Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 468

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska od wielu miesięcy zapowiadali kolejne zmiany w prawie odpadowym, a w szczególności w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach. Celem przyspieszenia wprowadzenia części zmian pakiet nowelizacyjny podzielono na kilka odrębnych ustaw.
PL
Rozszerzona odpowiedzialność producentów jest jednym z niezbędnych elementów skomplikowanej układanki nazywanej gospodarką obiegu zamkniętego. Przepisy unijne jasno określają zakres i strukturę systemu ROP, a potencjalne problemy w jego implementacji można przewidzieć na podstawie przykładów z innych krajów.
PL
Grudzień 2020 roku okazał się dla branży gospodarki odpadami miesiącem bardzo pracowitym. Kolejny raz znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następny projekt poprawek do niej już opublikowano. Mimo że samorządowcy i przedstawiciele branży gospodarki odpadami zgadzają się ze sporą częścią z nich, nadal oczekują realnych zmian systemu gospodarki, zwłaszcza sposobu jego współfinansowania.
PL
Dokonano oceny instalacji (moc 3700 Mg/r) do wstępnego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych (OTS), jednego z etapów zwiększających poziom recyklingu tych odpadów. Instalacja umożliwia wytworzenie cennych surowców: przemiału lub regranulatu, w zależności od zapotrzebowania rynku. Moc analizowanej instalacji nie jest wykorzystywana ze względu na niską jakość OTS ze strumienia komunalnego oraz ze względu na małą opłacalność.
EN
Techn. data on a com. plant for polyolefin sepn. from plastic waste stream (3700 Mg/year) and quality of the recyclate.
PL
Tworzywa sztuczne to kilkaset rodzajów materiałów o najróżniejszych własnościach, wytwarzanych głównie z surowców kopalnych, takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa. W 2017 r. produkcja tworzyw termoplastycznych, poliuretanów, tworzyw termoutwardzalnych, elastomerów, klejów, powłok i materiałów uszczelniających wyniosła na świecie 348 mln ton, a w Europie 64,4 mln ton. Jak je skutecznie zagospodarować?
PL
Podobnie jak wszystkie gałęzie gospodarki, również branża komunalna dotkliwie odczuwa skutki epidemii COVID-19. To jednak tylko jeden z problemów tego sektora, który obecnie mierzy się z ważnymi zmianami w prawie. Trwają dyskusje nad kształtem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, konieczne są także inwestycje i maksymalne wykorzystanie potencjału odpadów, w tym frakcji bio.
PL
Ministerstwo Klimatu przygotowało projekty dwóch ważnych aktów prawnych. Czy ich przyjęcie znacząco zmieni zasady funkcjonowania gospodarki odpadami? Przynajmniej dla niektórych nowe przepisy oznaczać będą wyższe koszty działalności.
PL
W ostatnim czasie nastąpił duży wzrost wydatków ponoszonych przez mieszkańców na usługi komunalne, w tym na odbiór odpadów. W niektórych miastach stawki za wywóz śmieci wzrosły o kilka złotych, ale w innych nawet o 650%! Jakie taktyki cenowe przyjęły samorządy w obliczu konieczności wprowadzenia podwyżek?
PL
Pod obrady Sejmu trafi wkrótce projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)1. Zawiera on m.in. niektóre zmiany zapowiedziane przez wiceministra Jacka Ozdobę w pakiecie „Czystość Plus”. Część projektowanych zmian oceniana jest pozytywnie. Eksperci są jednak zgodni, że ustawa staje się coraz bardziej skomplikowana i być może potrzebny jest nowy, kompleksowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami.
PL
W perspektywie 2025 roku aż 55% wytworzonych odpadów komunalnych powinno być kierowane do recyklingu. W kolejnych latach poziom ten ma rosnąć, aż do 65% w 2035 r. Czy taki poziom recyklingu w warunkach polskich jest możliwy do osiągnięcia?
PL
Po pierwsze zapobiegaj, po drugie poddawaj recyklingowi, po trzecie nie marnotraw, wykorzystując wszystko. Gdy będziemy działać zgodnie z tymi prostymi zasadami, powstające odpady nie będą problemem, a surowcem napędzającym innowacyjne podejście do projektowania i produkcji oraz zamykania obiegów.
EN
The aim of this paper is to study a sustainable approach of recycling different fibre waste for the mélange yarn industry and to suggest a sustainable strategy of mixing dyed fibre waste for use by yarn supply chain engineers. Fibre waste was added to a Blow room or draw frame and compared in terms of properties. It was found that the mechanical properties of cotton mélange yarn manufactured by adding waste are suitable to be marketed. Various qualitative parameters such as the spun length, tenacity, elongation %, short fibre index (SFI), yarn evenness analysis, nep count analysis and waste assessment were discussed and compared in both kinds of mixing strategies i.e. mixing in the form of flocks in a blow room and in the form of slivers on a draw frame; as followed by the Mélange yarn Industry. The effect of increasing the number of passages on yarn quality was also analysed.
