Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recyclates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dążenie do zmniejszenia masy jest jednym z najważniejszych czynników w procesie projektowania jednostek morskich oraz innych środków transportu. Niższa masa konstrukcyjna umożliwia zastosowanie bardziej ekonomicznego systemu napędowego, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i eksploatacji, jak również wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Jednym ze sposobów zmniejszenia masy konstrukcji jest zastosowanie materiałów kompozytowych, a wykorzystanie na ich składowe recyklatów podnosi tylko ich atrakcyjność ze względu na ekonomiczność i ekologię. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z wytwarzaniem kompozytów poliestrowych z udziałem recyklatów. Scharakteryzowano technologię wytwarzania tych materiałów. Celem pracy było opisanie wpływu struktury, dodatków i rodzaju fazy wzmacniającej na efekt formowania. Wytworzono kompozyt, o osnowie z żywicy poliestrowej zawierający recyklatową piankę poliuretanową oraz hybrydowy kompozyt o osnowie z żywicy poliestrowej wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym. Zaprezentowano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanego materiału tj. gęstość, nasiąkliwość, udarność oraz wytrzymałość na rozciąganie.
EN
Attempts to reduce product weight will probably never stop as weight is one of the most important factors in the process of designing seagoing ships, road vehicles and aircraft. Lower construction weight of vehicles enables the application of a smaller propulsion system, and thereby the reduction of production and operating costs, as well as limitation of the environmental impact of these vehicles and other structures. One of the ways to reduce the weight of structures and vehicles is the application of composite materials. This work addresses major problems associated with the production of recycled polyester composites. Besides an outline of the manufacturing process of these materials, this study discusses the test results concerning issues associated with the production of composites, i.e. influence of the structure, additives and the type of reinforcing phase on the composite forming effect. The tests aimed at experimentally made composites with polyester resin matrix containing recycled polyurethane foam and a hybrid composite with polyester resin reinforced with recycled polyurethane foam and glass fibre. Besides, physico-chemical properties of the produced material are presented, including density, absorbability, impact resistance and tensile strength.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania drobnoziarnistych kruszyw recyklingowych, które z powodzeniem mogą być stosowane w technologii produkcji zapraw cementowych. Dotychczasowe badania w zakresie podstawowych cech technicznych kompozytów z wykorzystaniem drobnoziarnistych recyklatów betonowych, ceramicznych, żużla pozyskanego ze spalania komunalnych osadów ściekowych, a także z kolorowej stłuczki szklanej dają podstawę zainteresowania tematem producentów zapraw budowlanych, zwłaszcza że działanie to wpisuje się w oczekiwania sformułowane w zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczące dziedziny budownictwa.
EN
The article presents the possibilities of using recyclable fine-grained aggregates which can be successfully applied in the production technology of cement mortars. Previous studies on the basic technical characteristics of composites using fine-grained concrete recyclates, ceramic recyclates, recyclates obtained from the sludge disposal and, moreover, from coloured glass cullet, give rise to interest construction mortar manufacturers with the topic, especially as this usage is in line with the expectations expressed in the principles of sustainable development, including the ones related to the field of construction.
PL
Przedstawiono nową grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym, określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów.
EN
The paper presents a new group of composites made of recyclate plastics modified with inorganic filler. Selected electrical and processing characteristics are determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania kompozytów w przemyśle elektrotechnicznym.
EN
The paper presents results of research concerning the usability of composites in the electrotechnical industry.
5
Content available remote Kompozyty z włóknami naturalnymi na osnowie recyklatu polipropylenu
PL
Metodą wtryskiwania wytworzono próbki kompozytów na osnowie oryginalnego polipropylenu bądź jego recyklatu, napełniane włóknami juty, sizalu, konopi lub kotoniny lnianej. Oceniono wpływ dodatku trzech różnych kompatybilizatorów oraz procesu alkalizacji włókien na charakterystykę uzyskanych materiałów. Zbadano podstawowe właściwości wytrzymałościowe i przetwórcze oraz oznaczano chłonność wody oraz wpływ na nie zmiennych długotrwałych obciążeń. Przedstawiono możliwość zastosowania takich kompozytów.
EN
The processing by reactive extrusion method of composites based on virgin polypropylene and its recyclates filled with fibers of jute, sisal, hemp or cottonized flax has been presented (Tables 1 and 2). The influence of the addition of three different compatibilizers and fiber alkalization on the properties of the obtained materials was evaluated. The basic mechanical and process properties (Tables 3, 4, Figs. 2-13) as well as water absorption (Fig. 1) were determined and the influence of cyclic loading on them estimated. The potentials and applicability of these composites were also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.