Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł samochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Eco-design processes in the automotive industry
EN
Every year approximately 70 million passenger cars are being produced and automotive industry is much bigger then just passenger cars. The impact of automotive industry on the environment is tremendous. From extracting raw materials through manufacturing and assembly processes, exploitation of the vehicle to the reprocessing irreversible, extensive environmental damage is done. The goal of this study is to show how implementing eco-design processes into supply chain management can reduce the impact of automotive industry on the environment by e.g. reducing the use of the fuel, increasing the use of recycled materials. Focus is on evaluation of current state, environmental impacts and potential improvements for design, raw materials, manufacturing and distribution and end-of-life phase.
EN
The article provides the reader with information on the role of automatic radio frequency identification technology – RFID in improving work in an automotive company's warehouse. The evolution of the RFID method is described and the system construction is characterized. Moreover, the areas in which RFID is applied are expounded upon. The benefits of the RFID technology in the automotive company's warehouse are also pointed out. as well as its importance for improvement of warehouse operations.
3
Content available remote Koncepcje automatyzacji firmy Lenze dla przemysłu samochodowego
PL
Jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w zakresie systemów automatyzacji dla przemysłu samochodowego, w oparciu o wiedzę techniczną oraz doświadczenie ekspertów z całego świata, możemy wspólnie wypracować najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy trzeba zmodyfikować istniejące urządzenie, czy też zbudować całkiem nową maszynę. Uwzględniając indywidualne potrzeby i pomysły, wspieramy naszych partnerów na wszystkich etapach, od planowania poszczególnych maszyn aż do uruchomienia kompletnego systemu transportu.
PL
Tegorocznym laureatem nagrody Niemieckiego Kongresu Logistycznego BVL, a tym samym najbardziej innowacyjną firmą roku 2019, został BMW Group. Jury złożone z 17 ekspertów, spośród nadesłanych zgłoszeń do ścisłego grona liderów zakwalifikowało projekty opracowane przez koncern Airbus i operatora logistycznego Loxxess. Jednak najwyższe uznanie zyskał kompleksowy projekt pn. „Logistics Next”, opracowany i wdrożony przez BMW Group. Jury konkursowe doceniło osiągniecie monachijskiego koncernu, polegające na wykorzystaniu najnowszych technologii, w celu szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany w przemyśle samochodowym. Najważniejszymi komponentami przedsięwzięcia są rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i koncepcji przemysłu 4.0 oraz wykorzystaniu napędów alternatywnych, autonomicznych wózków, robotów kompletacyjnych, sortujących, transportowych, a także okularów wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, jako urządzeń wspomagających pracę ludzką. Technologie te BMW wdrożyło jednocześnie w czterech dużych zakładach BMW w Europie: Dingolfing, Lipsku, Regensburgu i Monachium.Dla uzyskania większej efektywności działań, firma wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań w kilku obszarach logistyki. Jednym z nich jest AutoTrailer, czyli sterowana nawigacją laserową autonomiczna platforma przewożąca naczepy na placu manewrowym do lub z określonego miejsca załadunku lub wyładunku (np. pomiędzy polem odkładczym a bramą magazynową). Sam pojazd jest wyposażony w czujniki i kamery 3D. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność użycia ciągnika siodłowego. Obecnie AutoTrailer jest wdrożony w zakładach w Lipsku, natomiast na rok 2020 planowana jest instalacja w Spartanburgu w USA.
EN
The paper presents an application of hyperspectral imaging for defect detection in stamped elements of a car body. Measurements were performed on zinc-coated stamped steel sheets. The aim of the experiment was to verify the effectiveness of hyperspectral imaging for detecting discontinuities of the zinc layer. Two-dimensional hyperspectral scanning was performed on prepared steel samples. Experimental results prove the effectiveness of the proposed method for detecting zinc coating damage under laboratory conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących elementów karoserii samochodowej metodą obrazowania hiperspektralnego. Eksperymenty przeprowadzono na wytłoczkach z blachy ocynkowanej. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykrywania nieciągłości powłoki cynkowej na podstawie analizy odpowiedzi spektralnej pozyskanej drogą skanowania 2D. Wyniki badań potwierdziły przydatność metody do wykrywania defektów w warunkach laboratoryjnych.
EN
A theory and a practical example of proceeding with the 8D procedure in the automotive industry enterprise have been shown. The most common errors in the 8D procedure have been given. Indication of the possibility of modifying the 8D method was the main goal of the study. This modification took into account the modern requirements of standardized management systems - in particular in areas related to risk analysis. The methodology presenting the course of the proceedings has been presented in the article.
