Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rdzeń ferromagnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ rdzenia dławika na charakterystyki przetwornicy buck
PL
W pracy przeanalizowano wpływ właściwości rdzenia dławika zawartego w przetwornicy buck na jej charakterystyki. Przedstawiono i przedyskutowano zależności napięcia wyjściowego i sprawności energetycznej rozważanej przetwornicy oraz temperatury rdzenia od rezystancji obciążenia i częstotliwości sygnału sterującego. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów wskazano zakresy wartości rezystancji obciążenia zapewniające maksymalną sprawność energetyczną rozważanej przetwornicy zawierającej dławiki z rdzeniami wykonanymi z różnych materiałów ferromagnetycznych.
EN
In the paper the influence of properties of an inductor core used in a buck converter on its characteristics is analyzed. The dependences of the converter output voltage, watt-hour efficiency and the core temperature on load resistance and frequency of the control signal are presented and discussed. On the basis of the obtained results of measurements the ranges of load resistance values, for which the highest values of watt-hour efficiency for the considered converter with inductors including cores made of different ferromagnetic materials are obtained, are shown.
EN
The article presents a methodology of determining of complex magnetic permeability of ferromagnetic material by the results of measuring complex impedance of inductance coil with ferromagnetic core. The complex impedance of the inductance coil was measured with immittance meter E7-25.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania zespolonej przenikalności magnetycznej materiału przez pomiar zespolonej indukcyjności cewki z rdzeniem wykonanym z badanego materiału. Impedancja zespolona została zmierzona przy pomocy miernika immitancji E725, opisanego w pracy.
3
Content available remote Wpływ doboru rdzenia dławika na charakterystyki przetwornic boost
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk przetwornicy boost uzyskanych z zastosowaniem dławików z różnymi rdzeniami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki badań wskazują, że rdzenie ze sproszkowanego żelaza powinny być używane w przetwornicach o małej rezystancji obciążenia, a rdzenie ferrytowe – w przetwornicach pracujących przy dużych rezystancjach obciążenia. Rdzenie nanokrystaliczne umożliwiają uzyskanie trybu CCM w szerokim zakresie zmian rezystancji obciążenia.
EN
In the paper some results of measurements of characteristics of the boost converter obtained at the use of choking-coils with different ferromagnetic cores are presented. These results show that powder cores should be used in converters operated at small values of the load resistance, whereas ferrite cores - in converters operating at large values of the load resistance. Nanocrystalline cores make possible to obtain CCM in a wide range of changes of the converter load resistance.
4
Content available remote Konstrukcja modelu maszyny do elektromechanicznego magazynowania energii
PL
Przedmiotem artykułu jest bezszczotkowa maszyna z magnesami trwałymi typu tarczowego z twornikiem bez rdzenia ferromagnetycznego. Maszyna jest integralną częścią wysokoobrotowego kinematycznego magazynu energii. Spełnia w nim funkcję silnika, rozpędzającego element bezwładnościowy, w którym magazynowana jest dostarczana energia elektryczna lub funkcję prądnicy, przy oddawaniu energii z magazynu. W pracy przedstawiono opis konstrukcji modelu fizycznego maszyny, zbudowanego w IME PW, przy współpracy Zakładu Maszyn Elektrycznych WAMEL. Przedstawiono rozwiązania podstawowych węzłów konstrukcyjnych maszyny, przy uwzględnieniu analizy naprężeń mechanicznych wirnika. Zaprezentowano wyniki obliczeń charakterystyki kątowej napięcia indukowanego w uzwojeniu, z prętami o kształcie ewolwentowym, na podstawie przestrzennego rozkładu pola magnetycznego. Rozpatrzono różne konstrukcje zezwojów z punktu widzenia wielkości strat mocy wydzielanych w uzwojeniu w stanie jałowym.
EN
In the paper construction of plate brushless motor with coreless armature is discussed. Brushless motor with coreless armature was built at Institute of Electrical Machines, Warsaw University of Technology in cooperation with Factory of Electrical Machines `Wamel`. The main nodes of motor construction are considered on base of mechanical tensions analysis, as well as influence of armature shape on back EMF waveform; influence of winding type on no load power losses and results of test research are presented.
EN
Middle and large drives which work in special technological processes or work in application with many start-ups and breakings require using start-up and braking devices. A well-known modern solution for start-up of asynchronous sleep-ring motors is reactors with solid ferromagnetic core, also known as addy current starters. Research on the reactors done for many years by Faculty of Electrical Engineering of Wrocław University of Technology made it possible to use them for sub-synchronous electrical braking of drives with sleep-ring motors. This article describes applications of electrical reactor with solid ferromagnetic core for start-up and electrical braking of sleep-ring asynchronous motor 630 kW exemplified with application of electrical reactor for counter-current braking in the bucket wheel drive in the process of braking with the addy starter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.