Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reference values
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy endotermicznych pomp ciepła napędzanych silnikami zasilanymi gazem. Autor opisuje podstawowe założenia nowej normy europejskiej PN-EN 16905 i poddaje analizie podstawowe ograniczenia techniczne i ekonomiczne w zastosowaniu pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi. W pracy podano wybrane zastosowania omawianych pomp ciepła w różnych obszarach technicznych.
EN
The article is regarding endothermic heat pumps driven by gas engines. Author is describing the fundamental economic and technical barriers in applying of GEHPs. At the work are chosen applications of discussed pumps which are applied in various technical areas.
PL
Artykuł dotyczy endotermicznych pomp ciepła napędzanych silnikami zasilanymi gazem. Autor opisuje podstawowe założenia nowej normy europejskiej PN-EN 16905 i poddaje analizie podstawowe ograniczenia techniczne i ekonomiczne w zastosowaniu pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi. W pracy podano wybrane zastosowania omawianych pomp ciepła w różnych obszarach technicznych,
EN
The article is regarding endothermic heat pumps driven by gas engines. Author is describing the fundamental economic and technical barriers in applying of GEHPs. At the work are chosen applications of discussed pumps which are applied in various technical areas.
EN
Interpretation of the spirometric results in young children aged 3 years and onward was a difficult task, because existing reference values usually covered age range of 7–18 years. Recently two big studies concerning 'all ages' reference equations were published: the study of The Asthma UK Initiative (Stanojevic et al. AJRCCM 2009) and the so called GLI2012 values (Quanjer et al. ERJ 2012); both providing equations with LMS approach for spirometric reference values for age range of 3–95 years. The aim of the study was to test the applicability of the new sets of equations in a group of healthy Polish children of Caucasian descent. The analysis was performed on a data gathered from children admitted to outpatient department for diagnostic reasons. Children performed impulse oscillometry (IOS) measurements and spirometry. Elevated value of oscillometric resistance at 5 Hz (R5) eliminated children from analysis as well as forced expiratory time less than 1.5 s. Final analysis was performed on results obtained from 142 children aged 4–10 years. Z-scores and percent of predicted values were calculated for FEV1, FVC and FEV1/FVC using both sets; additionally z-score and percent predicted was also calculated for FEV0.75/ FVC using Stanojevic's equation. The distribution of all calculated z-scores was normal. For FEV1/FVC mean ± SD of z-score was 0.01 ± 0.80 using GLI2012 and -0.15 ± 0.79 using Stanojevic's set. Mean value of percent predicted values using GLI2012 was 100.2 ± 5.5% for FEV1/FVC, 107.4 ± 9.4% for FEV1 and 106.6 ± 10.1% for FVC. Our results confirm applica-bility of the new sets of reference values in young Caucasian children from Poland and point out the potential diagnostic value of FEV0.75/FVC.
PL
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące najnowszych wymogów europejskich w ramach ekoprojektu w stosunku do szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, agregatów do chłodzenia cieczy i urządzeń skraplających. Zamieszczono je w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy oraz w Rozporządzeniu Delegowonym Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 roku uzupełniającym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych. Przedstawiane tam zagadnienia są zgodne również z ustaleniami Dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z użytkowaniem energią.
EN
The article treats with issues about the latest European requirements within the eco-design in relation to the cooling or freezing cabinets, coolers or freezers, units for liquid cooling and condensing units. The presented there issues are also consistent with the provisions of DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products. Also, the article treats with issues about the latest labeling re2uirements for certain refrigeration equipment presented in COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1094 of 5 May 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of professional refrigerated storage cabinets.
5
Content available remote Adapting and tuning quality management in spinning industry
EN
The Egyptian government has shown substantial consideration regarding the rehabilitation and restructuring of inefficient companies in the public sector with regard to converting them into profitable companies which will be ready for privatisation. Furthermore, textile manufacturing can be considered as one of the biggest industries in the public sector. So, the idea of showing how textile manufacturers in the public sector can be developed to meet the requirements of marketing and product strategies has been initiated. This study has been prepared to assist in developing one public-sector textile manufacturer to meet the requirements of a quality management system, which in turn reflects on improving the mill performance. Applying the technical means of quality management in the spinning industry, preparing the spinning industry for quality agreements, requirement profiles for different yarn quality characteristics and types, spinning quality problems and solutions, and optimum yarn quality at optimum costs are the key areas which are covered in a unique manner.
PL
Ekspozycja na czynniki biologiczne często prowadzi do wystąpienia wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych u narażonych osób. Wypracowanie wartości normatywnych i (lub) referencyjnych dla biologicznych czynników szkodliwych obecnych w powietrzu jest warunkiem koniecznym zachowania właściwego stanu środowiska zarówno pracy, jak i pozazawodowego, a także właściwej jego kontroli i oceny. W artykule dokonano przeglądu istniejących w piśmiennictwie przedmiotu standardów, propozycji wartości normatywnych i wartości referencyjnych dla takich biologicznych czynników szkodliwych, jak: bakterie, grzyby, substancje pochodzenia drobnoustrojowego (np. endotoksyny i subtylizyna), alergeny zwierzęce (kota, psa i roztoczy) oraz środowisk specjalnych (szpitali czy pomieszczeń ambulatoryjnych), a także powierzchni w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest duża czystość powietrza. Wszechstronnie przedstawiono istniejący stan prawny w tej dziedzinie w Polsce, a ponadto omówiono ograniczenia związane z praktycznym stosowaniem wartości normatywnych i problemy związane z dokonywaniem oceny zagrożeń spowodowanych bioaerozolami, przy braku kryteriów interpretacyjnych wyników pomiarów.
EN
Exposure to biological agents very often leads to adverse health effects in susceptible individuals. Development of values for biologically derived airborne contaminants seems to be necessary to prevent harmful exposure in occupational and non-occupational environments, to ensure reliability of measurement methods and proper interpretation of the results. This paper presents an overview of existing quantitative standards and guidelines for biological agents such as bacteria, fungi, substances derived from microorganisms (endotoxins, subtilisins), animal (mite, cat and dog) allergens, for special environments such as hospitals and related facilities, as well as for microbial contamination of surface in indoor spaces where high air quality is required. This article describes limitations of the available recommendations and discusses decision making and data interpretation issues without limit values for bioaerosols. Moreover, a special emphasis is placed in the paper on existing quantitative Polish standards and proposals for occupational exposure limits and reference limit values for work and other indoor environments.
7
EN
The dramatic development of the computer technology allows to consider a transition from current structural reliability assessment methods developed in the pre-computer era, such as Partial Factors Method applied in Eurocodes, to probabilistic methods using simulation technique and the increasing potential of the available computers to its full. The paper briefly indicates the basics of a qualitatively new Simulation-Based Reliability Assessment Method, SBRA, applicable in the design and in codes. Hundreds of solved examples are available in the textbooks referred later in this paper (see also www.noise.cz/SBRA). Considering the application of SBRA, the paper turns attention to the substance of the reliability assessment of safety and serviceability of components and structures containing semi-rigid joints. Using pilot examples, the response of selected types of joints exposed to load combination is indicated, the reference values applied in the calculation of the probability of failure are defined and the analysis of the reliability function using simulation technique and leading to the calculation of the probability of failure Pf is indicated. The procedures and the results obtained according to the SBRA method and to the Eurocode EC3 are compared and discussed. Future studies on probabilistic reliability assessment of structure containing semi-rigid joints are indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.