Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwornik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Czujniki i przetworniki w systemach automatyki wielu procesów produkcyjnych wykrywają zmiany określonej wartości, która jest mierzona, generując przy tym sygnał wyjściowy o odpowiednich parametrach.
EN
The article deals with the issue of delay lines on the basis of surface acoustic waves for the application in single mode oscillators. Based on the theoretical analysis concrete delay lines are proposed. In the contribution, there is given a theory of design of a symmetrical mismatched and matched delay line for a single-mode oscillator of electrical signals on the basis of which the there were designed and realized acoustoelectronic components for sensors of non-electrical quantities. In the article, the delay lines with surface acoustic waves for single-mode oscillators are investigated and the single-mode oscillation conditions of oscillators are derived and based on the deduced theory the concrete delay lines are proposed for various purposes of usage. From the experimental results it can be stated that in case of all of six designed and implemented delay lines, there was confirmed a single-mode.
PL
W artykule omówiono zagadnienie linii opóźniających zrealizowanych na podstawie akustycznych fal powierzchniowych do zastosowania w oscylatorach jednomodowych. Na podstawie analizy teoretycznej proponowane są konkretne linie opóźniające. W tekście przedstawiono zagadnienie teoretyczne projektowania dopasowanej i niedopasowanej symetrycznej linii opóźniającej dla oscylatora sygnałów elektrycznych, w oparciu o które zaprojektowano i zrealizowano elementy akustoelektroniczne dla czujników wielkości nieelektrycznych. W artykule omówiono linie opóźniające wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne dla oscylatorów jendomodowych, przedstawione są warunki oscylacji oscylatora jednomodowego oraz na podstawie wydedukowanej teorii proponowane są różne linie opóźniające dla różnych celów użytkowania. Wyniki eksperymentalne pozwalają stwierdzić, że dla każdego z sześciu zaprojektowanych i zrealizowanych linii opóźniających potwierdzono jednomodowość.
PL
W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.
EN
This article presents the principles of double integration voltmeters, describes measurement accuracy and noise immunity.
4
Content available Multilevel Converters
EN
The newest Special Section is intended to focus on recent research and trends in application of multilevel converters. Multilevel converters have been extensively developed over the last two decades and show several important advantages of power electronic circuits, such as: operation at high voltages, harmonics reduction, higher efficiency, modularity, smaller size and lower cost. Also, thanks to increasing interest in renewable energy systems (RES) and SGs, the development of multilevel converters is considerably accelerated. The papers included in the presented special section are grouped into the main categories that follow.
EN
Purpose: In this work, a finite element study is proposed to evaluate the effects of the transducer and its coupling layer on the performance of round window (RW) stimulation. Methods: Based on a set of micro-computer tomography images of a healthy adult’s right ear and reverse engineering technique, a coupled finite-element model of the human ear and the transducer was constructed and verified. Then, the effect of the cross-section of the transducer, the elastic modulus of the coupling layer, the mass of the transducer, and the preload of the transducer were studied. Results: The increase of the transducer’s cross-section area deteriorates the RW stimulation, especially at the lower frequencies. This adverse effect of the cross-section area’s increase of the transducer can be reduced by adding a coupling layer between the transducer and the RW. However, the coupling layer’s improvement on the RW stimulation is reduced with the increase of its elastic modulus. Moreover, the mass loading of the transducer decreases the RW stimulation’s performance mainly at higher frequencies and applying a static preload on the transducer enhances its hearing compensating performance at higher frequencies. Conclusions: The influence of the transducer’s mass, the mass of the transducer, the applied static preload and the properties of the coupling layer must be taken into account in the design of the RW stimulation type implantable middle ear hearing device.
6
Content available remote Enkodery przemysłowe. Szczególny rodzaj przetworników
PL
Niniejszy artykuł porusza tematykę enkoderów - przetworników, które służą do zamiany ruchu obrotowego na impulsy elektryczne. Sprawdzono, jaką rolę odgrywają w produkcji, a także przedstawiono aktualną ofertę rynkową, zwracając uwagę na potrzeby konsumentów.
