Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozporządzenie nr 1169/2011
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Atrakcyjne przekazy słowne lub graficzne stosowane w znakowaniu, prezentacji lub reklamie środków spożywczych, podkreślające szczególny charakter produkcji, pochodzenia lub składu, wyróżniają je na tle innych środków spożywczych, stanowią też atrakcyjny element dostrzegany przez konsumentów, m.in. tych, którzy deklarują, że w codziennych wyborach żywieniowych kierują się wpływem żywienia na zdrowie. Poprawne stosowanie terminów: ekologiczny, tradycyjny czy domowy w odniesieniu do żywności wymaga od przedsiębiorców spełnienia wielu wymagań prawnych, które nie ograniczają się wyłączenie do nowych przepisów z zakresu informowania konsumentów na temat żywności.
EN
Attractive verbal or graphical messages used in the labelling, presentation or advertising of foodstuffs, emphasizing an extraordinary nature of production, origin or composition, distinguish them from amongst other foodstuffs; they constitute also an attractive element perceived by the consumers, including those who claim that in their everyday choices they are motivated by the relationship between nutrition and health. Correct application of the terms such as “ecological”, “traditional”, or ”homemade” with respect to foodstuffs requires entrepreneurs to meet a number of legal requirements that are not solely limited to the new regulations dealing with food information to consumers.
PL
Stosowanie dodatków w żywności przetworzonej wydaje się w dzisiejszych czasach nieuniknione. Pomimo uproszczenia przepisów prawnych regulujących tę kwestię odpowiedni dobór dozwolonych substancji dodatkowych oraz poprawne oznakowanie produktu finalnego nie jest zadaniem prostym. W artykule przedstawiono wybrane aktualne kwestie problemowe dotyczące tego zagadnienia, z którymi zmagają się podmioty branży spożywczej.
EN
The application of food additives in processed food seems to be inevitable nowadays. Despite simplification of the regulations concerning this issue, it is still a heavy challenge to make a right choice of food additive and to label the product properly. This article presents the most common and problematic issues, that the food business operator may deal with.
PL
13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Od 13 grudnia 2016 r. nałoży ono na producentów obowiązek zamieszczania na opakowaniu informacji o wartości energetycznej i odżywczej. Oznacza to duże zmiany dla wielu branż przemysłu spożywczego. Nowe przepisy ujednolicają wymagania dotyczące etykietowania. Na etykietach projektowanych zgodnie z nowymi przepisami pojawią się nowe dane. Informacje te mają służyć ochronie zdrowia konsumentów i ułatwić im dokonywanie świadomych wyborów.
EN
From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers will be applied. From the 13th of December 2016 the second part of this document will become the obligation for the producers. They will be obliged to place the energy and nutrition information on the label. This means big changes for many sec tors of the food industry. The new rules harmonize labeling requirements. The labels designed in accordance with the new rules will contain the new data. This information should provide high level of health protection for consumers and facilitate their conscious choices.
PL
Informacja o składnikach alergennych i powodujących reakcje nietolerancji zawartych w produkcie jest jednym z ważniejszych elementów oznakowania. Jej obecność i treść może mieć kluczowy wpływ na zdrowie konsumentów oraz na bezpieczne funkcjonowanie produktu na rynku. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 wprowadza istotne zmiany w tym zakresie i warto im się dokładnie przyjrzeć, tym bardziej, że już za niespełna pół roku stosowanie tych nowych wymagań stanie się obowiązkiem dla wszystkich podmiotów branży spożywczej. Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian na etykietach (przede wszystkim wyróżnienie alergenów w składzie, analiza tekstów dotyczących możliwej ich obecności) oraz dodatkowych informacji w zakładach żywienia zbiorowego.
EN
Information about substances or products, causing allergies or intolerances is one of the most important elements found on the food label. Its presence and contents have a crucial impact on the consumers’ health, as well affect products’ safety on the market. The Regulation 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers introduces the changes in this area and food business operators should be informed about them. Moreover, already less than in six months, the application of these new requirements will become a duty for all food industry entities. It means the necessity of introducing the changes on the labels (first of all, the distinction of allergens in the ingredients’ list, information on their possible and unintentional presence in food) and additional information e.g. in restaurants.
PL
Od 13 grudnia 2014 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które weszło w życie 13 grudnia 2011 r., w sprawie przekazywania informacji dotyczących etykietowania żywności w odniesieniu do każdego sektora spożywczego. Określenie wspólnych dla całej UE definicji, wymogów i procedur, stworzy jasne ramy dla rzetelnego informowania konsumenta i posłuży wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów.
EN
From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of the 25th of October 2011 on the provision of food information concerning the food labeling for each food sector will be applied. The term EU-wide definitions, requirements and procedures, establish a clear framework for the fair will be used to inform the consumer and a high level of protection of health and consumer interests.
PL
W artykule omówiono aspekty prawne sprzedaży żywności przez Internet oraz nadchodzące zmiany przepisów w tym zakresie. Zagadnienie sprzedaży „na odległość” zostało przedstawione w kontekście dwóch rodzajów regulacji: cywilnoprawnej oraz wynikającej z przepisów prawa żywnościowego. Analiza cywilnoprawna odnosi się do sprzedaży żywności na odległość i związanego z nią prawa odstąpienia od umowy. W zakresie przepisów prawa żywnościowego poruszona została kwestia zatwierdzania zakładów, zapewnienia konsumentom odpowiedniego bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
EN
The article discusses the legal aspects of food sales via the Internet and upcoming changes in regulations in this respect. The issue of selling „at a distance” is presented in the context of civil law and the provisions of food law. Analysis of regulation of civil law refers to selling food “at the distance” and the right of withdrawal from the contract. In the field of food law the issue of the approval of establishments, consumer health and presentation of information about food was discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.