Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scyntylacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Proper characterization of total electron content (TEC) and scintillation is very important to global positioning system (GPS) users in communication, navigation, ionospheric or atmospheric studies. Quiet time variation of TEC is useful in the estimation and removal of ionospheric delay for global navigation satellite systems single-frequency positioning. During geomagnetic storms, the variations of ionosphere deviate from their quiet day pattern and can cause significant effects on short-term prediction of various ionospheric parameters. The dynamics of the ionosphere change from region to region; therefore, in order to evaluate and improve the performance of global models of the ionosphere, numerous studies of variations using measured ionospheric parameters from stations globally are useful. This paper presents for the first time variations in the TEC and scintillation at Maseno University (geomagnetic coordinates, 9.64°S, 108.59°E), Kenya, investigated using a NovAtelGSV400B GPS receiver for the high solar activity year 2014. The GPS-measured TEC values were compared with the modeled TEC values by the latest International Reference Ionosphere model (IRI-2016), with a view to evaluate the performance of this version of the model. The largest TEC values were observed from 1300 to 1500 h local time throughout the year with the largest diurnal values occurring in March equinox and smallest during June solstice. The largest TEC values are attributed to extreme ultraviolet radiation coupled with upward →E ×→B plasma drift velocity. Nighttime enhancements in TEC attributed to the ‘fountain’ effect occurred during some months. Scintillation correlated with depletions in TEC occurred in the period between 1600 h local time to 1900 h local time (post-sunset) sector during some months, with the strongest value of − 0.91 being experienced in March equinox. Scintillation was absent during geomagnetic storms studied mainly as a result of the time of onset of the recovery phases of the storms. In addition, the geomagnetic storms were manifested in GPS-measured TEC as negative ionospheric storms. The IRI-2016 model gave a good prediction of measured values except for its overestimation of measured TEC in the months of May and June. Further, a new insight shown by the results is the ability of the IRI-2016 model to predict post-sunset TEC enhancements during some months contrary to previous versions reported by other researchers in East Africa. However, model is not quickly sensitive to transitions from one season to another. This result contributes to the improvement of the current IRI model by recommending the introduction of an input into the model that is sensitive to transitions in seasons in future versions of the model.
EN
Due to several complexities associated with the equatorial ionosphere, and the significant role which the total electron content (TEC) variability plays in GPS signal transmission, there is the need to monitor irregularities in TEC during storm events. The GPS SCINDA receiver data at Ile-Ife, Nigeria, was analysed with a view to characterizing the ionospheric response to geomagnetic storms on 9 March and 1 October 2012. Presently, positive storm effects, peaks in TEC which were associated with prompt penetration of electric fields and changes in neutral gas composition were observed for the storms. The maximum percentage deviation in TEC of about 120 and 45% were observed for 9 March and 1 October 2012, respectively. An obvious negative percentage TEC deviation subsequent to sudden storm commencement (SSC) was observed and besides a geomagnetic storm does not necessarily suggest a high scintillation intensity (S4) index. The present results show that magnetic storm events at low latitude regions may have an adverse effect on navigation and communication systems.
3
Content available remote Wzrost i właściwości scyntylacyjne monokryształów LuAlO3
PL
Opracowano nową technikę wzrostu kryształów LuAP metodą Czochralskiego, która umożliwia uzyskanie struktury perowskitu bez jakiejkolwiek domieszki szkodliwej dla scyntylacji fazy granatu. Zmierzone właściwości scyntylacyjne potwierdzają wysoką jakość optyczną uzyskanych krystałów, krótki czas zaniku impulsu scyntylacyjnego, oraz możliwość znacznego zwiększenia wydajności scyntylacji w porównaniu do opublikowanych wartości [2-6].
EN
New techniqe of growth of LuAP crystals by the Czochralski method has been worked out. The technique enable one to obtain perovskite structure without any garnet phase which is harmful for scintillating process. Measured scintillation properties confirm high optical quality of the obtained crystals, short decay constant of scintillating pulse, and possibility of large increase of light yield in comparison to published values [2-6].
