Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage treatment plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The aim of the present work was to study the applicability of the activated sludge from a municipal wastewater treatment plant for high strength nitrate denitrification process. A sequenced batch reactor operated at initial nitrate concentration in the range from 750 to 8500 mg NO−3 -N/dm3 .The effectiveness of various carbon sources on denitrification rate and nitrite accumulation was studied. The average specific denitrification rate was in the range from 58 to 62 mg NO−3 -N /(g VSS·h) for ethanol, glycerol, molasses and whey. The denitrification with methanol was not effective.
PL
Zakład Uzdatniania Wody „Wisłok” w Iskrzyni składa się z dwóch organicznie związanych z sobą obiektów: ujęcia wody surowej oraz stacji uzdatniania wody. Schematy technologiczne obiektów pokazano na rys. 1 i 2.
3
Content available remote Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków
PL
Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwałość konstrukcji prawie wyłącznie betonowej przy agresywnych oddziaływaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Jako konsultant przy realizowanych inwestycjach oczyszczalni ścieków zwracam uwagę w artykule na najczęściej występujące problemy przy budowie nowych obiektów i eksploatacji istniejących.
EN
The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability of almost exclusively concrete structures with aggressive internal and external impacts. The author was a consultant for the investments being carried out and the article is to draw attention to the most common problems in the construction of new facilities and existing ones.
PL
W artykule przedstawiona została analiza hydrauliczna, ekonomiczna oraz propozycje możliwych do wdrożenia rozwiązań odzyskania energii ze ścieków w obiekcie syfonu układu przesyłowego strumienia ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” zlokalizowanej na prawym brzegu Wisły. Opisane zostały również badania laboratoryjne na modelu turbiny Francisa, wykonane w laboratorium Mechaniki Płynów w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej. Badania służyły do jakościowej oceny zjawiska generowania oporu hydraulicznego, potrzebnego do przejęcia funkcji zasuwy regulującej w obiekcie syfonu układu przesyłowego.
EN
The article presents a hydraulic and economic analysis, as well as proposals for possible solutions of energy recovery from wastewater in the sewage transport network siphon between the left-bank Warsaw and the „Czajka” wastewater treatment plant, located on the right bank of Warsaw. It also describes the results of laboratory tests carried out on the Francis turbine model in the Fluid Mechanics laboratory at the Water Structures and Hydraulics Department of the Warsaw University of Technology. The research was used in preparation of quality assessment of the hydraulic resistance phenomenon, necessary for taking over the gate valve function in the transport system siphon.
PL
Spółka Wodno-Ściekowa Prosna funkcjonuje na lokalnym rynku usług komunalnych od 33 lat. Inicjatorami jej utworzenia były zakłady przemysłowe rejonu kalisko-ostrowskiego. W styczniu 1986 roku została wpisana do Księgi Wodnej Województwa Kaliskiego. Spółka posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę Prawo wodne. Obecnie zrzesza 13 członków, w tym trzy samorządy: Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Gołuchów oraz dziesięć przedsiębiorstw: Kalskór S.A., WSK PZL Kalisz S.A., Haft S.A., Runotex S.A., PSS Społem, SM Mlekovita, Fructon Sp.j., Calfrost Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Skalmierzyce Sp. z o.o.
PL
Potrzeba napisania niniejszego artykułu wynika z kilkuletnich obserwacji, pod czas wykonywania prac podwodnych na różnych oczyszczalniach ścieków, tych podlegających pod spółki samorządów lokalnych, jak i będących własnością prywatnych zakładów produkcyjnych. Prace podwodne, realizowane w oczyszczalniach ścieków, to jedna z wielu usług, zlecanych przez eksploatatorów firmom zewnętrznym.
PL
Budowa Oczyszczalni ścieków w Józefowie od lat jest tematem wzbudzającym niesłabnące zainteresowanie wśród specjalistów z branży wod-kan, ekologów i, wreszcie, wśród mieszkańców Józefowa i Otwocka. Można zapytać - dlaczego? Inwestycja z pozoru jak dziesiątki innych w naszym kraju, które realizowane są szczególnie chętnie przy udziale środków unijnych. Niestety, oczyszczalnia ścieków w Józefowie nie miała szczęścia powstawać według utartego scenariusza: potrzeba uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, pomysł na modernizację/ rozbudowę, projekt, wniosek o dofinansowanie, realizacja i na koniec, w uroczystej oprawie, przecięcie wstęgi. Od samego początku budowa napotykała na w przeszkód i problemów, ale przede wszystkim towarzyszyło jej jedno powtarzające się pytanie - PO CO TA OCZYSZCZALNIA? Aby na nie odpowiedzieć i przy okazji może wyrobić sobie własne zdanie w tej sprawie, warto poznać historię inwestycji która powoli dobiega końca.
