Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scheme
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono proces dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych realizowany przez kompetentną i niezależną od dostawcy i odbiorcy jednostkę oceniającą zgodność. Opisano etapy procesu certyfikacji realizowanego zgodnie z programem typu 1a. Podano grupy wyrobów, które są w zakresie certyfikacji jednostki oceniającej zgodność.
EN
The paper presents the process of voluntary certification of electrotechnical products performed by a competent conformity assessment body independent of the supplier and the recipient. The stages of the certification process implemented in accordance with the type 1a scheme are described. Product groups that are in the scope of certification of a conformity assessment body are given.
PL
Omówiono podstawowe elementy diagnostyki budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej. Podano schemat ogólnego postępowania, nawiązujący do normy ISO. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane ze sprawdzeniem kryteriów diagnostycznych, z nawiązaniem do normy PN-EN 1990.
EN
The article discusses the basic elements of the diagnostic procedure for buildings subject to mining exploitation. A diagram of general procedure is given, referring to the ISO standard. The issues related to the verification of diagnostic criteria with reference to the Eurocode PN-EN 1990 are presented in detail.
3
EN
For seed production of sugar and fodder beet, the creation of machines and working bodies for planting root crops on testes and pollinators is of current importance. It was found out that the seed-and-water production was spreading with the use of ”schteklings” [sugar beet roots]. In the countries with minus temperatures between the vegetation seasons it is necessary to dig out beets and plant them again at the beginning of the vegetation season. Advantages and disadvantages of machines and apparatus for disembarking the schteklings were determined. Under the conditions of applicability, we chose a design scheme and a type of landing gear. With the use of mathematical expressions and standards for the labor intensity of the operator of the above machine, the optimal parameters of its planting apparatus were determined. It was determined that the work of the operator of the schteklings planting machine's stem will meet the safety standards for the intensity of labor if the planting unit of this machine is a rotor-type. It should be equipped with planting cones and a charging device, a conveyor type. The number of holders of landing cones should be 6-8 pieces, and the radius of the rotor is within the range of 0.344 ... 0.382 m. Such a scheme, type and parameters of the landing gear will allow operators to work at the speed of the planter of up to 1.2 m·s -1.
PL
Dla produkcji nasion buraków cukrowych i pastewnych aktualnie znaczenie ma stworzenie maszyny do wysadzania wysadek. W krajach, w których między sezonami wegetacyjnymi panują ujemne temperatury konieczne jest wykopanie buraków i ponowne ich posadzenie na początku kolejnego sezony wegetacyjnego. Zaobserwowano rozprzestrzenianie się technologii upraw nasiennych buraków wykorzystujących wysadki. Analizując warunki sadzenia wysadek wybrano konstrukcję i rodzaj aparatu wysadzającego. Z wykorzystaniem matematycznych wzorów i norm intensywności pracy operatora danej maszyny dokonano charakterystyki optymalnych parametrów aparatu wysadzającego. Aparat wysadzający powinien być wyposażony w stożki (uchwyty) do sadzenia i ładowarkę. Ilość stoż- ków (uchwytów) do sadzenia powinna wynosić 6-8 sztuk, a promień wirnika w granicach 0,344…0,382 m. Parametry te pozwolą pracować operatorowi sadzarki z prędkością do 1,2 m·s-1.
EN
The paper presents the implementation of the Environmental Management and Audit Scheme System (EMAS) in Poland and the European Union. It analyzes the existing rules on the implementation and the process of its implementation. It also defines the benefits and costs arising from the registration of organizations in the system. The paper presents the current status of implementation of EMAS in the European Union.
XX
Praca przedstawia wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) w Polsce i Unii Europejskiej. Analizuje obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania oraz sam proces wdrażania systemu. Określa również korzyści oraz koszty wynikające z rejestracji organizacji w systemie. Praca przedstawia również obecny stan wdrażania systemu EMAS w krajach Unii Europejskiej.
5
PL
Schematy geologiczne dotyczące genezy i budowy geologicznej nie zawsze są przydatne w geologii inżynierskiej. Dla potrzeb projektowania inżyniersko-geologicznego trzeba tworzyć oparte na faktach schematy rozwoju badanego obszaru. Geologia inżynierska i geotechnika mogą, a nawet muszą ze sobą współpracować.
EN
Geological patterns of genesis and geological structure are not always useful for engineering geology. For the needs of engineering geological projects it is necessary to outline the scheme of development of the investigated aerie. The cooperation of engineering geology and geotechnics is essential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.