Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepompownie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wcale nie musi! Trzeba tylko – w odpowiednim momencie – postawić sobie kilka kluczowych pytań, przyjąć pewne założenia, przeanalizować ryzyko, uwzględnić koszty i wszelkie inne stałe i zmienne...
PL
Veolia Energia Warszawa S.A. realizuje w stolicy projekt "Inteligentna Sieć Ciepłownicza". System ISC będzie wspierał i optymalizował procesy decyzyjne związane z prowadzeniem sieci. Pozwoli także na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz zbliży miasto do modelu "Smart City".
PL
Za 15-20 lat zapotrzebowanie na ciepło, mimo budowy nowych obiektów i ich przyłączania do sieci, utrzyma się na obecnym poziomie. W systemach ciepłowniczych likwidowane będą stare źródła, które zastąpią źródła kogeneracyjne. Powstaną również nowoczesne instalacje do spalania odpadów komunalnych. Już dzisiaj projektuje się inteligentne systemy ciepłownicze, dzięki którym minimalizowane są straty, poprawia się jakość oraz bezpieczeństwo dostaw ciepła.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz zakresy stosowania wybranych urządzeń, takich jak pompownie ścieków z kratą koszową i tłocznie ścieków.
EN
The paper consists constructional solutions and ranges of use chosen equipments as a sewerages pumping stations with grate basket and sewerages press.
PL
W artykule omówiono zasady eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej i sposoby zapobiegania zagniwaniu ścieków podczas transportu rurociągami ciśnieniowymi i grawitacyjnymi.
EN
In the paper principles of the operation of gravitational sewage system and ways of preventing sewage digestion in pressures and gravitational pipelines during carriage were discussed.
PL
Budowa, remonty, walka ze stratami wody, regulacja ciśnienia w sieci i systematyczne obniżanie liczby awarii wodociągowych. Każdego roku Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne inwestuje w sieć wodociągową, którą zarządza. Wszystko po to, by podnosić jakość usług świadczonych w zakresie dostarczania wody mieszkańcom Bytomia.
7
Content available remote History, structure and deterioration of sewerage system in Wroclaw
EN
The sewerage system is a vital component of all wastewater disposal structures. The architecture of buried municipal networks differs significantly depending on the considered city, local subsurface conditions and terrain configuration. History and characterization of sewerage system in Wroclaw which is gravitational with pressure elements (pumping stations, pressure sewers) has been presented. The total length of gravitational sewers equals to ca. 1700 km, including 1300 km combined and separate sanitary sewers as well as 400 km storm water sewers under administration of Wroclaw Municipal Water and Sewerage Systems Company only since 2010. The data about amount of wastewater and recorded failures of gravitational sewers in 2006-2008 have been collated and analyzed. The amount of wastes gathering by combined and separate sanitary sewers was equal to 43-47 million m3per year, and the average indicator of sewage effluent recalculated per one citizen of Wroclaw agglomeration equaled ca. 0.178 m3 per one day. On average per one month, the number of sewers' damages was in the range 7.3-8.3, and the average failure rate per one year and one kilometer of network length (without storm water sewers) equaled 0.07.
PL
Opis zmodernizowanych pompowni i efekty modernizacji w pompowniach miasta o historii wodociągów sięgającej XVI wieku.
EN
Description of the pumping stations and results of modernisation in the waterworks with history reaching back to the 16th century.
PL
Trzecia częsć publikacji prezentujacych oryginalne rozwiazanie zaworów kolanowych, opatentowanych przez inż. Szustera.
EN
Third part of publications presenting original design of elbow valves, patented by engineer Szuster.
PL
Przykład konsekwencji wynikajacych z błędnych założeń projektowych. Omówienie rozwiazanie problemu kosztownej eksploatacji przewymiarowanej przepompowni na drodze gruntownej modernizacji, w tym zmniejszenia srednicy komory przepompowni z 5 do 2 metrów.
EN
An example of consequences resulting from erroneous design assumptions. Description of solution for the problem of expensive exploitation of oversized pumping station, through general modernisation, with reduction of the pumping chamber diameter from 5 to 2 metres.
11
Content available remote Wymiarowanie małych przepompowni ścieków dla budynków mieszkalnych
PL
Małe przepompownie indywidualnych gospodarstw tworzą lokalne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków.
13
Content available remote Ocena i racjonalny dobór pomp w gospodarce komunalnej
PL
Pompy w przepompowniach i instalacjach pompowych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i w ciepłowniach miejskich zużywają co najmniej 3 mld kW'h energii elektrycznej rocznie. Pracy obiektów pompowych towarzyszą znaczne straty energii, których wyeliminowanie może przynieść oszczędności rzędu 600 min kWh rocznie. Warunkiem uzyskania tych oszczędności jest posiadanie obiektywnych metod oceny pomp i instalacji oraz metod postępowania prowadzącego do racjonalizacji ich pracy. W artykule przedstawiono ocenę pod względem zużycia energii kilku typowych obiektów w gospodarce komunalnej oraz omówiono i porównano różne wskaźniki energochłonności instalacji pompowych. Przedstawiono i szczegółowo omówiono metodę optymalnego doboru pomp do instalacji istniejących i nowo projektowanych, przyjmując jako funkcję celu łączne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w założonym okresie. Uwzględniono zagadnienie doboru optymalnych kosztowo sposobów regulacji wydajności omawianych instalacji.
EN
A critical analysis of energy consumption in water supply and heating systems in pumping stations is given. The method of pump selection is presented taking into account minimizing the total investment and exploitation costs. The optimum selection of variable - speed drive systems is considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.