PL
W pracy przedstawiono ocenę efektów pracy oczyszczalni ścieków Gminy Miedźno w Ostrowach. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków: sprawność oczyszczania, współczynnik niezawodności technologicznej oraz ryzyko negatywnej oceny działania oczyszczalni w stosunku do badanych wskaźników zanieczyszczeń. Analiza obejmowała następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 ChZT-Cr i zawiesinę ogólną. Okres wykonywanych badań obejmował lata 2016 i 2017. W wyniku wykonanej analizy badań określono skuteczność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń na następującym poziomie: BZT5 - 98%, ChZT-Cr 94% oraz zawiesina ogólna - 97%. Stwierdzono, że oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej w stosunku do dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w obowiązującym dla niej pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Kłobuckiego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie z dnia 27 lipca 2016 r.
PL
W artykule przedstawiono ocenę pracy oczyszczalni ścieków w Gostynie. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizyko-chemicznych ścieków surowych i oczyszczonych określono redukcje analizowanych zanieczyszczeń w ściekach. Analiza obejmowała następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 ChZT-Cr zawiesinę ogólną, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Analizy prowadzono w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2018 r. W artykule przedstawiono również próbki poszczególnych wskaźników, w których doszło do przekroczeń wartości w stosunku do wartości dopuszczalnych zawartych w obwiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącym warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Oprócz tego przedstawiono przepływy ścieków surowych docierających do oczyszczalni z okresu 2017-2018. W oparciu o wykonaną analizę odnotowano średnią redukcję poszczególnych zanieczyszczeń na poziomie BZT5 97,38%, ChZT-Cr 93,84%, zawiesina ogólna 95,11%, azot ogólny 81,70%, fosfor ogólny 94,54%. Stwierdzono, że oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej w stosunku do dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w obowiązującym dla niej pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Gostyńskiego 2 października 2015 r.
PL
Modernizacja w Starych Babicach stanowi dowód na to, że zastosowanie sprzętu pomiarowego jednego producenta w ramach jednej inwestycji jest możliwe i przynosi wymierne korzyści. Projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice został przeprowadzony przy udziale wielu firm i podwykonawców. Głównym dostawcą sprzętu pomiarowego była firma Endress+Hauser. W wyniku podjętej współpracy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. korzysta obecnie z najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego, umożliwiającego monitoring wszystkich procesów zachodzących w zmodernizowanych obiektach.
PL
W publikacji przedstawiono ogólne warunki dla dmuchaw stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Przedstawiono krótko konstrukcje możliwe do zastosowania. Najważniejszą częścią publikacji jest studium przypadku oparte na wynikach pomiarów dmuchaw na rzeczywistym obiekcie przemysłowym w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. Pokazano porównanie bezpośrednich wyników pomiarów oraz ich analizę. Przedstawiono także wyniki analiz ekonomicznej zastosowania dmuchawy śrubowej w porównaniu z poprzednio eksploatowaną dmuchawą promieniową.
EN
The aim of the research was to identify the location of the local sewage treatment plant with use of hierarchical multi-criteria analytical analysis: AHP (Analytical Hierarchy Process) taking into account the technical, economic, and social criteria. The analysis was carried out for the rural commune of Szumowo (Zambrów district) which since 2016 forms an agglomeration. According to the Functional and Utility Programme a sewage treatment plant with a capacity of 350 m3/d was proposed, taking into account 4 location variants with an area of approx. 1.3 ha.
13
Content available Sewage sludge management in a sewage treatment plant
EN
Sewage sludge produced in municipal sewage treatment plants, because of its physicochemical and sanitary properties, is a serious threat to the environment. In order to neutralize it, various methods of processing are used, which directly affect the quantity and quality of produced sewage sludge, which in the final stage can be used naturally. Properly managed sludge management is presented on the example of a sewage treatment plant, conducting the methane fermentation process with the production of biogas.
