Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  punkty stałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Jak gładkość generuje punkty periodyczne
PL
W artykule prowadzone są rozważania na temat problemów teorii układów dynamicznych i topologii, w szczególności najmniejszej liczby punktów stałych lub periodycznych w danej klasie odwzorowań.
PL
Lokalne przemieszczenia wzdłużne szyn, mogą zaburzyć stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego. Pomiar przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych w stosunku do punktów stałych, jest obecnie jedyną metodą stosowaną na sieci PKP, która pozwala na okresową kontrolę temperatury neutralnej. W artykule przedstawione zostanie nowe urządzenie i metoda pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów stałych w aspekcie współczesnych technologii prowadzenia pomiarów przemieszczeń.
EN
Local longitudinal displacement of the rails may disturb the stability of the neutral temperature in the contactless rails. The measurement of displacements of the base points marked on rail in relation to fixed points is currently the only one method used on the PKP network, which allows for periodic control of the neutral temperature. A new device and a method for measuring displacements of base points in relation to fixed points in the aspect of modern technologies for conducting displacement measurements have been presented in the paper.
PL
Stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego na sieci PKP do chwili obecnej kontroluje się na podstawie pomiarów przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych, względem ustalonego przekroju kontrolnego. W artykule przedstawiony zostanie nowy sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów stałych.
EN
Stability of neutral temperature at contactless rail track of PKP network, up to now, is monitored based on the measurement of displacements of basis points marked on a rail relative to the fixed control section. A new method and an apparatus for measuring the displacement of basis points relative to the fixed points has been presented in the paper.
4
Content available remote Probabilistic generalized metric spaces and nonlinear contractions
EN
We give a probabilistic generalization of the theory of generalized metric spaces [2]. Then, we prove a fixed point theorem for a self-mapping of a probabilistic generalized metric space, satisfying the very general nonlinear contraction condition without the assumption that the space is Hausdorff.
EN
In this paper, we study the controllability of nonlinear fractional integrodifferential systems with implicit fractional derivative. Sufficient conditions for controllability results are obtained through the notion of the measure of noncompactness of a set and Darbo’s fixed point theorem. Examples are included to verify the result.
EN
In this paper, we prove two fixed point theorems for mappings satisfying contractive condition of integral type on d-complete Hausdorff topological spaces.
EN
We prove that an implicit iterative process conyerges weakly and strongly to a common fixed point of a finite family of I-nonexpansive mappings in a Banach space. The results presented in this paper extend and improve the corresponding results of [1, 3, 11, 12]
EN
In this paper, we study the convergence of the sequence of Ishikawa iteration of rank-r to common fixed points of a finite family of asymptotically quasi-nonexpansive mappings in uniformly convex Banach spaces. Our results extend and improve some known recent results.
9
Content available remote More maps for which F(T)=F(Tn)
EN
We continue our investigation of situations in which the fixed point sets for maps and their iterates are the same.
10
Content available remote Fixed point theorems for multivalued mappings in symmetric spaces
EN
In this paper we prove some fixed point theorems for multivalued mappings using rational inequality in a symmetric space. These results are generalizations of some well known results in metric spaces and also in the setting of symmetric spaces.
11
Content available remote Remarks on fixed points of involutions of order n>2 in Hilbert spaces
EN
Suppose that C is a nonempty bounded closed and a convex subset of a Hilbert space H and T: C -> C is k-lipschitzian or uniformly k-lipschitzian mapping which has the property that, for some n > 1, Tn is the identity. The author determines a function ko(n) > 1 such that for k < ko(n) mapping T has a fixed points in C.
12
Content available remote Common fixed point and invariant approximation results
EN
We extend the concept of R-subweakly commuting maps due to Shahzad [21] to the case of non-starshaped domain and obtain common fixed point results for this class of maps on non-starshaped domain in the setup of p-normed spaces. As applications, we establish Brosowski-Meinardus type approximation theorems. Our results unify and extend the results of Al-Thagafi, Dotson, Habiniak, Jungck and Sessa, Sahab, Khan and Sessa, Singh and Shahzad.
13
Content available remote Generalized I-nonexpansive maps and best approximations in Banach spaces
EN
A noncommutative version of a best approximation result for generalized I-nonexpansive maps is obtained.
14
Content available remote Simple proofs of three fixed point theorems
EN
The paper concerns fixed point theorems for multivalued mappings. They satisfy some continuity assumptions while the sets on which these mappings act, are suitably "regular". The theorems belong to the direction initialized by Kakutani and Fan, and the final result of these part of theory is the theorem of Himmelberg being an extension of the classical result of Hukuhara and Tichonoff to the case of multivalued mappings. All of them are the fundamental results in the fixed point theory. Himmelberg requires the locally convex space under consideration to be Hausdorff. The autor, in his earlier papers, has obtained several results which do not contain this restriction - "usual" mapping must become multivalued if one assumes them to have closed values and the topological space is not Hausdorff. An intrinsic problem is the complexness of the proofs. In the presented paper these proofs are possibly natural and they are based on the theorem of Knaster - Kuratowski - Mazurkiewicz concerning the nonempty intersection of subsets of a simplex. What is more, the reasonings are short and relatively clear. Theorem 5 is an extension of the classic result of Himmelberg, and Theorem 12 extends Theorem 5 to the case of the weakly upper semicontinuous mappings (wusc) and, on the other hand, it is an extension of the theorem Lasry - Robert concerning the upper hemicontinuous mapping (uhc). Theorem 9 in turn is an analog of Theorem 5 for convex structure called "weed".
PL
Praca dotyczy twierdzeń o punktach stałych dla odwzorowań wielowartościowych spełniających pewne założenia ciągłości, przy czym zbiory, na których te odwzorowania działają, są odpowiednio "regularne". Twierdzenia należą do nurtu wytyczonego przez Kakutaniego i Fana, a jego finalnym rezultatem jest twierdzenie Himmelberga uogólniające klasyczny wynik Hukuhary i Tichonova na przypadek odwzorowań wielowartościowych. Wszystkie te twierdzenia to są twierdzenia podstawowe w teorii punktów stałych. Wynik Himmelberga zawiera założenie, że przestrzeń lokalnie wypukła jest przestrzenią Hausdorffa. Autor, we wcześniejszych pracach, uzyskał szereg twierdzeń pozbawionych tego założenia - wielowartościowość staje się wtedy naturalną konsekwencją założenia domkniętości wartości odwzorowań. Istotnym problemem jest także złożoność dowodów. W prezentowanej pracy dowody są prowadzone w możliwie naturalny sposób i opierają się na twierdzeniu Knastera - Kuratowskiego - Mazurkiewicza o iloczynie niepustym. Ponadto przedstawione rozumowania cechuje zwięzłość i przejrzystość. Twierdzenie 5 jest uogólnieniem klasycznego twierdzenia Himmelberga, a Twierdzenie 12 rozszerza Twierdzenie 5 na przypadek odwzorowań słabo górnie półciągłych (wusc) i stanowi uogólnienie twierdzenia Lasry - Roberta dla odwzorowań górnie hemiciągłych (uhc). Z kolei Twierdzenie 9 jest analogonem Twierdzenia 5 dla struktury wypukłej zwanej "chwastem" (ang. weed).
EN
In this paper, the concept of metrically weakly inward set-valued mappings is introduced. The relationship between the metrically weakly inward mappings and other inward type mappings is considered in normed spaces. A positive answer of the Caristi's open problem is given. These results generalize the cor-responding results in recent literature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.