PL
Rozpatrzono zastosowania układu czterech rezystancji (4R) połączonych w oczko w pomiarach dwuparametrowych (2D) jako przetwornika różnych kombinacji przyrostów tych rezystancji na dwa napięcia wyjściowe, jako odchyłowego mostka sensorowego przy zasilaniu klasycznym, prądowym lub napięciowym oraz przy zasilaniu niekonwencjonalnym dwuprądowym - równolegle do ramion przeciwległych. Podano zracjonalizowane iloczynowe postacie funkcji rozwarciowych współczynników przetwarzania tych układów oraz wzory dla propagacji ich błędów przy dowolnych przyrostach rezystancji ramion układu z wyodrębnieniem składników dla stanu początkowego i dla funkcji przetwarzania. Jako przykład, przy obu rodzajach zasilania prądowego układu 4R o jednakowych rezystancjach początkowych, przedstawiono i porównano przebiegi funkcji błędów granicznych dla względnych zmian dwu sąsiednich rezystancji.
EN
The single mesh circuit of arbitrary variable four arm resistances (4R), as primary converter of different combinations of their increments to two output voltages is considered. This 4R circuit can be supplied conventionally from current or voltage source as the deflection sensor bridge or supplied unconventionally by two current sources parallel to opposite arms. Functions of circuit transfer coefficients in 2D measurements by both type of supply and input resistance in rationalized forms for the unloaded outputs are given. Their error propagation formulas and limit errors in rationalized double component forms for zero error and increment error are find. As the example, limit errors of 4R circuit of similar initial resistances and of two arbitrary changed adjacent arms as functions of related resistance increments for both types of current supply, are presented in figures and compared.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad możliwością niekonwencjonalnego przetwarzania rezystancji na napięcie z wykorzystaniem nieautonomicznego generatora oscylacji chaotycznych o układzie szeregowym RL-dioda. Podano podstawowe zależności dla wartości chwilowych procesów zachodzących w tym generatorze i dokonano symulacji chaotycznego przebiegu i widma częstotliwościowego jego prądu. Zbadano też zależność wartości szczytowej spadku napięcia i czułość na zmiany rezystancji R i indukcyjności L tego generatora oraz zaprojektowano układ detektora do pomiarów amplitudy tych zmian. Uzyskano potwierdzenie, że układ z generatorem RL-dioda można będzie wykorzystać do przetwarzania rezystancji na napięcie o dużej czułości w zakresie do 250 Ω.
EN
The results of research on the possibility of unconventional resistance -voltage conversion based on use of the no autonomic serial RLdiode generator of chaotic oscillations is given.. The basic relationships of processes in the generator circuit are given and changes of its current in time and frequency are simulated. Relations between the resistance peak voltage and its sensitivity to resistance changes were examined on the designed model of this circuit. It is confirmed that this system can be used for resistance-voltage conversion with high sensitivity in the range up to 250 Ω.
EN
In the report we deal with the generalisation of transfer function which is derived from the three-gate model of the inter-digital transducer. Stated generalisation of transfer function includes the influence of adapter circuits attached to the transducer and allows its application for the description of any model´s functioning.
PL
Analiza przetwornik używany do zasilania i detekcji elementu SAW – z powierzchniową falą akustyczną. W modelu uwzględniono także układ adaptera.
PL
Po krótkim wprowadzeniu w tabeli 1 podano funkcje rozwarciowych współczynników przetwarzania rezystancji na napięcie i ich zracjonalizowane postacie iloczynowe dla przetwornika w postaci mostka rezystancyjnego (4R) o zasilaniu prądowym lub napięciowym i dowolnych przyrostach rezystancji jego ramion. Przedstawiono dwa zaproponowane ujęcia błędów i niepewności: jednorodne, w wartościach względnych odniesionych do czułości początkowych i dwuskładnikowe – z wyodrębnieniem składników dla stanu początkowego i dla przyrostu funkcji przetwarzania. Rozpatrzono przetworniki rezystancji – mostki, o jednakowych rezystancjach początkowych i pięciu najczęściej stosowanych wariantach ich przyrostów. Przedstawiono charakterystyki ich rozwarciowych funkcji przetwarzania oraz błędów granicznych i niepewności standardowych przy zasilaniu prądowym i napięciowym. Dla wariantów mostka o liniowych funkcjach przetwarzania podano dwie uogólnione postacie błędów granicznych. Wskazano możliwości zastosowania obu opisów dokładności.
EN
After short introduction, in table 1 functions of transfer coefficients and their rationalized forms of the converter R/U as the unloaded four arms bridge of arbitrary variable arm resistances, supplied from current or voltage source, are given together with their error propagation formulas. Two types of description of their errors and uncertainties, i.e. related to initial sensitivities of functions of bridge transfer coefficients and their rationalized double component forms for zero and increments of these transfer function, are introduced. Metrological properties of the commonly used bridge of similar initial arm resistances in balance and five variants of their increments are discussed. Transfer coefficient, limited error (worse case) and standard uncertainty as functions of relative increments in broad range are shown for these variants. Generalized formulas for bridges of the linear transfer function are introduced. Both methods are found also as the universal solution for other parametric sensor circuits.