7
Content available remote Wytrzymałość połączeń nitowanych bezotworowo - wybrane aspekty
PL
Nitowanie jest jedną z najstarszych technik łączenia znanych człowiekowi. Źródła historyczne potwierdzają, że już w początkach epoki brązu do nitowania metali używano pełnych nitów. Natomiast na przestrzeni lat, ze względu na rosnącą wiedzę w zakresie technik spawalniczych i dostępności stali spawalnych, jak i innych metali do konstrukcji, nitowanie było coraz bardziej wypierane przez tańsze techniki spawania. Ze względu na szereg cech, stały się one głównymi technikami łączenie w przemyśle, zwłaszcza w przypadku produkcji seryjnej i masowej. Przemysł samochodowy stanowi jedną z tych branż, w której techniki łączenia stanowią bardzo istotny fragment procesu produkcyjnego w skali masowej.
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych wymiarach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje na sprawne przezwyciężenie rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo intensywny rozwój możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. Konwencjonalny proces formowania wtryskowego zaprezentowano w artykule opublikowanym w nr 12/2017 czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”; w tekście tym omówiono aspekty projektowania i możliwości wytwarzania form przeznaczonych do mikroformowania wtryskowego, przedstawiono kwestię optymalizacji procesu z uwzględnieniem głównych czynników wpływających na jakość wyprasek oraz omówiono główne obszary zastosowania mikrodetali, szczególnie w przemyśle samochodowym.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry. This paper presents the possibilities of manufacturing molds for micro injection molding. The issue of process optimization has been discussed, taking into consideration the main technological parameters influencing the quality of micro-part. In addition, the possibility of using microdetals, including the automotive industry was presented.
EN
The aim of the work is to change the current program in the programmable logic controller (PLC) to be as close as possible to the real-world Pick to Light system in the automotive industry for installing individual car components. The change consists in completing the navigation and tutorial mode while preserving the original function of the program, which is to measure the time of each step in assembly of the components and the reading of the pieces from the trays. A simple virtual laboratory model was created which enables to test the program even if the access to the PLC and HMI panel is not possible. The partial goal was to modify the visualization of the program in the operator touch panel Human – Machine Interface (HMI). Another partial goal was to implement a new PLC program. In order to better understand the created program, the flowcharts were created and described for the main parts of the program.
10
Content available remote The pressure and the vibration measurement in automotive shock absorbers
EN
The purpose of this article was to develop a measurement system for analyzing the dynamic behavior of automotive hydraulic dampers as well as to examine the internal pressures in each hydraulic chamber of the damper. Dampers are one of the components of the vibration/noise system that originates at the contact point/surface between the wheel and the road, and then ends at the body of the vehicle. Specifically, dampers are often a source of flow-induced or motion-induced noise due to the operation of the valves. In this paper, measurement results are presented in the form of time histories of the internal pressures and piston rod acceleration, respectively. Fast Fourier Transform (FFT) graphs are also presented in order to identify the major components of the phenomena under investigation in a frequency domain.
PL
Celem poniższego artykułu jest stworzenie systemu pomiarowego umożliwiającego badanie dynamiki pracy amortyzatora hydraulicznego oraz pomiar zmian ciśnienia w jego komorach roboczych. Amortyzator hydrauliczny jest istotną częścią układu zawieszenia pośredniczącą między drogą i kołem a karoserią samochodu. Wraz z elementami mocującymi i sprężyną zawieszenia stanowi ścieżkę przekazywania siły na samochód od podłoża. Amortyzatory hydrauliczne są często źródłem hałasu spowodowanego przepływem cieczy lub pracą zaworów hydraulicznych. W celu lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w obiekcie w artykule zostały umieszczone przebiegi czasowe obserwowanych wielkości fizycznych. Analiza częstotliwościowa (FFT) pozwoliła na wskazanie charakterystycznych częstotliwości drgań w amortyzatorze.
11
Content available remote Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) w niemieckim przemyśle samochodowym
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) w niemieckim przemyśle samochodowym. W pierwszej części artykułu została przedstawiona analiza danych statystycznych niemieckiego przemysłu samochodowego (na podstawie Word Investement Report oraz Bundervereinigung Logistik (BVL), OICA, VDA) w gospodarce światowej oraz definicje i znaczenie SCM dla rozwoju branży motoryzacyjnej, W drugiej części artykułu zostały zaprezentowane wybrane wyniki badań dotyczące korzyści ze stosowania SCM w niemieckim przemyśle samochodowym z punktu widzenia producentów i dostawców.
