Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepustowość węzła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Base on measurements and movement analysis, movement model for small roundabouts has been built. Model can be useful for minor roads capacity estimating. The gap acceptance problem for small roundabouts has been presented in this article. This is one of the burning issue in modelling traffic flow on small roundabouts. At roundabout, vehicle circle counterclockwise. Approaching flow give priority to circulating flows. This ensures an uninterrupted flow in the circulating roadway. Circulating and approaching flows merge immediately at the entrance to the circulating roadway. Each vehicle must make two right turns. All other movements are eliminated. As a subordinate vehicle enters the circulating roadway it became a priority vehicle. The value of critical gap is very important in merging process.
PL
Na podstawie badań i analiz ruchu na małych rondach zbudowano model, który służy do wyznaczania przepustowości wlotów podporządkowanych małych rond. Artykuł zawiera opracowanie jednego z podstawowych zagadnień dotyczących budowy wspomnianego modelu, a mianowicie problemu akceptacji odstępów czasu przez pojazdy z wlotów podporządkowanych małych rond. Wyznaczanie wartości odstępu granicznego na podstawie badań empirycznych jest jednym z najtrudniejszych zadań dla inżyniera ruchu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odstępów czasu pomiędzy pojazdami na jezdni małego ronda, na podstawie których szacowano wartość granicznego odstępu czasowego. Pomiary wykonywano na trzech małych rondach zlokalizowanych, na terenach zabudowanych Górnego Śląska.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów natężenia i struktury ruchu oraz rozkładu ruchu na pasach, przeprowadzonych w dniach: 20 października 2004 roku oraz 20 kwietnia, 4 maja i 17 października 2005 roku w obszarach wjazdów węzła Chrzanów II autostrady A-4. Zgromadzone w czasie pomiarów dane stanowiły podstawę analizy przepustowości oraz oceny warunków ruchu w obszarach wjazdów tego węzła.
EN
The results of researches on volume and structure of traffic as well as division of traffic conducted on days: the 20th of October 2004, the 20th of april, the 4th of may and the 17th of October 2005 at the freeway A-4 interchange Chrzanów II entrance area have been presented in this article. The results of researches have been used to calculating of capacity and estimating of traffic condition on this interchange.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów natężenia i struktury ruchu oraz rozkładu ruchu na pasach, przeprowadzonych w dniach: 20 października 2004 roku oraz 20 kwietnia i 4 maja 2005 roku, w obszarach wjazdów węzła Chrzanów II autostrady A-4. Zgromadzone w czasie pomiarów dane stanowiły podstawę analizy przepustowości oraz oceny warunków ruchu w obszarach wjazdów tego węzła.
EN
The results of researches on volume and structure of traffic as well as division of traffic conducted on days: the 20th of October 2004, the 20th of april and the 4th of may 2005 at the freeway A-4 interchange Chrzanów II entrance area have been presented in this article. The results of researches have been used to calculating of capacity and estimating of traffic condition on this interchange.
PL
W artykule przedstawiony został problem zapewnienia dostatecznej przepustowości węzłów autostradowych zlokalizowanych na terenach miejskich oraz wyniki badań warunków ruchu przeprowadzonych na węźle autostradowym Al. Górnośląska-Murckowska w Katowicach.
EN
In the article there has been introduced problem with adequate motorway junctions capacity assurance in urban areas as well as the results of traffic conditions monitored on Al. Górnośląska - Murckowska junction in Katowice.
PL
W artykule przedstawiono jedną z aplikacji programu komputerowego "Przepustowość autostrad" służącą do obliczania przepustowości odcinków międzywęzłowych autostrad. Aplikacja ta powstała w środowisku Delphi na podstawie wytycznych i zaleceń zawartych w wydanej w 1995 r. przez GDDP publikacji "Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej (Autostrada i drogi ekspresowe)". Program "Przepustowość autostrady" (aplikacje: "Przepustowość odcinków międzywęzłowych", "Przepustowość odcinków z przeplataniem" i "Przepustowość łącznic i połączeń z autostradą") stanowić ma w przyszłości element uzupełniający do symulacji komputerowej ruchu pojazdów w węźle autostradowym.
EN
In the article there is introduced one of the applications of the computer program "The capacity of highways" which is designed for calculating the capacity of internodal sections of motorways. The application was created in Delphi environment on the basis of recommendations and guidelines given in the instruction by GDDP entitled "The instruction for making calculations of capacity of roads of I and II technical class (motorways and express roads)", published in 1995. "The capacity of highway" program (the applications: "The capacity of intermodal sections", "The capacity of sections with striping" and "The capacity of junction-lines and connections with highway") is to be in the future a supplementary element in the computer simulation of vehicle movements in the internodal sections of motorways. The article contains a program created by the author that introduces analysis of the transferability of motorways in compliance with the Highway Capacity Manual procedures on the basis of the 1995 instruction by GDDP.
6
Content available remote Przepustowość złożonych węzłów transportowych
PL
Węzły transportowe są przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków potoków ruchu (patrz Drew, 1968, Haight, 1963, Tanner 1962, Webster 1958), jak i projektantów dróg i ruchu transportowego (patrz Datka, Suchorzewski i Tracz 1989, Węgierski 1971). Modelowanie matematyczne węzłów transportowych wymaga zastosowania narzędzi teorii kolejek i metod Monte Carlo (patrz Gross i Harris, 1974, Heidemann 1996, Woch 1977, 1983, 1990, 1998a, 1999a, 1999b). Niniejsze sprawozdanie dotyczy rocznego etapu prac BK-245/RM-10-5/2002 pt. Metody optymalizacji sieci transportowych.
EN
Transportation nodes are places of considering for searchers of traffic flows (see Drew, 1968, Haight, 1963, Newell, 1965, Tanner, 1962, Webster, 1958), as well the road and traffic flow engineers (see Datka, Suchorzewski and Tracz, 1989, Węgierski, 1971). The mathematical modeling of traffic nodes leads to ąueueing theory methods (see Gross and Harris, 1974, Heidemann, 1996, Heidemann and Wegmann, 1997, Woch, 1974, 1975, 1977, 1983, 1990, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1999a, 1999b). The report is related to annual stage of research BK-245/RM-10-5/2002 entitled "Methods of transportation networks optimisation".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.