11
EN
The vibrating wire transducers system has used to monitorthe building structures in other countries for decades. It has been implemented to monitor the reinforced and prestressed concrete structures in Poland for several years. In the paper the some transducers designed to concrete controlwere described as soon as their theoretical basis. Some results, experiences and conclusions resulted from own concrete structures tests were drawn.
12
Content available remote Komputery w badaniach doświadczalnych
EN
The new problems and new quality of errors by new computer methods used in researches occurs. There is presented description of this phenomenon and probe of digest in this new experiment reality in this paper.
13
Content available remote Position regulation of magnetic shape memory actuator
EN
Purpose: This paper presents materials with magnetic shape memory. These materials are a new group of smart materials, which distinguished by large deformations (up to 10%), and relatively high operating frequencies. Authors used in research samples made of Ni2MnGa alloy in order to find out of their capabilities in transducers design applications and for better understanding their nonlinear behavior. Design/methodology/approach: For research purposes, authors designed laboratory electro-mechanical transducer, which works in spring retuned operating mode. This transducer is connected with dSPACE system used for regulation and data acquisition process. Coils were connected with programmable DC power supply. Findings: This design of transducer was for Authors a first attempt of practical application of MSMA. Results help in: modelling process of hysteresis for future open loop regulation, finding out optimal working conditions and scope of available operating parameters. Changes will be applied in next transducers design e.g. shape of magnetic circuit and these transducers will have more compact design. Research limitations/implications: Step responses of material are much worse than values given by manufacturer, because response of controllable power supply is up to 0.1 s. Another problem were stiffness of transducer and repeatability of obtaining results, but since modifications it has been successfully eliminated. Practical implications: Implemented in the examined transducer operating mode is identical to the principle of operation of an electromagnetic transducers used in design of electro-hydraulic and electro-pneumatic cartridge valves. In these valves solenoid moves a spool and after a power cut due to the spring tense, it returns to base position. Future work will focus on their replacement by a transducers designed with the use of MSMA. Originality/value: In this paper design with detailed description is presented. It can be treated as guidelines for other scientists who would like to design similar transducers. The article is the base for further research.
EN
The Boron-Neutron Capture Therapy (BNCT) is an experimental radiotherapy technique used to treat the most aggressive types of brain tumors that cannot be surgically removed from the human body. To date, clinical trials of BNCT have been initiated at only a handful of reactors around the world, but advanced studies on BNCT are still being carried out in numerous research centers where the suitable or convertible reactors are available. Construction of BNCT facilities is justified only at some existing reactors. Others can possibly be adapted for BNCT by using fission converters to modify the energy spectrum of the primary neutron beam, which makes it useful for treatment purposes. The BNCT converter, designed for use in the MARIA research reactor at the National Centre for Nuclear Research [W1] (NCBJ) in Świerk near Warsaw, Poland, consists of 99 fuel rods (containing low-enriched uranium) inside of the aluminum box. Since its installation affects the core layout and possibly may affect the normal operating regime of the reactor, additional safety analyses must be performed to prove the existence of sufficient safety margins. In this study modern Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques have been applied to assess the maximum temperature of the rod wall surfaces, the temperature difference between the inlet and outlet of the converter channel, as well as the maximum and average velocity of the fluid and to compare them with the results presented in the reference analytical study.
PL
W artykule przedstawiono projektowanie oraz cechy woltomierza napięcia stałego zbudowanego w oparciu o 22-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy Δ - Ε MCP3550 firmy Microchip. Jak podają dane katalogowe, element ten cechuje się nieliniowością całkową charakterystyki wynoszącą maksymalnie š 6 ppm [3]. Wartość ta została zweryfikowana w trakcie analizy dokładności układu. Do układu przetwornika MCP3550 dobudowano system mikroprocesorowy. wyświetlacz alfanumeryczny LCD, klawiature, wzmacniacz wejściowy, zewnętrzne źródło napięcia odniesienia oraz zasilacz.
EN
The digital voltmeter with 22-bit analog to digital converter MCP3550 type sigma-delta by Microchip is presented in this paper. As it is presented in application note this element is characterized by nonlinearity which equals š6ppm. The value was venfied during the precise analyzes of this circuit. To MCP3550 circuit microprocessor system was built, which is responsible for connecting with LCD display. The amplifier input was used in order to increase input impedance. Battery power was used to eliminate the mistakes of measurements. The measurement averaging method was used to stabilize the final result. Several laboratory tests have been carried out that allow to determine real resolution, precision and nonlinearity of converter. The presented tests have been used to determine usability designed voltage converter.