EN
The aim of this article is to present the supply chain management (SCM) issues in the German automotive industry. In the first part of the article an analysis of statistics of the German automotive industry (based on Word Investement Report and Bundervereinigung Logistik (BVL) , OICA, VDA)) in the world economy and the definition and significance of SCM for the development of the automotive industry. In the second part of the article, selected research results will be presented on the benefits of using SCM in the German automotive industry from manufacturers and suppliers.
12
Content available Lekkie rozwiązania w przemyśle samochodowym
PL
W artykule omówiony został wpływ stosowania lekkich rozwiązań w przemyśle samochodowym na rozwój stosowanych cieczy roboczych przy obróbce plastycznej elementów pojazdów.
EN
Paper discussed the effect of using the lightweight solutions in automotive industry upon the development of metalworking fluids applied during formation the automotive components.
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych gabarytach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje w związku ze sprawnym przezwyciężaniem rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo dużą perspektywę rozwoju możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych, m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. W pracy omówiono konwencjonalny proces formowania wtryskowego – tj. przedstawiono istotę procesu, cykl formowania wtryskowego oraz budowę konwencjonalnej wtryskarki ślimakowej. W dalszej części pracy skupiono się na charakterystyce mikroformowania wtryskowego. Omówiono kwestię doboru materiału przeznaczonego do procesu mikroformowania oraz scharakteryzowano typy mikrodetali. Ponadto omówiono wtryskarki przeznaczone do tego procesu.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry, including the bus production process. This paper presents the conventional injection molding process – i.e. the process essence, the injection molding cycle and the construction of a conventional screw-type injection molding machine. The next part of this article focuses on the characteristics of micro injection molding technology. The essence of material selection and micro-part characteristics for the process were presented. Furthermore, injection molding machines for this process were characterized.
PL
Ciągły wzrost zapotrzebowania na elementy wykonane za pomocą metalurgii proszków związany jest ze zmianami gospodarczymi, które spowodowały, że jakość produktów stała się zasadniczym kryterium wpływającym na zainteresowanie i jednocześnie sukces danego komponentu. Poprawa jakości w dużej mierze powinna być modyfikowana już na samym początku planowania procesu technologicznego i doboru odpowiednich surowców, a także wymaga znajomości zapotrzebowania klientów. Wysokie wymagania pod względem zarządzania jakością wyrobu, jego produkcją, konkurencją i nieustannym udoskonalaniem gotowego produktu dyktuje obecnie przemysł samochodowy, gdzie stalowe części spiekane stanowią największy odsetek wyrobów. Głównym założeniem przedstawionych badań jest analiza mikrostruktury oraz własności wytrzymałościowych stali spiekanych wykorzystywanych do produkcji różnych części samochodowych.
EN
In the paper the comprehensive review of the research and development done on different potential applications of the magnetorheological elastomers in the automotive and aviation sector is presented. In the introduction part the magnetorheological materials are characterized. The composition of magnetorheological elastomers is described. Also, the magnetorheological fluids are mentioned. In the next part of this document the applications of the magnetorheological elastomers in the automotive sector are showed. The car suspension, the adaptive system of energy absorption, the releasable fasting system, the vibration reduction system of the car's drive shaft, the linear rod active hood lift mechanism are depicted. In the automotive industry, the new solution involving magnetorheological elastomer is described based on the Polish patent proposal.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiony jest kompleksowy przegląd zastosowań elastomerów magneto-reologicznych w przemyśle samochodowym i lotniczym. We wprowadzaniu scharakteryzowane są materiały magnetoreologiczne. Skład elastomerów magnetoreologicznych jest opisany. Wymieniono również ciecze magnetoreologiczne. W kolejnej części pracy prezentowane są aplikacje motoryzacyjne z wykorzystaniem elastomerów magnetoreologicznych. Zawieszenie samochodu, adaptacyjny system pochłaniania energii, szybki system rozłączania, system redukcji drgań wału napędowego, aktywny mechanizm siłownika to aplikacje zawierające w swojej budowie elastomery magnetoreologiczne. Następnie, nowe rozwiązanie z elastomerem magnetoreologicznym bazujące na polskim zgłoszeniu patentowym (P-409202), mogące zostać wykorzystane w przemyśle lotniczym, zostało przedstawione. Prace zakończono podsumowaniem i bibliografią.
PL
Dynamicznie rozwijający się w Polsce i na świecie przemysł motoryzacyjny niesie ze sobą wiele zagrożeń, ale też, ze względu na bardzo wysoki stopień umaszynowienia, wymusza stosowanie coraz nowocześniejszego pakietu rozwiązań technicznych, a tym samym i bardziej wyrafi nowanych norm związanych z bezpieczeństwem pracowników. Nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek rozwiązania kompromisowe i odstępstwa od zasad BHP. Każdy pracownik jest dobrem najwyższym, a jego bezpieczeństwo stanowi priorytet zakładu.
