Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rolling surface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The systematization results of microstructure studies of carbon steel has made it possible to explain the mechanism of formation of certain damages to the rolling surface of railway wheels during operation. The evaluation ability of metal to strain hardening was used to explain the nature of the influence compactly located non-deformable dispersed particles on the strength properties steel during cold plastic deformation. In the process of the interaction of a railway wheel with a rail, successively occurring heterogeneities in the distribution of the plastic flow metal are one of the main reasons for the formation of defects on the rolling surface of the wheel.
EN
In the paper the dynamical processes are presented which lead to damage of rolling surfaces of rails and railway wheels. Due to dynamic interaction of rail vehicles with track on the rolling surfaces appear permanent deformations and structural changes inducing generation of surface deformations and fatigue cracks. As the main reason of cracking one approve thermal strokes during braking changing residual stresses in wheel rims and compressible stress in rails. But the principle influence have dynamical phenomena.
PL
Przeprowadzono analizę zmienności sił w procesie nagniatania tocznego zewnętrznych powierzchni walcowych. Na podstawie pomiarów dokonano analizy składowych sił wynikających ze zmiany parametrów i warunków obróbki nagniataniem.
EN
An analysis of the variability of forces in the rolling burnishing process was carried out. On the basis of measurement results, the analysis of the components of forces resulting from changing the parameters and conditions of burnishing treatment was made.
4
Content available remote Obliczenia numeryczne i pomiary zużycia kół kolejowych zestawów kołowych
PL
W artykule przedstawiono badania zużycia powierzchni tocznej koła kolejowego. Dokonano na podstawie analitycznych wzorów oceny zużycia obrzeża koła. Zaprojektowano nowy profil powierzchni tocznej koła, którego zadaniem jest zmniejszenie intensywności zużycia jego obrzeża, co wydłuży czas pomiędzy kolejnymi korektami profilu. W programie UM wykonano symulację przejazdu pojazdu po torze zakrzywionym wyznaczając wartości sił działających na układ koło-szyna.
EN
In this article were introduced testing of wear of rolling surface railway wheel. On the base on analytical examples was obtained valuation of wheel rim wearing. New profile of rolling surface was designed, which decrease intensity of wearing his rim, which will lengthen among next correction of profile time. In UM programme was made the simulation of ride of vehicle on the curved track, marking in this way value of strength affecting on wheel - rail system.
PL
W pracy zamieszczono wyniki obliczeń numerycznych MES trójwymiarowych modeli szyny kolejowej z pęknięciem zmęczeniowym typu "squat". Obliczenia prowadzono dla dwóch kształtów szyny - nominalnego oraz uwzględniającego zużycie szyny na skutek eksploatacji. Zużycie to określone było eksperymentalnie dla szyny z pęknięciem pochodzącej z normalnie użytkowanego toru. Kształt i wymiary szczeliny, włącznie z jej grubością, również wyznaczone były eksperymentalnie.
EN
The paper presents results of numerical calculations of three -dimensional models of rails contained "squat" type fatigue crack. Two different shapes of rail were studied: nominal and weared one. The shape of the crack as well as the wear of the rail were measured experimentally in the normally exploited rail.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.