Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorząd gminny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Walka z COVID-19 sporo kosztuje. Wiedzą o tym przedstawiciele miast, którzy od niemal roku zmagają się z problemami związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami. Jak obecnie wygląda sytuacja finansowa samorządów? Jak zmieniły się ich plany inwestycyjne?
PL
Zima to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne dla samorządów. Do tego niemało kosztuje. Każde miasto ma swoją specyfikę i swój sposób na realizację tego przedsięwzięcia.
PL
Samorządy muszą zmierzyć się ze znacznymi wzrostami kosztów związanych z komunikacją publiczną. Część miast zapowiedziała podwyżki cen biletów. Jak rosnące koszty oddziałują na budżety samorządów oraz na funkcjonowanie transportu miejskiego?
EN
Urban regeneration occupies an increasingly important place in the Polish development policy and cooperation between the state government and cities. Thanks to the support for Polish local governments financed by the 2014-2020 Technical Assistance Operational Programme, more than 1,400 communes in Poland developed regeneration programmes and undertook appropriate activities, mainly in downtown areas. On the other hand the potential of invested and abandoned peripheral areas is rarely perceived and enhanced in the regeneration programmes. The purpose of the article is to present the reasons for ignoring this potential in in-depth diagnoses and to analyse examples of retardation of re-using these areas as a conscious investment strategy for local governments.
PL
Rewitalizacja miast zajmuje coraz ważniejsze miejsce w polskiej polityce rozwoju oraz współpracy między rządem a miastami. W wyniku finansowego wsparcia polskich samorządów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, ponad 1400 gmin w Polsce opracowało programy rewitalizacji i podjęło działania, głównie w śródmieściach. Potencjał zainwestowanych i porzuconych obszarów peryferyjnych w gminach jest natomiast rzadko dostrzegany i wzmacniany w programach rewitalizacji. Celem artykułu jest próba przedstawienia przyczyn ignorowania tego potencjału w dogłębnych diagnozach rewitalizacyjnych oraz analiza przykładów opóźnionego ponownego wykorzystania tych obszarów jako potrzeby świadomej strategii inwestycyjnej samorządów.
PL
Wdrożenie efektywnych narzędzi optymalizacji gospodarowania mieniem pozwoli na kompleksowe działania rewitalizacyjne i w efekcie wyprowadzi obszary zdegradowane ze stanu kryzysowego.
PL
Mieszkania to jedno z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych zadań realizowanych przez samorządy, a przy tym jedna z podstawowych potrzeb, jakie mają zapewnić zrównoważony rozwój lokalnym społecznościom. Nic dziwnego, że niezależnie od swojej wielkości, zasobności i położenia JST starają się realizować tego rodzaju inwestycje.
PL
Zachwaszczone łąki, stosy rozbitych butelek i zniszczonych kartonów, zaniedbane porty rzeczne to obraz, który znamy ze spacerów wzdłuż miejskich rzek. Jednakże ostatnio coraz częściej samorządy dostrzegają wielki potencjał tych terenów. Realizują programy rewitalizacji, by przywrócić je mieszkańcom. Z jakim skutkiem?
PL
Gminy inwestują coraz więcej środków w zwalczanie bezdomności zwierząt, a mimo to skala tego zjawiska rośnie. Istnieją jednak samorządy, które zmniejszyły populację bezpańskich psów oraz kotów i jednocześnie poprawiły warunki ich bytowania, a przy tym uzyskały oszczędności w budżecie.
PL
Samorządy nie otrzymają rekompensat za straty wynikające z obniżki PIT. Rząd przekonuje, że kondycja finansowa miast za rządów PiS poprawiła się w takim stopniu jak nigdy wcześniej. Samorządowcy pokazują wyliczenia, które temu przeczą.
PL
Rozwój miast i gmin zależy od stworzonych warunków dla mieszkańców oraz od działalności usługowej oraz produkcyjnej. Czynniki te są wzajemnie ze sobą związane. W dużej mierze wszystko zależy od inicjatyw władz samorządowych i mieszkańców. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój jest zapewnienie dostaw energii, w tym elektrycznej, ciepła, a w przyszłości również chłodu.
PL
Sektor publiczny coraz efektywniej wspiera start-upy. Tego typu współpraca daje rezultaty w postaci wielostronnych korzyści i generuje wartość dla młodych przedsiębiorców, polskiej gospodarki, a także – co ważne – dla mieszkańców. Start-upy są też jedną z sił napędzających rozwój inteligentnych miast. W jaki sposób polskie gminy współpracują z polskimi start-upami?
