Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przeszkoda wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację przeszkód wodnych pod kątem trudności ich pokonywania za pomocą wojskowego sprzętu przeprawowo- mostowego. Zaprezentowano 3 rodzaje tego sprzętu: - zmechanizowane mosty towarzyszące ( ZMT ); - samobieżne i przewożone parki pontonowe (promy i mosty pływające); - mosty składane (MS) oraz możliwości ich zastosowania w zależności od potrzeb.
EN
The article presents the classification of water obstacles in terms of the difficulty with which they are crossed with military crossing and bridging equipment. It discusses three types of equipment: - support bridges, - self-propelled and transported pontoon parks (ferries and amphibious rigs), - foldable bridges, and their employment as needed.
2
Content available remote Przeszkody wodne Twierdzy Wrocław na przełomie XIX i XX w.
PL
Artykuł dotyczy przeszkód wodnych Twierdzy Wrocław, które planowano w czasie pierwszej wojny światowej. Przedstawiono w nim wyniki kwerend archiwalnych i badań terenowych dotyczących głównie dopływów rzeki Odry; Ślęzy i Widawy, a także części obszaru obecnych pól irygacyjnych, zlokalizowanych na północy miasta. W artykule ukazano również znaczenie systemu ochrony przeciwpowodziowej i jego związek z twierdzą pierścieniową. Nowoczesne jak na owe czasy fortyfikacje obejmowały szereg budowli hydrotechnicznych, dzięki którym możliwe było celowe zalewanie i zabagnienie terenu do obrony twierdzy.
EN
This article is about the Breslau Fortress water hazards, which were planned during the First World War. It contains the combined results of archival queries and field research, mostly concerning the Oder River tributaries, Ślęza and Widawa, and part of the areas that are presently irrigation fields located in the north of the city. The article also highlights the importance of the flood control system and its connection with the ring fortress. The fortifications, which were advanced in their day, consisted of a number of hydro-engineering structures, which made it possible to flood and swamp the area to protect the fortress.
3
Content available remote Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego
PL
Dla przemieszczających się wojsk niezmiernie ważne jest szybkie pokonywanie przeszkód wodnych, które może zapewnić właściwy sprzęt przeprawowo-mostowy, znajdujący się na ich wyposażeniu. W artykule zaprezentowano koncepcje przekraczania przeszkód terenowych oraz najnowszy sprzęt mostowy będący na wyposażeniu państw NATO, który w wielu przypadkach musi być przystosowany do budowy mostów objazdowych w ramach rozbudowy krajowej sieci dróg.
EN
Quick water obstacle crossing is critical for the mobility of the armed forces. This can be facilitated by the use of proper bridging equipment which is a vital element of their capabilities. The paper presents an idea of crossing the existing natural features and state-ofthe-art bridging equipment in service with the NATO countries. It is this bridging equipment which in many cases has to be adjusted in such a way that it can be used to construct by-pass bridges as an element of national roadway development project.
4
Content available remote Pokonywanie przeszkód wodnych przez pojazd gąsienicowy
PL
W artykule rozpatrzono możliwość pokonywania przeszkody wodnej przez pojazd gąsienicowy. Przeprowadzono analizę możliwości pokonywania przeszkody wodnej dla różnego ukompletowania pojazdu: wariant A - podwozie z wieżą oraz wariant B - ukompletowanie bez wieży. Analizę przeprowadzono dla obu wariantów, biorąc pod uwagę pokonywanie przeszkody wodnej po dnie oraz możliwość pływania. Problem rozpatrywano pod kątem wpływu własności gabarytowo-masowych na zachowanie się pojazdu w nurcie rzeki.
EN
An opportunity to surmount water obstacles by tracked vehicles was considered in the paper. Analysis of possibilities to surmount water obstacles was performed for various vehicle sets: variant A – a chassis with turret and variant B – a set without turret. Analysis for both variants was performed, taking into consideration surmounting water obstacles on the bottom and possibility to swim. The problem of weight and dimension properties influence for behaviour of vehicle in midstream was considered.
5
Content available remote Wpływ przeszkód wodnych na działania wojsk
EN
The article is an attempt of a synthetic presentation of water obstacles influence on forces actions. The characteristics of a water obstacle defining its tactical features have been presented. Numerous difficulties and divergencies result from mere stating precisely which of the water obstacle characteristics has an essential impact on forces’ actions. Taking into account the degree of difficulties appearing in case of overcoming a water obstacle, their division criteria have been described. As it results from introductory evaluations, the character of river banks, their slant and the time to cover the water surface connected with the river width and current speed have a great importance. Such a big impact of water obstacles on forces actions results primarily from difficulties to come across even in case when, theoretically a given combat equipment has got sailing (floating) abilities. From the conducted considerations results that the effectiveness of carried out combat actions in water obstacles area will depend on many factors, the most important of which are the following: the degree of armed forces preparation to conduct actions and the ability to take advantage of the terrain features.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.