Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling materiałów polimerowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kopolimer blokowy styren-izopren-styren (SIS) zmieszano z 9-borabicyklo[3.3.1]nonanem (9-BBN) otrzymując kompatybilizator, który następnie dodano do mieszanin termodynamicznie niemieszalnych polimerów PE-LD/PS i PP/PS oraz zbadano jego wpływ na strukturę sporządzonych z jego udziałem (2 lub 6 cz. mas.) kompozycji. Analiza SEM wybranych kruchych przełomów wytworzonych produktów wykazała relatywnie lepszą adhezję międzyfazową kompatybilizowanych mieszanin, a analiza termiczna TGA i DSC potwierdziła zakłócenia krystalicznej struktury poliolefin (PE-LD i PP) oraz wzrost odporności termicznej kompozycji. Zastosowanie modyfikatora SIS/9-BBN w istotny sposób polepsza adhezję międzyfazową w badanych układach polimerowych wpływając korzystnie na wartości ich parametrów mechanicznych.
EN
The synthesis of a novel compatibilizer from a styrene-isoprene-styrene block copolymer and 9-borabicyclo [3,3,1]-nonane (9-BBN) and its application in compatibilizing thermodynamically immiscible PE-LD/PS and PP/PS mixtures (Figs. 2, 3) has been presented. The influence of the compatibilizer (2 or 6 wt. %) on the structure of the obtained composites was evaluated. SEM micrographs of the fractured surfaces of the products indicated a relatively better interphase adhesion of the compatibilized compositions (Figs. 4 and 5). TG and DSC thermal analysis (Figs. 6 and 7; Table 1) confirmed an interaction of the crystalline structure of the studied polyolefins as well as an increased thermal resistance of the compatibilized mixtures. The application of the synthesized SIS/9-BBN modifier enhances the interface adhesion of the studied polymeric systems in a crucial manner and enhances their mechanical parameters.
PL
Przedstawiony w artykule problem recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle samochodowym jest zjawiskiem typowym dla państw wysokouprzemysłowionych, a także i w Polsce. Podejmuje się kosztowne wysiłki zmierzające do maksymalnego zagospodarowania materiałów polimerowych. W artykule przedstawiono również problematykę dotyczącą zagospodarowania oraz utylizacji tworzyw sztucznych powstających w procesie recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE).
EN
This problem presented in the article of the recycling of applied plastics in the car industry is phenomenon typical of states high industrialised, as well as and in Poland. Costly efforts making their way for maximum developing materials are being taken polymeric. In the article issues concerning developing and recycling of plastics coming into existence in the process of the recycling of cars withdrawn from use were also presented (SWE).
EN
The top layer of the systems covering a concrete surface is made of polyurethane. The polyurethane layer should be characterized by high tensile strength and abrasive wear resistance, because this material is used in workshops, corridors, and warehouses. Up till now the systems have been a mixture of polyurethane and different fillers. The recyclate from polyurethane waste added to the systems can modify their properties. Our purpose was to produce and to test the composites supplemented with recyclates of different hardness. The influence of the proportion of wastes on the composite properties was investigated as well. As a result we obtained the materials of higher resistance to abrasive wear and of higher values of Young's modulus and with unchanged resistance to tensile strength, ultimate elongation and bending. Furthermore a permanent deformation of the materials tested was decreased. The recyclates of the 50 ShD hardness increase the abrasive wear resistance of composites by 50%, whilst the cost of the material is reduced.
PL
Zewnętrzna warstwa systemów posadzkowych do zabezpieczania podłoży betonowych jest wytwarzana z poliuretanów. Warstwa ta powinna odznaczać się dużą wytrzymałością na rozciąganie i dużą odpornością na zużycie ścierne, ponieważ materiały te są stosowane w fabrykach i magazynach oraz na korytarzach. Dotychczas stosowane systemy są mieszaniną poliuretanu i różnych napełniaczy. Właściwości tych systemów można modyfikować, dodając do nich recyklat z poużytkowych odpadów poliuretanów. W ramach pracy wytworzono i zbadano kompozyty z dodatkiem recyklatów o różnej twardości oraz oceniono wpływ zawartości odpadów na zmianę właściwości kompozytów. Otrzymano kompozyty o większej odporności na zużycie ścierne i o wyższym module sprężystości, zachowując ich niezmienioną wytrzymałość na rozciąganie i zginanie oraz Wydłużenie do zerwania. Wprowadzenie recyklatów o twardości ok. 50 ShD spowodowało zwiększenie odporności kompozytów na zużycie ścierne o 50%.
PL
W logistycznych łańcuchach dostaw powszechne stało się stosowanie palet ładunkowych, które umożliwiają mechanizację prac przeładunkowych i związanych z przemieszczaniem paletowych jednostek ładunkowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.