PL
Od kilku miesięcy ceny prądu na Towarowej Giełdzie Energii rosną – od ok. 160 zł do ponad 300 zł za MWh. Całą sytuacją przerażone są samorządy i spółki komunalne, które nie wiedzą, jak planować budżet na przyszły rok. Co jest przyczyną tak drastycznych zmian cen i jak złagodzić skutki rosnących kosztów energii elektrycznej?
PL
Małe elektrownie wodne (MEW) to ogromne możliwości energetyczne dla samorządów. Ale problemy związane z ich budową powodują, że ten potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany. Jest woda, ale dla MEW wciąż brakuje dobrych rozwiązań.
PL
Samorządy mają coraz większe problemy z inwestycjami drogowymi. Nie chodzi tylko o brak pieniędzy. Na ogłoszenia o przetargach nie zgłaszają się wykonawcy, zdarza się też, że zwycięzcy nie chcą podpisać umów lub… wycofują się z placu budowy.
PL
Powiązanie terminu przekazywania środków budżetowych - wykorzystując formę rezerwy celowej - z deklarowanymi przez inwestorów terminami wypłaty finansowego wsparcia to tylko jedna z szeregu wprowadzonych zmian, które dotyczą zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem.
PL
W jakich uwarunkowaniach realizowane są usługi publiczne świadczone przez samorządy? Jakie bariery przeszkadzają rozwojowi? Jakie są szanse na poprawę ich jakości? Na analizę odpowiadającą na te pytania trzeba było czekać ponad ćwierć wieku. Rozpoczęto prace związane ze stałym monitorowaniem usług publicznych.
PL
Na ulicach może być jaśniej, a oświetlenie może kosztować mniej... Może być także bardziej ekologicznie. Będzie to możliwe, gdy samorządy wygrają z firmami energetycznymi wojnę o słupy oświetleniowe.
PL
Zadania, których celem jest nieprzerwane zasokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, są zadaniami użyteczności publicznej - zwanymi ogólnie gospodarką komunalną. Jakie są atuty i mankamenty w realizacji tych usług przez podmioty funkcjonujące w różnych formach organizacyjno-prawnych?
PL
Funkcjonujący od ponad 25 lat w Polsce samorząd gminny, wraz z rozszerzaniem kompetencji w realizacji zadań mających podstawowe znaczenie dla obywateli, coraz częściej staje się obszarem konkurowania między sobą przedsiębiorstw wykonujących zadania gmin. Sukces w rozwoju konkurujących coraz częściej z sobą gmin jest funkcją rozwoju organizacji i w ich obrębie dysponowaniem wysoko wykwalifikowaną kadrą. Właśnie kwalifikacje i ich stałe doskonalenie uczyniono podstawowym problemem w tym opracowaniu. Za cel postawiono sobie diagnozę podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników organizacji wykonujących zadania samorządów gminnych. W prezentowanym artykule, obok przeglądu literatury naukowej, w części badawczej przywołano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na przełomie 2014 i 2015 roku wśród pracowników samorządowych szczebla podstawowego Warmii i Mazur. Przyjęto przed podjęciem badań, że następuje stały wzrost kwalifikacji pracowników samorządowych ale wzrost ten zróżnicowany jest w odniesieniu do różnych grup zatrudnienia.
EN
The communal self-government, functioning in Poland for more than 25 years, simultaneously with broadening competences in the scope of fulfilling tasks of a principal significance for citizens, is more and more frequently becoming the area in which enterprises fulfilling tasks for communes compete with one another. Success in the development of communes, more and more frequently competing with one another, is the result of organizational development, and, within their structures, having highly-qualified staff at disposal. It is those very qualifications and raising them constantly that have been selected as the principal issue to look into in this elaboration. As the objective, formulating the diagnosis of raising qualifications amongst the employees of organizations fulfilling tasks for communal self-governments. In this paper, apart from the review of the scientific literature, in the research part the results of surveys conducted at the turn of 201 and 2015 amongst self-governmental employees at the basic le el in Warmia and Masuria were referred to. Prior to undertaking the research, it had been assumed that there occurred a constant improvement in the qualifications of self-governmental employees, but also that the improvement in question differed in various groups of employees.
PL
Na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym od 1 stycznia 2016 r. zarówno gminy, jak i powiaty oraz województwa zostaną wyposażone w możliwość zapewniania wspólnej obsługi.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.