Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemiana eutektoidalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper proposes a methodology useful in verification of results of dilatometric tests aimed at determination of temperatures defining the start and the end of eutectoid transformation in the course of ductile cast iron cooling, based on quenching techniques and metallographic examination. For an industrial melt of ductile cast iron, the effect of the rate of cooling after austenitization at temperature 900°C carried out for 30 minutes on temperatures TAr1 start and TAr1end was determined. The heating rates applied in the study were the same as the cooling rates and equaled 30, 60, 90, 150, and 300°C/h. It has been found that with increasing cooling rate, values of temperatures TAr1start and TAr1end decrease by several dozen degrees.
PL
W artykule przedstawiono uwagi krytyczne w odniesieniu do niektórych, zamieszczonych w PN-EN 10052:1999 definicji temperatur przemian fazowych w stalach. Uzasadniono potrzebę wprowadzenia dodatkowych określeń temperatur przemian związanych z przemianą eutektoidalną.
EN
This paper presents critical comments concerning some definition of phase transformation temperatures of steel included in PN-EN 10052:1999 standard. The need of additional phase transformation temperatures definitions to characterize eutectoid transformation is also discussed.
EN
In the work one can find the research of anizothermal eutectoid transformation of unalloyed austenitized spheroidal cast iron in the temperature 875 or 1000°C. By means of the matallographic method one prepered TTT diagrams. On the basis of the quantitative matallographic analysis the influence of austenitization temperature on the mechanism and kinetics of the eutectoid transformation was interpreted.
PL
Żeliwo sferoidalne niestopowe odlano do form odtwarzających próbki YIV (grubość ściany 75 mm) oraz odtwarzających próbki YII (grubość ściany 25 mm). Końcowa partia próbek YII na skutek zaniku efektu sferoidyzacji skrystalizowała z grafitem płatkowym. Otrzymano żeliwo z grafitem kulkowym grubym (YIV), grafitem kulkowym drobnym (YII) oraz grafitem płatkowym (YII). Sporządzono dla tych trzech przypadków metodą metalograficzną wykresy CTPc. Przeanalizowano wpływ cech stereologicznych grafitu na kinetykę i strukturę końcową żeliwa po anizotermicznej przemianie eutektoidalnej.
EN
The spheroidal unalloyed cast iron was casted to forms reproducted YIV samples (thickness of wall 75 mm) and YII (thickness of wall 25 mm). As the result of spheroidation disappearing effects the final batch of samples YII crystallized with flake graphite. The cast iron with thick modular graphite (YIV), ball with graphite (YII) and plane graphite was obtained (YII). The diagrams CTPc for these three cases was made with using the metalographical method. The influence of stereogical flatures of graphite on kinetics and final cast iron structure after the anizothermal eutectoidal change was analysed.
PL
Dwa gatunki niestopowego żeliwa sferoidalnego austenityzowano w temperaturze 960 C w czasie 0,5, 2 lub 6 godzin, po czym wychładzano izotermicznie w temperaturze 820 lub 760 C w czasie do 6 godzin. Na podstawie badań metalograficznych i mikroanalizy rentgenowskiej określono wpływ czasu austenityzacji na mechanizm i kinetykę przemiany Ar1.
EN
Two kinds of plain spheroidal cast iron were in the austenizing process at a temperature of 960 C for 0.5, 2.0, or 6.0 hours, and then were in the isothermal cooling process at a temperature of 820 or 760 C for 6.0 hours. On the basis of a metallographic examination and an X-ray microanalysis the influence of austenizing time on the mechanism and kinetics of the Ar1 process was determined.
7
Content available remote Izotermiczna obróbka cieplna żeliwa sferoidalnego w zakresie temperaturowym Ar1
PL
Sporządzono wykres CTPi żeliwa sferoidalnego perlityczno-ferrytycznego w zakresie przedziału temperaturowego Ar1. Przedstawiono kinetykę i mechanizm przemiany eutektoidalnej.
EN
TTT diagram of pearlitic-ferritic cast iron was obtained by metallographic method in the Ar1 temperature range. The kinetics and action of eutectoidal transformation were presented.
8
Content available remote Rentgenostrukturalne badania przemiany eutektoidalnej w żeliwie EN-GJS-600-03
PL
W pracy przedstawiono badania dyfrakcyjne rentgenowskie żeliwa perlityczno-ferrytycznego o małej skłonności do grafityzacji w stanie stałym, podczas obróbki izotermicznej w przedziale Ar1. Na próbkach służących do sporządzenia wykresu CTPi określono szerokość połówkową linii dyfrakcyjnych fazy α, zawartość i parametr sieciowy austenitu szczątkowego. Prześledzono zmiany zawartości węgla w austenicie, w zależności od temperatury i czasu izotermicznego wytrzymywania.
EN
In this paper X-ray diffractial investigations of pearlitic-ferritic cast iron were presented. This kind of cast iron in solid state characterized of low graphitibility after isothermal heat treatment in Ar1 temperature range. On the samples serving to draw TTT curve halfwidth of diffractic line of α-phase and lattice parameter of retained austenite were determined. The changes of coal content in austenite in relation to temperature and isothermal cooling time were analyzed.
9
Content available remote Obraz izotermicznej przemiany eutektoidalnej w żeliwie sferoidalnym EN-GJS-500-7
PL
Metodą metalograficzną sporządzono wykres CTPi żeliwa sferoidalnego ferrytyczno-perlitycznego w obrębie przedziału temperaturowego Ar1. Przedstawiono kinetykę i mechanizm przemiany eutektoidalnej. Cel praktyczny pracy polegał na poszukiwaniu przedziału temperaturowego, w którym przemiana zachodziłaby wyłącznie według układu stabilnego, co umożliwiałoby bardzo efektywną ferrytyzację żeliwa.
EN
TTT diagram of ferritic-pearlitic cast iron was obtained by metallographic method in the Ar1 temperature range. The kinetics and action of eutectoidal transformation were presented. The practical aim of these investigations was searching of temperature range in which transformation run only in accordance with stable system. These conditions enable high effective cast iron ferritizing annealing.
10
Content available remote Electron microscopy studies of the eutectoid reaction in ZrO2-MgO ceramics.
EN
The early stages of the eutectoid decomposition of the partially stabilized ZrO2, containing 8.0 and 11.0 mol.% MgO were investigated using analytical electron microscopy. The initiation of the reaction was preceeded by the movement of the original grain boundaries. Then the formation of cellular microstructure of the MgO rods in monoclinic ZrO2 phase occurs. However, the crystallographic orientation of the monoclinic phase is the same as that of grain from which the growth originally started. Sharp decrease of the MgO content across the reaction front suggests that the interface diffusion is the main controlling factor of the eutectoid decomposition.
PL
Analityczna mikroskopia elektronowa została wykorzystana do badań wczesnego stadium przemiany eutektoidalnej w częściowo stabilizowanym ZrO2 zawierającym 8 i 11 mol.% MgO. Stwierdzono, że rozpoczęcie przemiany poprzedzone jest migracją pierwotnych granic ziaren. Następnie na migrującej granicy tworzy się komórkowa struktura złożona z MgO o kształcie prętów, oraz roztworu stałego stanowiącego ZrO2 o symetrii monoklinicznej, czyli takiej samej jak orientacja ziarna, z którego wzrost komórkowy się rozpoczął. Gwałtowna zmiana zawartości MgO na froncie reakcji wskazuje, że czynnikiem kontrolującym wzrost eutektoidalny jest dyfuzja na migrującej granicy ziarna.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.