Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewer rehabilitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper the trenchless sewer rehabilitation in Marianskie Lazne Spa has been presented. The total length of the reconstructed sewer pipelines represents 11,4 kilometres, trenchless techniques participated in total of 67% of whole length.
PL
W artykule przedstawiono, nagrodzony nagrodą NO-DIG, projekt renowacji kanałów w Mariańskich Łaźniach. Projekt ten obejmował renowację przewodów kanalizacyjnych o łącznej długości 11,4 km, przy czym 67% długości odnawianych przewodów wykonano technikami bezwykopowymi.
EN
The structural condition of sewer pipelines is well documented by CCTV inspection. Recent research projects funded within the EU 5th framework programme, (e.g. the project CARE-S) aim at the interpretation of structural and hydraulic decline of urban drainage systems in order to better understand consequences of deteriorated systems and to forecast future rehabilitation needs. This case study combines structural deterioration and hydraulic simulation modelling for the development of a pro-active rehabilitation programme. Structural ageing of the sewer pipe network is simulated by a network deterioration model, whereas for the hydraulic simulation of the defect system, a model based on structural decline of single pipes is used. In addition, the effects of a reduction of infiltration into the network are calculated for a simplified network by an integrated model.
PL
Stan techniczny przewodów kanalizacyjnych jest dobrze udokumentowany wynikami inspekcji CCTV. Ostatnie badania wspomagane przez Piąty Program Ramowy (np. projekt CARE-S) mają na celu interpretację pogarszania się parametrów konstrukcyjnych i hydraulicznych miejskich sieci w celu lepszego zrozumienia konsekwencji starzenia się systemów i możliwości przewidzenia przyszłych potrzeb renowacyjnych. Prezentowany przykład praktyczny łączy modelowanie starzenia się konstrukcyjnego i hydraulicznego i ma na celu wypracowanie proaktywnego programu rehabilitacji. Strukturalne starzenie się przewodów sieci kanalizacyjnej symulowane były przy użyciu globalnego sieciowego modelu starzenia, podczas gdy pogarszanie się parametrów hydraulicznych symulowane było przez system defektów dla pojedynczych przewodów. Ponadto wzięto pod uwagę efekt redukcji infiltracji dla uproszczonej sieci Przy pomocy zintegrowanego modelu.
EN
Sewers deteriorate sooner or later. Two types of models have been developed recently for modelling this deterioration process, using CCTV-inspection results. They are based on methods of survival analysis and Markov processes. These approaches are introduced and described. Examples illustrate the calibration of theses models and interpretation of their results. Potential problems of the two approaches are shown and discussed. The paper concludes with an introduction of further applications of the resulting deterioration model for individual sewer networks.
PL
Kanały sanitarne w trakcie eksploatacji ulegają nieuchronnemu procesowi pogarszania się ich stanu technicznego. W ostatnim czasie opracowano dwa modele opisujące proces pogarszania się stanu technicznego kanałów, bazujące na rezultatach inspekcji telewizyjnych. Podstawą tych modeli są metody matematyczne analizy niezawodności oraz procesu Markowa. Ujęcia rozpatrywanego zagadnienia zostały wprowadzone i opisane. Przykłady zawarte w pracy ilustrują kalibrację modeli oraz interpretację wyników. Wskazane zostały problemy związane z aplikacją prezentowanych modeli starzenia kanałów. W podsumowaniu pracy zaprezentowano możliwości zastosowania opisywanych modeli starzenia do określania przyszłego stanu technicznego konkretnych kanałów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.