PL
Choroby neurodegeneracyjne (inaczej neurozwyrodnieniowe) to zespół wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których obserwujemy zjawisko patologiczne utraty komórek nerwowych. Powstające objawy uszkodzeń neurologicznych można przyporządkować do dwóch podstawowych grup: związanych z zaburzeniami pamięci oraz związanych z zaburzeniami funkcji motorycznych. Zaburzenia funkcji motorycznych mogą być rejestrowane, a ze strumienia informacji wydobywa się szereg parametrów, często przy użyciu zaawansowanych obliczeń numerycznych, na podstawie których lekarz jest w stanie postawić odpowiednią diagnozę. W pracy przedstawiono szereg metod analizy zaburzeń funkcji motorycznych prowadzących do stworzenia systemu wspomagania diagnostyki tych schorzeń.
EN
Neurodegenerative diseases are group of inborn or acquired progressive diseases of nervous system in which pathologic effect of nervous cells' degradation can be observed. Forming neurological degradation symptoms can be assigned to two elemental groups: connected to memory disorder and connected to motor functions disorder. Motor functions disorders can be recorded and from data stream series of parameters can be separated often using advanced numerical computations based on which doctor can set correct diagnosis. In this research series of methods of motor functions disorders' analysis which lead to diagnosis support system’s creation are introduced.
17
Content available remote Energy-efficient signal converters of thermocouple, temperature sensors
EN
The work considers structural, algorithmic and circuit designs of signal converters for temperature sensors like thermocouples. The implementation of the signal converters is based on microconverters of ADuC family supplied by Analog Devices.
PL
Prace zawiera strukturalne, algorytmiczne i schematy obwodów przetworników sygnału dla czujników temperatury takich jak termopary. Wykorzystanie sygnału przetworników jest oparte na micro przetworniku z rodziny ADuC dostarczonych przez Analog Devices.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostaną wybrane rozwiązania dla branży HVAC z oferty firmy Honeywell, która jest uznanym producentem komponentów z wielu dziedzin przemysłu.
19
Content available remote Elektromagnetyczne przetworniki energii drgań amortyzatora magnetoreologicznego
PL
W pracy opisano budowę i podano parametry dwóch elektromagnetycznych przetworników energii drgań do zasilania amortyzatora magnetoreologicznego (MR). Omówiono wyniki obliczeń numerycznych pola magnetycznego oraz wyniki badań laboratoryjnych obu przetworników.
EN
The paper presents structure and parameters of two electromagnetic vibration power transducers for powering a magnetorheological (MR) shock absorber. Selected results of numerical calculations of magnetic field in transducers and results of laboratory tests are discussed.
PL
W artykule przedstawiono projektowanie, budowę oraz właściwości woltomierza cyfrowego w oparciu o 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy AD7731 typu Σ-Δ firmy Analog Devices. Jak podają dane katalogowe element ten cechuje się nieliniowością charakterystyki wynoszącą ±15 ppm [4], co ponad stukrotnie przekracza jego rozdzielczość. Wartość ta została zweryfikowana w trakcie analizy dokładności układu. Do układu przetwornika AD7731 dobudowano system mikroprocesorowy, wyświetlacz graficzny, klawiaturę, wzmacniacz wejściowy, zewnętrzne źródło napięcia odniesienia, optoizolację oraz rozbudowany zasilacz.
EN
The digital voltmeter with 24-bit analog to digital converter AD7731 type Σ-Δ by Analog Devices is presented in this paper. As it is presented in application note this element is characterized by nonlinear-ity which equals ±15ppm [4], that exceeds hundred times its resolution. The value was verified during the precise analyzes of this circuit. To AD7731 circuit microprocessor system was built, which is responsible for changing parameters of AD7731, connecting with display and changing the range of measurement. LSD display was used to present results of measurements, for the user communication with the circuit a simple keyboard was used. The amplifier input was used in order to increase input impedance. The opto-isolation was used to eliminate the mistakes of measurements, but this was connected with extending of the voltage power. The voltmeter makes possible of working on two measurements and makes it possible to change parameters of AD7731. The measurement averaging method was used to stabilize the final result [1]. Several laboratory tests have been carried out that allow to determine real resolution, precision and nonlin-earity of converter. The presented tests have been used to determine usability designed voltage converter.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.