EN
The LaserSeamStepper (laser welding gun), introduced by IPG, is a new laser welding tool which is comparable with a standard resistance spot welding gun. The components are initially pressed together and then welded by laser radiation. The integrated laser safety function greatly facilitates the use of the laser material processing and keeps down high investment costs. Manual guided laser welding and one-sided accessibility extends the range of applications and manufacturing processes. Overlap joints in the automotive industry (car body) as well as planking of space frame structures can be done very cost-effectively on a normal shop floor. A continuous improvement process has taken place since the beginning of car series production with the LSS, the result of close cooperation with different car manufacturers. This results in a highly reliable laser welding tool with an availability of 99.9 percent. Due to the high repeatability of the complete system (fiber laser and LSS module), a very high continuous production quality can be guaranteed without any rework at the manufactured part itself.
PL
System Laser Seam Stepper (laserowy uchwyt spawalniczy) firmy IPG jest nowym narzędziem do spawania laserowego porównywalnym ze standardowym uchwytem spawalniczym do rezystancyjnego zgrzewania punktowego. Po zetknięciu elementy łączone są najpierw dociskane, a następnie spawane promieniem laserowym. Zintegrowana z systemem funkcja ochrony procesu ułatwia możliwie najpełniejszą obróbkę laserową materiału przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycyjnych. Ręczne spawanie laserowe oraz możliwość spawania z jednostronnym dostępem stanowią cenne uzupełnienie zakresu zastosowania w procesie produkcji. Ekonomicznie efektywne wytwarzanie złączy zakładkowych karoserii oraz obudowy konstrukcji ramy mogą odbywać się w warunkach typowej hali produkcyjnej. Produkcja seryjna karoserii z zastosowaniem systemu LSS jest stale udoskonalana w ramach ścisłej współpracy z różnymi producentami pojazdów samochodowych. W rezultacie, niezawodne narzędzie do spawania laserowego uzyskuje dostępność rzędu 99,9%. Wysoka powtarzalność pracy całego systemu (lasera włóknowego oraz modułu LSS) zapewnia wytwarzanie wolnych od wad części charakteryzujących się wysoką i powtarzalną jakością.
PL
W artykule przedstawiono sposób zastosowania nowoczesnych technik inżynierii odwrotnej w celu wykonania prototypu ergonomicznej gałki dźwigni zmiany biegów. W tym celu wykorzystano system CAD, jak również jedną z najczęściej stosowanych technik inżynierii odwrotnej jaką jest skanowanie 3D. Artykuł prezentuje kilka początkowych etapów inżynierii odwrotnej które stanowią podstawę do wykonania użytecznego prototypu jednego z elementów wyposażenia każdego pojazdu.
EN
In this paper presents how to use modern techniques of reverse engineering in order to implement the prototype ergonomic gearshift knob. For this purpose a CAD system, as well as one of the most commonly used techniques that reverse engineering is 3D scanning. The article presents some initial steps of reverse engineering which form the basis for the implementation of a useful prototype of one of the pieces of equipment each vehicle.
19
Content available remote Współrzędnościowe maszyny pomiarowe w otoczeniu produkcji. Cz. 2
PL
Obecnie na rynku obserwuje się, że współrzędnościowe maszyny pomiarowe są wykonane ze specjalnych materiałów i mają konstrukcję odporną na zaburzenia w typowej hali produkcyjnej. Do tej grupy można zakwalifikować przeznaczone do pomiaru karoserii samochodowych maszyny o konstrukcji wysięgnikowej, a także inne maszyny o specyficznej konstrukcji (w tym typu portalowego) oraz maszyny kabinowe. W artykule przedstawione zostaną przykłady takich maszyn – ich parametry funkcyjne i metrologiczne.
20
Content available remote Nowoczesne konstrukcje stalowe w przemyśle samochodowym
PL
Pierwszymi materiałami konstrukcyjnymi stosowanymi w konstrukcji samochodów osobowych i ciężarowych były drewno i stal. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów i obniżenia ich masy, a jednocześnie ochrony środowiska, w wyniku zmniejszenia zużycia paliwa, wprowadzono takie materiały jak: stopy aluminium, stale wysokostopowe chromowo-niklowe odporne na korozję oraz stale o wysokiej granicy plastyczności, nawet powyżej 1000 MPa.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.