Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równanie przewodnictwa cieplnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono uproszczoną metodę analizy pola termicznego w izolacji przewodu przy wykorzystaniu funkcji Greena. Podstawą metody jest dekompozycja obszarów przewodu. Żyłę przewodu modelowano jako element skupiony, zaś izolację analizowano jako element o parametrach rozłożonych. W rezultacie, w pracy wyznaczono krzywe rozgrzewu oraz termiczne stałe czasowe w izolacji przewodu przy stałej (uśrednionej) i zmiennej rezystywności żyły przewodu. Wyniki pozytywnie zweryfikowano metodą elementów skończonych.
EN
In the paper a simplified method of determination of the thermal field in wire insulation was presented by using the Green’s function. The basic of the method is the decomposition of the regions of the wire. The core of the insulation was modeled as a inert element of the first order, and the insulation was analyzed as the distributed parameter. As a result, heating up curves and time constant in the insulation of the wire were determined for the constant (averaged) and variable resistivity. The result was positively verified using the finite element method.
2
Content available remote Transient heat equation with natural boundary conditions - finite element analysis
SK
Príspevok popisuje a rozpracuváva matemetický základ pre metódu konečných prvkov pre riešenie počiatočno-okrajového problému tvoreného nestacionárnou rovnicou vedenia tepla a Newtonovými a Neumannovými okrajovými podmienkami. Popisuje tvorbu slabej formulácie prislúchajúcej k tejto úlohe, konkretizuje zavedenie aproximačného riešenia a tvorbu systému obyčajných diferenciálnych rovníc s časovou deriváciou pomocou metódy priamok [5]. V poslednej kapitole je uvedený príklad výsledkov počítačovej implementácie v konečnoprvkovom programe.
EN
The paper presents the procedure of determining the thermophysical properties of concrete: heat of hardening, thermal conductivity and specific heat, which is based on point temperature measurements in a cylindrical mold and the numerical solution of the inverse heat transfer problem. The procedure was tested on concrete materials made with high-calcium fly ashes. The obtained results show good agreement with the real values of individual parameters and can be used to determine the temperature field in the object of any complex shape.
PL
W pracy przedstawiono procedurę wyznacza-nia właściwości termofizycznych betonów: ciepła twardnienia, współczynnika przewodnictwa cieplnego oraz ciepła właściwego, opartą na punktowych pomiarach temperatury w formie walcowej i numerycznym rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego przepływu ciepła. Procedurę testowano na przykładach betonu z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych. Uzyskane rezultaty wykazują dużą zgodność z rzeczywistymi wartościami poszczególnych paramet-rów i mogą być wykorzystane do wyznaczenia pola temperatury w obiektach o dowolnym kształcie.
PL
W pracy poddano analizie typ równania jaki stanowi zmodyfikowane równanie przewodnictwa cieplnego z członem źródłowym uwzględniającym zachodzącą w przegrodach budowlanych przemianę fazową typu kondensacja-parowanie. Na podstawie wyciągnietych wniosków wyprowadzono kilka postaci przybliżonych analitycznych wyrażeń opisujących rozkłady temperatury i szybkości kondensacji w strefie mokrej.
EN
The heat transfer equation with member of source taking into account condensation-evaporation phase change is analysed. Some of closed approximate analytical solutions for temperature and condensation rate in a wet zone of building envelope are obtained and range its application are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.