Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sanitary ware
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu poddano analizie tendencje zapotrzebowania na wybrane surowce dla ceramiki szlachetnej i technicznej (kaolin i surowce skaleniowe) na przestrzeni lat 1990-2010 oraz dokonano oceny możliwości rozwoju podaży tych surowców z istniejących i potencjalnych źródeł krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania źródeł odpadowych. Przedstawiono również możliwości rozwoju podstawowych działów ceramiki (porcelany, płytek, wyrobów sanitarnych) w kontekście warunków makroekonomicznych i kondycji końcowych użytkowników (zwłaszcza budownictwa) oraz sytuacji podażowo-popytowej w kraju i za granicą. Zwrócono także uwagę na perspektywy zwiększenia konsumpcji surowców ceramicznych, związane m.in. z ich nowymi zastosowaniami, np. kaolinu w metodzie szczelinowania hydraulicznego.
EN
The study analyzes trends in demand for some basic raw materials (kaolin and feldspar) applied in the fine and technical ceramics upon the years 1990-2010, and explores possibilities for providing these raw materials from existing and potential domestic sources, with particular emphasis on the waste materials utilization. It also presents opportunities for development in the basic branches of the ceramics (porcelain, ceramic tiles, sanitary ware) taking into account the macroeconomic environment and the state of principal ceramic goods end-users (especially the construction industry) as well as the supply-demand situation in the country and abroad. The prospects for increase in the consumption of ceramic raw materials related to alternative new applications, e.g. kaolin in the method of hydraulic fracturing, there were also highlighted.
2
PL
W artykule przedstawiono próby obniżenia kosztów masy ceramicznej na wyroby sanitarne przy doborze układu topników zawierających skalenie i spodumen, a także surowca ilastego Turoszów, będącego materiałem ubocznym w kopalni węgla brunatnego. Uzyskano interesujące wyniki w zakresie obniżenia temperatury wypalania oraz polepszenia parametrów użytkowych tworzywa. Badania wykazały, że stosując odpowiednie kompozycje wspomnianych składników można obniżyć temperaturę wypalania o 50°C przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości tworzywa do ok. 50 %.
EN
In this paper, ways of decrease of sanitary masses costs have been shown. The first one is the use of a set of flux containing feldspar and spodumene, second one is an additive of Turoszów clay which is the accessory material in brown coal mines. The interesting results have been obtained as regards decreasing the temperature of fi ring and increasing technical parameters of sanitary masses. Investigations show that the use of adequate compositions of the ingredients mentioned above can decrease the sintering temperature of about 50°C. Simultaneously, an increase of ceramic materials durability of 50 % has been noticed.
EN
Slip casting is a common method for producing sanitary ware, and it is just possible by plaster moulds. Therefore, in order to reach the best quality of sanitary ware, plaster moulds are playing an important role. Lifetime, water absorption and finished surface of Plaster moulds qualify the quality of final product significantly. Although, some characteristics of plaster mould depends on the plaster directly, others are affected by preparation process of moulds such as mixing time, plaster to water ratio, water temperature and drying process. In this investigation, hemihydrates plaster (ß) of different suppliers has been studied by XRD; also particle size distribution of plasters has been analyzed by sieve shaker. Afterward, the best one has been selected, and effects of parameters involved in process of mould making have been studied to make an efficient plaster mould.
PL
Odlewanie z gęstw stanowi powszechną metodę wytwarzania ceramiki sanitarnej i jest możliwe dzięki formom gipsowym. Zatem, w osiąganiu najlepszej jakości ceramiki sanitarnej ważną rolę odgrywają formy gipsowe. Trwałość, nasiąkliwość i gotowa powierzchnia form gipsowych warunkują znacząco jakość końcowego wyrobu. Chociaż, niektóre charakterystyki formy gipsowej zależą bezpośrednio od gipsu, inne są związane z parametrami procesu przygotowania form takimi jak: czas mieszania, stosunek gipsu do wody, temperatura wody i proces suszenia. W prezentowanej pracy, półhydraty (ß) gipsu od różnych dostawców zostały zbadane za pomocą metody XRD; zanalizowano również rozkłady wielkości cząstek gipsów za pomocą wstrząsarki do sit. Następnie, najlepszy gips został wybrany i użyty do zbadania wpływu parametrów procesu przygotowania form w celu wytworzenia wydajnej formy gipsowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.