EN
The method of the determination of radium isotopes (sup 226)Ra and (sup 228)Ra in the saline and mineral waters based on the LSC with the separation of α and β rays is presented. Concentrations of radium isotopes were calculated using Bateman equations for α and β components of (sup 226)Ra, (sup 228)Ra, without waiting for the radioactive equilibrium. The concentrations of these isotopes are very low in most mineral waters found in the market with the exception of two waters where the concentration of long life isotope (sup 226)Ra is high. Therefore, it is necessary to investigate the radium isotopes concentration in drinking mineral waters.
PL
Przedstawiono metodę oznaczania izotopów radu w zasolonych i mineralnych wodach, bazując na możliwości separacji widma alfa/beta na detektorze ciekłoscyntylacyjnym. Stężenia oznaczanych izotopów wyznaczano analitycznie, nie wyczekując osiągnięcia odpowiednich stanów równowagi promieniotwórczej. Analizę oparto na równaniach Batemana dla składowych alfa i beta (sup 226)Ra i (sup 228)Ra oraz odpowiednich procedurach obliczeniowych. Wykorzystując tę metodę przebadano wybrane, powszechnie dostępne wody mineralne, butelkowe. W większości wód stężenia tych izotopów są zdecydowanie niskie. Natomiast na szczególną uwagę zasługują wody z okolic Polanicy Zdroju, w których stężenie długożyciowego izotopu radu (sup 226)Ra jest wysokie (przy nieobecności izotopu (sup 228)Ra). Z punktu widzenia ochrony radiologicznej konieczne staje się badanie wód mineralnych na obecność izotopów radu.
5
Content available remote Comparison of two methods for (sup 226)Ra determination in mineral water
EN
(sup 226) Ra concentration in bottled mineral water has been determined by a liquid scintillation technique (LSC) with the separation of α from β pulses. Extraction of radon from 0.5 dm3 of water samples to 20 ml of a xylene based scintillation cocktail is sufficient for the determination of (sup 226)Ra concentrations above12 mBq/dm3 (with ±10% error). A lower (sup 226)Ra concentration (from 2.2 mBq/dm3) can be measured after preliminary co-precipitation of (sup 226)Ra with calcium phosphate at pH = 10 from 1.5 dm3 water samples. The obtained precipitates were dissolved with HCL solution directly in the scintillation vials and then the xylene based scintillation cocktail was added. The activity was measured after reaching a (sup 226)Ra - (sup 222)Rn equilibrium and the removal of water. Where as the (sup 226)Ra determination limit for the simple extraction method is not sufficient for some mineral water samples, the second more laborious method can be applied for (sup 226)Ra determination even in tap waters. From the examined mineral water available on the local market only in one case did the (sup 226)Ra activity exceed the limit of 100 mBq/dm3 for the total α activity in the bottled mineral waters.
PL
Stężenie (sup 226)Ra w butelkowanych wodach mineralnych oznaczano techniką ciekłej scyntylacji z separacją impulsów α od β. Prosta ekstrakcja równowagowego (sup 222)Rn z próbek wody o objętości 0.5 dm3 do 20 mi scyntylatora ksylenowego pozwala na oznaczanie poziomów (sup 226)Ra wyższych od 12 mBq/dm3 (z błędem ±10%). Niższe stężenia (>2.2 mBq/dm3) można mierzyć po wstępnym zatężeniu (sup 226Ra) przez współstrącanie z fosforanem wapnia z próbki wody o objętości 1.5 dm3 przy pH = 10. Otrzymany osad rozpuszczano w stężonym HCI bezpośrednio w naczynkach scyntylacyjnych. Następnie dodawano do nich 10 mi scyntylatora ksylenowego. Aktywność (sup 222)Rn i produktów jego rozpadu mierzono po ustaleniu się równowagi (sup 226)Ra - (sup 222)Rn i usunięciu warstwy wodnej. Metoda ta pozwala oznaczyć zawartość 226Ra również w wodach otwartych oraz w wodzie wodociągowej. Tylko w jednej wodzie mineralnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego limitu całkowitej aktywności a wynoszącego 100 mBq/dm3.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.