EN
In this work microbiological air pollution at several commune sewage treatment plants (capacity up to 15,000 PE) was investigated. The bioreactors in all plants had a covered construction. The air samples were taken indoors as well as outdoors (both on the windward and leeward side) during different seasons. The samples were collected using the collision method. The presence of indicator organisms in the samples was determined according to the Polish Standards. Identification of individual indicators was performed on solid selective-differentiating substrates. To verify the presence of bacteria from Salmonella, Shigella, coliforms and enterococci species, the colonies observed on the MacConkey substrate were then sifted onto SS and Endo substrates. At all facilities (with one exception) the average CFU for the total number of bacteria and fungi did not exceed 1000/m3, which is the limit set by the Polish Standards for a pollution-free atmospheric air. Bacteria and fungi concentrations, observed at windward and leeward sides of all plants, were relatively low (<100 CFU/m3 and <1000 CFU/m3, respectively) and comparable. A sewage collection point had only a slight impact on the bioaerosol emission. The concentration of microorganisms in the immediate vicinity of covered reactors (aeration chambers) was rather low and remained below the limits sets by the Polish Standards at three facilities. The CFU of individual indicators, measured in rooms accessible for the personnel, was comparable to the CFU in technological rooms. However some indicators, e.g. a number of Actinomycetes, were significantly higher and reached >100 CFU/m3, which means significant air pollution. Similarly, the CFU of hemolytic bacteria had nonzero values. The only place where higher concentrations of bioaerosol were found was the centrifuge room, where digested sludge was dewatered. The number of fungi stayed below the limits there, but the amount of heterotrophic and hemolytic bacteria exceeded the limits and reached the values of ~10000 CFU/m3 and 800 CFU/m3, respectively; it means that the personnel working in this area is exposed to microbiological agents.
PL
W pracy poddano obserwacji stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego w pomieszczeniach czterech oczyszczalni ścieków obsługujących poniżej 15000 RLM, posiadających obiekty socjalne i sterownie zintegrowane z obiektami technologicznymi. Ponieważ większość publikowanych dotąd prac skupiała się na dużych obiektach, autorzy starali się monitorować i oceniać stężenie mikroorganizmów w pomieszczeniach zamkniętych małych obiektów. Próbki powietrza z poszczególnych pomieszczeń (reaktor, stacja mechanicznego oczyszczania, stacja odwadniania osadu, pomieszczenia socjalne/sterownie) oraz na zewnątrz obiektów pobierano metodą zderzeniową na podłoża mikrobiologiczne przewidziane przez Polską Normę. Oznaczano wszystkie wymagane wskaźniki mikrobiologiczne. We wszystkich obiektach (z jednym wyjątkiem) średnia liczba jtk/m3 bakterii i grzybów nie przekraczała 1000/m3, a więc była poniżej limitu ustalonego w Polskich Normach dla czystego powietrza atmosferycznego. Stężenia bakterii i grzybów obserwowane na nawietrznych i zawietrznych stronach wszystkich oczyszczalni były stosunkowo niskie (<100 jtk/m3 i <1000 jtk/m3). Punkt odbioru ścieków miał tylko niewielki wpływ na emisję bioaerozolu. Stężenie mikroorganizmów w bezpośrednim sąsiedztwie reaktorów krytych (komór napowietrzania) było raczej niskie i pozostawało poniżej limitów określonych przez Polskie Normy. Wartość poszczególnych wskaźników, mierzona w pomieszczeniach dostępnych dla personelu, była porównywalna z jtk/m3 w pomieszczeniach technologicznych. Jednak niektóre wskaźniki, np. liczba promieniowców były podwyższone i przekraczały 100 jtk/m3, co oznacza znaczne zanieczyszczenie powietrza. Podobnie liczba jtk/m3 bakterii hemolitycznych była niezerowa. Jedynym miejscem, w którym znaleziono wyższe stężenia bioaerozolu, było pomieszczenie wirówki do odwadniania osadu. Liczba bakterii heterotroficznych i hemolitycznych osiągnęła wartości odpowiednio ~10000 jtk/m3 i 800 jtk/m3. Oznacza to, że personel pracujący w tym obszarze jest narażony na działanie czynników mikrobiologicznych. Obecność bakterii z rodzajów Salmonella, Shigella, bakterii grupy coli czy enterokoków stwierdzano tylko sporadycznie.
