Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesiewacz bębnowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy nowych typów przesiewaczy pod kątem przydatności do przesiewania kruszyw mineralnych. Autorzy niniejszego opracowania postanowili opisać przesiewacze o sitach płaskich i bębnowych w świetle nowych wyników badań wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględniono także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie.
PL
Podstawowym parametrem charakteryzującym pracę przesiewacza z obrotowym bębnem sitowym jest jego prędkość wirowania. Nowoczesne przesiewacze powinny być maszynami szybkobieżnymi. Równie ważne znaczenie ma kształt i wymiary bębna sitowego. W artykule przedstawiono nową konstrukcję przesiewacza stożkowego, który powinien znaleźć zastosowanie w przesiewaniu kruszyw mineralnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności kalibracji nasion w przesiewaczu bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s-1, a kąt pochylenia bębna sitowego 8o. Maksymalną sprawność przesiewania, nie mniejszą niż 97%, uzyskano dla częstość obrotów bębna poniżej 0,27 s-1 i dla strumienia masowego dozowania ok. 9 kg*h-1.
EN
The paper presents the results of the research on the efficiency of seeds calibration in a drum screen with diameter 0.4 m. The researchers examined sieving of tomato seeds through a screen with mesh diameters 2.5 and 3.0 mm. Rotational frequencies of the screen drum were: 0.22; 0.27; 0.33; 0.38 s-1, and the sieve drum inclination angle was 8o. Maximum screening efficiency, not lower than 97%, was obtained for drum rotation frequency under 0.27 s-1 and for batching mass stream ca. 9 kg*h-1.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności przesiewania nasion w kalibratorze bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s -1 , a kąt pochylenia bębna sitowego 8^(o). Maksymalną sprawność przesiewania, nie mniejszą niż 97%, uzyskano dla częstości obrotów bębna poniżej 0,27 s -1 i dla strumienia masowego dozowania ok. 9 kg/h.
EN
The results of research of sieving efficiency of the drum screen with diameter of 0.4 m were presented. Tomato seeds sieving by sieves with holes diameters amounted 2.5 and 3.0 mm was studied. The drum rotary frequency amounted 0.22, 0.27, 0.33, 0.38 s -1 and the angle of inclination was 8o). The maximum sieving efficiency, not less than 97%, was obtained with the drum rotary frequency below 0.22 s -1 and feeding mass stream about 9 kg/s.
PL
Przesiewacze bębnowe są maszynami, które powstały w XIX w. były one przez długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki narodowej, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim.
PL
Przesiewacze bębnowe, pierwszy raz zbudowane w XIX w., były przez długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Zostały następnie zastąpione maszynami wibracyjnymi oraz zataczającymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie pojawiły się ponownie, a to za sprawą ich zastosowania w liniach technologicznych do segregacji odpadów komunalnych. Wkrótce znalazły zastosowanie i w innych przemysłach, w tym kruszyw mineralnych i przeróbce odpadów mineralnych. W artykule opisano budowę i charakterystykę przesiewaczy bębnowych i przesiewaczy o sitach płaskich.
7
Content available remote Trommel screens for waste utilization. Computer aided design
EN
FEM computations for steel trommel screens for waste utilization, based on the conception of an integral beam-shell model, are presented in the paper. Perforated shells are replaced by equivalent full-walled ones with the assumption that they support beam skeletons of the revolving drums as long as the reduced stress in the equivalent shell are less than the limiting reduced stress in the most heavily loaded sector of the real shell. Linear assumptions of the integral beam-shell analysis are therefore justified.Some results of stress and displacement computations are shown as well as a discussion of the results is performed for an example trommel screen.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia stalowych przesiewaczy bębnowych do utylizacji odpadów. Obliczenia oparto na koncepcji jednolitego modelu belkowo-powłokowego konstrukcji. Powłoki perforowane zastąpiono ekwiwalentnymi powłokami pełnościennymi przy założeniu, że stanowią one podparcie dla belkowych szkieletów bębnów obrotowych, dopóty, dopóki naprężenia zredukowane w powłoce ekwiwalentnej są mniejsze od granicznych naprężeń zastępczych w najbardziej wytężonym wycinku powłoki rzeczywistej. Zasadne jest wtedy przyjęcie założeń liniowej analizy jednolitego modelu belkowo-powłokowego. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń naprężeń i przemieszczeń przedmiotowych konstrukcji oraz ich dyskusję dla przykładowego bębna obrotowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.