Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantization error
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Przeprowadzono badania wpływu błędu kwantyzacji na wartości parametrów stereometrii powierzchni. Wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni z wykorzystaniem profilometru optycznego o rozdzielczości pionowej 0,01 nm. Przedmiotem badań było 20 powierzchni izotropowych i anizotropowych, jedno- i dwuprocesowych, losowych i okresowych. Rozdzielczość pionową zmieniano z zastosowaniem programu TalyMap. Przeanalizowano szczegółowo tendencje zmian parametrów stereometrii trzech powierzchni, wywołane błędami kwantyzacji. Wyodrębniono parametry najbardziej i najmniej wrażliwe na błędy.
EN
The effect of the quantization error on values of surface topography parameters was examined. Surface topography was measured using an optical profilometer of 0.01 nm vertical resolution. Twenty isotropic and anisotropic, one- and two-process, random and deterministic surfaces were objects of investigations. The vertical resolution was changed using TalyMap software. Tendencies of changes of three surfaces due to quantization errors were analyzed in details. Parameters of the highest and the smallest sensitivity on errors were selected.
EN
A method for determining amplitude and phase errors of signal harmonic components caused by A/D converter quantization is presented. The method is realized by a computer algorithm which uses output probes of the converter as the input data. Performed simulation studies indicate that the method is correct. It is possible to precisely determine the harmonic parameter measurement errors caused by the quantization.
PL
Odmierzanie zadanych odcinków czasu jest jednym z naczęściej występujących elementów algorytmów sterowania procesami przemysłowymi. Zadanie to jest realizowane w programowalnych sterownikach logicznych (ang. PLC - Programmable Logic Controllers) za pomocą specjalnych struktur programowych lub sprzętowych, zwanych czasomierzami (ang. Timers). Celem artykułu jest dokonanie przeglądu różnych sposobów konstrukcji czasomierzy, a także dyskusja ich właściwości metrologicznych, a w szczególności wpływ sposobu ich konstrukcji na dokładność odmierzanego czasu. Rozważania zostały przeprowadzone na przykładzie sterowników programowalnych z rodziny Simatic produkowanych przez firmę Siemens.
EN
Measuring-out predefined time delays is one of the tasks most often required in control algorithms. In Programmable Logic Controllers (PLC-s) the task is handled by special software and/or hardware structures referred to as timers. The objective of the paper is to provide a brief overview of the ways timers are implemented in PLC-s, and discussing properties of the solutions, including their metrological properties. Special attention was devoted to relationships between the way timers are constructed, and accuracy of the generated time delays. The considerations were presented using the Simatic PLC-s from Siemens as an example.
4
Content available Quantization error in time-to-digital converters
EN
Methods of time interval measurement can be divided into asynchronous and synchronous approaches. It is well known that in asynchronous methods of time-interval measurement, uncertainty can be reduced by using statistical averaging. The motivation of this paper is an investigation of averaging in time interval measurements, especially in a synchronous measurement. In this article, authors are considering the method of averaging to reduce the influence of quantization error on measurement uncertainty in synchronous time-interval measurement systems, when dispersion of results, caused by noise is present. A mathematical model of averaging, which is followed by the results of numerical simulations of averaging of measurement series is presented. The analysis of results leads to the conclusion that in particular conditions the influence of the quantization error on measurement uncertainty can be minimized by statistical averaging, similar to asynchronous measurements.
5
Content available Błąd kwantyzacji w interpolacyjnym liczniku czasu
PL
Jeżeli zdarzenia losowe określające mierzony odcinek czasu T są nieskorelowane, to standardowa niepewność pomiaru jest równa q /√6 . Natomiast dla skorelowanych zdarzeń losowych (T = const) można dla każdego przedziału kwantowania w interpolatorze START określić przedział kwantowania w interpolatorze STOP. Przedstawiona w artykule analiza dotyczy błędu kwantyzacji w interpolacyjnym liczniku czasu dla tego rodzaju pomiarów.
EN
If the input signals determining the period of the measured time interval T are not related then, the measurement uncertainty is equal to q /√6, where q is the interpolator resolution. For the correlated input signals (T = const) it is possible to determine the hit measurement channel of STOP interpolator for each channel of START interpolator. The presented analysis shows the influence of quantization error on the measurement uncertainty of time counter when input signals are correlated.
EN
In measuring systems applying a digital measuring algorithm, the measurement process is divided into two stages: Stage 1 consists in the acquisition and storage of the system's input data, based on which the value of the measurand is estimated in stage 2. The uncertainty of the stored data is translated into the uncertainty of the result of the estimation, i.e. of the result of the measurement. When analog-digital conversion with a dither signal is applied in the data acquisition system (DAQ), the quantization error is modified and the uncertainty is reduced. The present paper discusses the mechanism of the modification of the quantization error and describes the characteristics of the uncertainty of a DAQ system applying ad conversion with a dither signal.
PL
W systemach pomiarowych z cyfrowym algorytmem pomiaru proces pomiarowy przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie zbierane i zapamiętywane są dane wejściowe systemu. Na ich podstawie w drugim etapie estymowana jest wartość wielkości mierzonej. Pierwszy etap jest realizowany układowo. Drugi etap jest realizowany programowo. Wynik pomiaru jest otrzymywany metodami cyfrowego przetwarzania danych. Niepewność zaewidencjonowanych danych przekłada się na niepewność wyniku estymacji, który jest wynikiem pomiaru. Zastosowanie w systemie akwizycji DAQ konwersji a-c z sygnałem diterowym, modyfikuje błąd kwantowania tak, iż niepewność ta ulega redukcji. Modyfikacja ta polega na randomizacji błędu kwantowania, który może być dzięki temu wyeliminowany w wyniku uśredniania lub filtracji. Randomizacja może być częściowa lub całkowita. Stopień randomizacji i eliminacji błędu kwantowania zależy od możliwości dobrania sygnału ditherowego gaussowskiego o odpowiednim odchyleniu standardowym (w relacji do rozdzielczości zastosowanego przetwornika A/C) lub sygnału ditherowego o prostokątnej funkcji gęstości prawdopodobieństwa i o odpowiednim zakresie zmian wartości (w relacji do rozdzielczości zastosowanego przetwornika A/C). Dla każdego z trzech przypadków: DAQ z konwersją a-c, DAQ z konwersją a-c i sygnałem ditherowym, DAQ z konwersją a-c i sygnałem ditherowym optymalnym, podano zależności określające złożoną niepewność standardową wynikającą z błędów modułu DAQ. Uzasadniono (porównując te zależności), iż zastosowanie konwersji a-c z sygnałem ditherowym dobranym optymalnie lub nie, w każdym przypadku powoduje zmniejszenie niepewności wyniku pomiaru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.