EN
The aim of the research was to determine the microbiological quality of atmospheric air in the Tuchów Sewage Treatment Plant, based on the presence of mesophilic bacteria, α- and β-hemolytic bacteria, actinomycetes and fungi. Bioaerosol measurements were made at four points (raw sewage inlet, aeration chamber, purified sewage outlet and 150 m from the treatment plant, at the background point) in the period from January to December 2018. Bioaerosol samples were collected using Andersen’s 6-stage cascade impactor. The tested atmospheric air was characterized by a qualitatively and quantitatively diverse microflora. The highest amounts of all the studied groups of microorganisms were found at the raw sewage inlet, and in the case of actinomycetes, also twice in the place of biological purification. However, there were analyzes in which a higher concentration of microorganisms was observed outside the treatment plant at the control point constituting the background. This applies to bacteria and fungi. The largest source of emission of microorganisms to the atmosphere was the mechanical part of the sewage treatment plant (raw sewage inlet). The tested treatment plant may therefore contribute to the deterioration of the quality of the atmospheric air.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie jakości mikrobiologicznej powietrza atmosferycznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tuchowie, na podstawie występowania bakterii mezofilnych, bakterii α- and β-hemolizujących, promieniowców i grzybów. Pomiary bioaerozolu wykonano w czterech punktach (wlot ścieków surowych, komora napowietrzania, wylot ścieków oczyszczonych oraz 150 m od oczyszczalni, w punkcie stanowiącym tło) w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Próbki bioaerozolu pobierano za pomocą 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena. Badane powietrze atmosferyczne charakteryzowało się zróżnicowaną ilościowo i jakościowo mikroflorą. Najwyższe ilości wszystkich badanych grup mikroorganizmów stwierdzono przy wlocie ścieków surowych, a w przypadku promieniowców również dwukrotnie w miejscu biologicznego oczyszczania. Zdarzały się jednak analizy, w których wyższe stężenie drobnoustrojów obserwowano poza terenem oczyszczalni, w punkcie kontrolnym stanowiącym tło. Dotyczyło to bakterii i grzybów. Największym źródłem emisji mikroorganizmów do atmosfery była mechaniczna część oczyszczalni (wlot ścieków surowych). Badana oczyszczalnia może więc przyczyniać się do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego.
EN
The paper presents the analysis of efficiency and energy economics potential applicability of biomethane as an alternative fuel for powering company owned motor vehicles and public transport vehicles produced by the conversion of surplus biogas generated in municipal sewage treatment plants. Biogas produced at municipal wastewater treatment plants in the process of anaerobic fermentation of sewage sludge is a source of renewable energy used for energy generation. Currently in Poland, the most commonly applied management method of biogas produced from sewage sludge involves the production of energy in a cogeneration system. Having in mind the condition of the natural environment, the search for alternative fuels for motor vehicles is underway. One of the types that can be used is biomethane, produced by the conversion of biogas produced in the fermentation process of organic wastes contained in sewage sludge. The biogas purified to contain about 95% of methane can be used in vehicles designed to burn gaseous fuel. In order to implement the conversion process of biogas to biomethane, it is necessary to work out a balance sheet of biogas produced at the sewage treatment plant, to study its chemical composition and to select the optimal technology to obtain high-energy gas fuel that meets required standards. In the course of the biogas conversion process, carbon dioxide is removed, which is regarded here as the so-called energy ballast. The technology used for powering motor vehicles by means of biomethane has been successfully implemented in many countries of the European Union. In view of environmental considerations, the proposed solution is generally supported because biomethane-powered engines have lower levels of emissions harmful to people and the environment.
PL
Gwałtowny wzrost liczebności populacji oraz dynamiczny rozwój przemysłu nie pozostaje bez wpływu na stan zanieczyszczenia globalnych zasobów wody. Coraz większy nacisk kładzie się na rozwój technologii oczyszczania i kontroli jakości oczyszczanych ścieków.