PL
Celem artykułu było zbadanie zrównoważonego podejścia do recyklingu różnych odpadów włókiennych w produkcji przędzy melanżowej i zasugerowanie zrównoważonej strategii mieszania barwionych odpadów włókiennych do wykorzystania przez inżynierów w łańcuchu dostaw przędzy. Odpady z włókien dodano do suszarni lub ramy wyciągowej i porównano pod względem właściwości. Stwierdzono, że właściwości mechaniczne bawełnianej przędzy melanżowej wytwarzanej przez dodanie odpadów są odpowiednie do wprowadzenia do obrotu. Różne parametry jakościowe, takie jak długość przędzenia, wytrzymałość na rozciąganie, % wydłużenia, wskaźnik krótkich włókien (SFI), analiza równomierności przędzy, analiza liczby zgrubień i ocena odpadów zostały omówione i porównane w obu rodzajach strategii mieszania.
EN
Competitiveness and innovation are indicators of the strength of the circular economy (CE). Eco-innovations are highly important because they lead to the reduction of energy consumption and to lowered CO2 emissions. They also contribute to effective waste management and the use of materials that are less polluting or dangerous to the environment. These investments will increase Europe's economic competitiveness through environmental protection, the creation of new jobs and the promotion of entrepreneurship. The article indicates the scope and directions of changes in the implementation of eco-innovations in Poland and the obstacles that slow down the process of their activation. The presented ecological innovations were divided into: process, product, organizational and marketing. The data analysis was based on reports from the European Union (Eurostat), the Central Statistical Office (Polish: GUS) and the Polish Agency for Enterprise Development (Polish: PARP). In the summary, attention was drawn to the biggest barriers to the putting into place eco-innovations. Among these are the lack of financial resources, too high costs of eco-innovation implementation, legal obstacles and bureaucracy. The benefits for the environment are obvious, but investment costs often outweigh the financial possibilities of manufacturing or service, and, therefore, they are a factor slowing down the introduction of CE in Poland.
PL
Recykling odpadowych minerałów budowlanych i mineralnych to temat "na czasie", wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego warto omówić go pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych,które są w nim wykorzystywane: rozdrabniania i przesiewania materiałów. Szczególna uwaga poświecona jest zestawom mobilnym, służącym do tej formy recyklingu.
PL
Skąd w Polsce mamy problem z zagospodarowaniem odpadów z selektywnej zbiórki? W co powinny inwestować polskie przedsiębiorstwa? Czy punkty skupu to dobry sposób na podniesienie poziomów recyklingu? O tym dyskutowano podczas wrześniowego spotkania z cyklu Forum Menedżerów Komunalnych zorganizowanego przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” wraz z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.
PL
Poziom odzysku aluminiowych puszek po napojach szacowany jest w Polsce na 80%. Pod tym względem zajmujemy 12. miejsce w Europie. Jednak nawet w przypadku tak dobrego wyniku nie brakuje głosów, że niektóre z wprowadzonych niedawno rozwiązań prawnych mogą sprawić, iż statystyki będą zafałszowywały rzeczywistości. Wówczas problem dotknie nie tylko firmy zajmujące się przetwarzaniem aluminium, ale również samorządy.
PL
Czy GOZ jest nam potrzebny i czy wdrożenie jego zasad jest możliwe oraz w jakim zakresie? W odpowiedzi na te pytania należy stwierdzić, że liczba ograniczeń jest bardzo duża. Czy idea „zero waste”, a także „100% recyklingu” i „świat bez plastiku” jest realna?
PL
W artykule omówiono najnowsze dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania przetwórców na tworzywa sztuczne w ujęciu światowym, europejskim i krajowym, z uwzględnieniem wymiany handlowej i perspektyw branży na najbliższe lata. Podano także podstawowe informacje na temat zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w aspekcie wyzwań związanych z pakietem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
EN
This article presents recent data on production and consumption of plastics from global and local perspective, covering also trade and industry trends for the nearest future. The key data on plastics waste have been also shown with focus on challenges in regard to Circular Economy.
EN
The article deals with hazardous waste, in particular technical conditions of waste of electrical and electronic equipment. This equipment includes a wide range of products, including equipment, ia.: household, teleinformatic and telecommunications, audio-visual, lighting. Rapid technological development and the production of more and more advanced electrical and electronic devices causes shorten the period of their use and, as a consequence, significant amounts of post-use waste are generated.
PL
Artykuł dotyczy postepowania z odpadami niebezpiecznymi, w szczególności uwarunkowań technicznych na przykładzie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt ten obejmuje szeroką gamę produktów, m.in. sprzęt: gospodarstwa domowego, teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audio-wizualny, oświetleniowy. Szybki rozwój technologiczny i produkcja coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektryczno-elektronicznych powodują skrócenie okresu ich użytkowania, a w konsekwencji powstanie znacznych ilości odpadów poużytkowych.
PL
"Samorząd powinien mieć decydujący głos, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki związanej z gospodarką odpadami na swoim terenie" - pisał w styczniu 2004 r. na łamach "Przeglądu Komunalnego" prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami , Tomasz Uciński. To życzenie w dużej mierze się spełniło. Mimo wszystko system wciąż wymaga poważnych korekt i podejmowania trudnych nieraz decyzji.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.