Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rośliny drzewiaste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na problem suszy w zieleni miejskiej można odpowiedzieć inaczej niż tylko sadząc gatunki dobrze radzące sobie z niedostatkiem wody, ale także wykorzystując środki agrotechniczne i modyfikując sposoby pielęgnacji roślin.
EN
In this study, generic composition of food and foraging preferences of the European beaver were determined on sites where the beavers were reintroduced after more than 200 years of absence. Research area was located on lowland (Silesian Lowland) and highland habitats (Bystrzyckie Mountains, Wałbrzyskie Mountains) in western Poland. During the study period, 17,418 trees and shrubs growing within the feeding area of the beavers were marked, out of which 4,669 were found to be cut by beavers. The results showed that the foraging preferences of beavers depend on the availability and diversity of the local food sources. In the lowlands beavers preferred the following species of trees and shrubs as their primary food source: Salix cinerea, S. fragilis, S. caprea, Cornus sanguinea and Populus tremula. In the highlands, beavers preferred Corylus avellana, Sorbus aucuparia, and Fagus sylvatica due to the low availability of Salix and Populus species. Moreover, in the highlands, beavers had to cover longer distances to reach the feeding sites and had to cut trees with larger diameter than in the lowlands.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych porównujących reakcje obronne dwóch gatunków drzew na infekcję patogenem grzybowym. Oznaczono aktywności enzymów antyoksydacyjnych oraz zidentyfikowano izoformy peroksydazy (POX) i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). Stwierdzono wzrost aktywności POX i SOD w zainfekowanych igłach sosny zwyczajnej i liściach dębu szypułkowego, w porównaniu z próbami kontrolnymi. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano wniosek, że uruchomienie mechanizmu obronnego w postaci wzrostu aktywności enzymów antyoksydacyjnych świadczy o aktywnej odpowiedzi na infekcję patogenem grzybowym.
EN
Lophoderium pinastri-infected needles and Erysiphe alphitoides-infected oak leaves were collected in a mixed fresh forest at Spała (Poland) and studied for activities of peroxidase and superoxide dismutase in the seedlings. A defensive action against fungal pathogens was confirmed.
EN
It was tested the usefulness of Betula pendula, Prunus cerasus L.‘Tabel Ž Edabriz’, Prunus domestica ‘Dabrowicka purple plum’ and Taxus baccata clones in removal of metallic elements from post flotation tailings contaminated with cadmium, lead and zinc. Obtained results indicated a certain potential in that respect of plants belonging to the genus Prunus, therefore it is recommended to monitor carefully the orchard farms located within impact of metalliferous dusts containing heavy metals. Examined clone of B. pendula expressed the ability to take up and accumulate relatively high amounts of Cd, Pb and Zn in roots with their further transfer to aboveground organs. Tested genotype of Taxus baccata proved to be inappropriate for this purpose. It can be only considered efficient to stabilize spoil shelves and slopes in order to prevent wind and water erosion.
PL
Testowano przydatność klonów Betula pendula, Prunus cerasus L.'Tabel Ž Edabriz', Prunus domestica 'Węgierka Dąbrowicka', i Taxus baccata do usuwania metali ciężkich z materiałów odpadowych zanieczyszczonych kadmem, ołowiem i cynkiem. Uzyskane wyniki wskazują na pewien potencjał roślin z rodzaju Prunus w tym zakresie. Z tego względu należy prowadzić monitoring upraw sadowniczych zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania metalonośnych pyłów zawierających metale ciężkie. Wykorzystany w badaniach klon brzozy wykazał zdolność pobierania i akumulowania względnie dużych ilości Cd, Pb i Zn w korzeniach i ich przemieszczania do pędów. Testowany klon Taxus baccata okazał się nieprzydatny do usuwania tych pierwiastków z odpadów poflotacyjnych i może być jedynie wykorzystany do stabilizacji półek i zboczy w celu zapobieżenia erozji eolicznej i wodnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.