PL
Polska – wchodząc w struktury Unii Europejskiej – zobowiązała się do uporządkowania gospodarki ściekowej do końca 2015 r. Dzięki prawidłowej pracy oczyszczalni ścieki odprowadzane do wód odbiornika nie stanowią dla nich zagrożenia. Jest to szczególnie ważne ze względu na potrzebę utrzymania dobrego stanu wód powierzchniowych. Celem badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Gryfinie na podstawie analizy ilości zanieczyszczeń niesionych wraz ze ściekami komunalnymi. Badania przeprowadzono na terenie oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Analizy składu ścieków surowych i oczyszczonych obejmowały pięcioletni okres – od 2011 do 2015 r. Analizowano BZT5, ChZT, zawiesinę ogólną, Nog i Pog. Obliczono efektywność pracy oczyszczalni ścieków, skuteczność zmniejszania zanieczyszczeń i wskaźnik technologicznej sprawności oczyszczania. Wyniki badań opracowano statystycznie. Stwierdzono, że średni wskaźnik sprawności oczyszczania ścieków w odniesieniu do zawiesiny ogólnej wyniósł 98,0%, BZT5 – na poziomie 98,9%, natomiast ChZT – na poziomie 97,4%. Średni wskaźnik sprawności oczyszczania ścieków w odniesieniu do azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego wyniósł odpowiednio 89,6% i 96,4%. Ustalono, że efektywność oczyszczalnia ścieków w Gryfinie była bardzo duża i zgodna z przepisami.
EN
Poland entering the structures of the European Union committed itself to organize wastewater management by the end of 2015. Due to the correct operation of the sewage treatment plant, the sewage discharged into the receiver water does not pose any danger to them. This is especially important because of the need to maintain good surface water quality. The aim of the study was to analyse the amount of pollutants transported with municipal wastewater, to determine the efficiency of wastewater treatment by mechanical-biological sewage treatment plant in Gryfino. The research was carried out on the sewage treatment plant in Gryfino. Analyses of raw and purified wastewater were carried on a five year period from 2011 to 2015. BOD5, COD, general suspension, total nitrogen and total phosphorus were analyzed. The efficiency of sewage treatment plant operation, efficiency of pollution reduction and the technological wastewater treatment efficiency rate were calculated. The results of the research were statistically analyzed. It was found that the average wastewater treatment efficiency rate for the total suspended solids was 98.0%, and BOD5 – 98.9%, and COD – 97.4%. The average efficiency index of wastewater treatment for total nitrogen and total phosphorus was 89.6% and 96.4% respectively. It was found that the efficiency of the wastewater treatment plant in Gryfino was very good and consistent with the regulations.
PL
Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwałość konstrukcji prawie wyłącznie betonowej przy agresywnych oddziaływaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Na procesy te nakładają się ogólne warunki ochrony środowiska wynikające z przepisów krajowych i międzynarodowych. Przepisy te okresowo się zmieniają, stąd zarówno projektanci, jak i wykonawcy nie w pełni się do nich stosują, co obniża spodziewaną funkcję użyteczności obiektu.
EN
The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability of almost exclusively concrete structures with aggressive internal and external impacts. These processes overlap with the general environmental protection conditions resulting from national and international regulations. These regulations change periodically, hence both designers and contractors do not fully apply to them, which ultimately reduces the expected utility functions of the object.
PL
Prawidłowa gospodarka osadami ściekowymi, zwłaszcza w świetle zakazu ich deponowania na składowiskach, jest istotnym składnikiem zarządzania pracą oczyszczalni ścieków. W artykule autorzy rozważają możliwość rozbudowy i modernizacji procesu przeróbki osadów ściekowych w wybranej oczyszczalni ścieków, która w wyniku rozwoju gminy, a także wzrostu produkcji osadów boryka się z problemem przeróbki i zagospodarowania nadmiernej ich ilości. Rozważano pięć wariantów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w tym zakresie. Poszukiwano optymalnego rozwiązania, uwzględniając siedem wytypowanych kryteriów o różnym charakterze – ekonomicznym, ekologicznym oraz technicznym.
XX
Proper management of sewage sludge, especially in face of the prohibition of landfilling, is an important component of the management of wastewater treatment plants. In the article, the authors consider the possibility of expanding and modernizing the process of sewage sludge treatment in a selected sewage treatment plant, which as a result of the development of the community as well as the increase in sludge production, is struggling with the problem of processing and managing excessive sludge. Five variants of modernization and extension of the treatment plant in this area have been proposed. An optimal solutions, meeting seven selected economic, ecological and technical criteria was investigated.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.