Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko śmierci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i ponadnarodowy. Szeroko publikowane dane statystyczne i liczne wypowiedzi oraz publikacje pokazują wysoki poziom zagrożenia w ruchu drogowym w Polsce i na Mazowszu, czyli w wymiarze krajowym i regionalnym. Analizie poddano przebieg zmian najważniejszych wskaźników stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim za okres 2002 - 2008. Wartości tych wskaźników odniesiono do wartości obliczonych za całą Polskę. Uwagę zwrócono na uczestników ruchu drogowego, należących do grupy szczególnie wysokiego ryzyka śmierci w wypadkach drogowych. W kilku miejscach pracy wyznaczono linie regresji, które pokazują wieloletnie trendy w procesie zmian analizowanych wskaźników w ujęciu regionu mazowieckiego i całego kraju.
EN
The road safety issue has local, regional, national and international dimensions. Widely published statistical data and numerous statements and publications show a high degree of road danger in Poland and in Mazowsze region, which is in national and regional dimensions. A course of variation of the key road safety factors in Mazowieckie province for the period of 2002 - 2008 has been analyzed. The values of these factors were referred to the values calculated for the whole Poland. Attention was paid to the road traffic participants that belong to a high road death risk group. The regression lines were marked in many places, indicating trends of several years in the process of changes of analyzed factors on a scale of Mazowsze region and the whole country.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu, oprócz oszacowania średniej gotowości do płacenia za projekty publiczne redukujące liczbę przedwczesnych zgonów, jest zaprezentowanie metody wyborów z eksperymentami. Metoda ta nie była dotychczas stosowana w Polsce do wyceny dóbr nierynkowych.
EN
Research, the results of which are presented in this paper, was conducted by the choice experiment (CE) method on a sample group of 120 students from the Faculty of Economic Sciences of Warsaw University. Due to the fact that the group was not numerous and limited only to students, the project should be re-garded as pilot research. The main objective of this paper, besides estimating the average readiness to pay for public projects reducing the number of premature deaths, is the presentation of the choice experiment method which, as yet, has not been applied in Poland for valuation of non-market goods.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.