Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przebarwienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Przebarwienia nawierzchni asfaltowej wykonanej na bazie kruszywa amfibolitowego
PL
Przebarwienia nawierzchni asfaltowej wykonanej na bazie kruszywa amfibolitowego Na jednym z nowo budowanych odcinków dróg, po wykonaniu nawierzchni asfaltowej zaobserwowano pojawienie się rdzawobrunatnych przebarwień występujących w formie drobnych plam o średnicy do kilkunastu milimetrów. Stwierdzono, że w skład kruszywa wchodzą ziarna dwóch odmian amfibolitu oraz ziarna gabra. Badania mineralogiczne ujawniły, że wydzielone odmiany amfibolitów wykazują wyraźnie różny skład mineralny. Na podstawie przeprowadzonych badań petrograficznych i mineralogicznych, a także eksperymentu wykazano, że za procesy powstawania przebarwień odpowiadają ziarna szarego amfibolitu o odcieniu czerwonym. Mechanizm powstawania przebarwień związany jest z wietrzeniem występujących w nim siarczków żelaza oraz z ługowaniem żelaza z silnie przeobrażonych amfiboli i biotytu. Żelazo to wytrąca się na nawierzchni asfaltowej w formie siarczanów oraz wodorotlenków.
EN
Reasons of pigmentation of asphalt pavement made on the basis of amfibolite aggregate On the one of new constructed passages of the roads after completing of asphalted pavement there was verified occurrence of rusty-brown pigmentation in form of small spots with diameter of over a dozen millimeters. The asphalted pavement according to the declaration of the contractor was built of asphalt mass based on granulated aggregate produced from amphibolites and gabbro. Mineralogical investigations discovered that allocated forms of amphibolites indicate significantly different mineral composition. Basing on petrographical and mineralogical investigations as well as experiment there was proved that the grains of grey amphibolites with red tone are responsible for the processes of originating of pigmentations. The mechanism of originating of pigmentation is connected with weathering of iron sulphides and leaching of iron from strongly altereted amphibolites and biotite. That iron precipitate on the asphalted pavement in form of sulphates and hydroxides.
2
Content available remote Badania przebarwień wyrobów krzemionkowych
PL
W pracy omówiono problem przebarwień widocznych na powierzchni wypalonych wyrobów krzemionkowych i wpływu ich obecności na wybrane właściwości użytkowe. W celu wyjaśnienia przyczyn powstawania przebarwień przeprowadzono badania składu chemicznego, mikrostruktury (LM, SEM/EDS) i składu fazowego (XRD) oraz wybranych właściwości wyrobów krzemionkowych (wytrzymałość na ściskanie, ogniotrwałość pod obciążeniem, rozszerzalność termiczną). Badania mikrostruktury i składu fazowego pozwoliły ustalić, że główną przyczyną powstawania przebarwień na powierzchni wyrobów były różnice składu fazowego, związane z niejednorodnością składu chemicznego w mikroobszarach, co wiązało się z powstawaniem lokalnych eutektyk. W warunkach wypalania badanych wyrobów przebarwienia spowodowane były krystalizacją tlenków żelaza, tj. magnetytu (FeOźFe2O3), hematytu (Fe2O3) i ilmenitu (FeOźTiO2) obok wollastonitu (CaOźSiO2), oddziaływaniem temperatury i atmosfery wypalania. Badania wybranych parametrów charakteryzujących wyroby krzemionkowe wykazały, że przebarwienia nie wpływały na zmianę właściwości użytkowych. Wskazano prawdopodobną przyczynę powstawania przebarwień na powierzchni wypalanych wyrobów krzemionkowych.
EN
The study deals with the problem of discolorations visible on the surface of fired silica products and the effect of their presence on selected usable properties. In order to explain the reasons for the occurrence of discolorations, investigations into the chemical composition, microstructure (LM, SEM/EDS) and phase composition (XRD) as well as selected properties of silica products (compressive strength, refractoriness under load, thermal expansion) have been conducted. As a result of investigations into the microstructure and phase composition, it was found that the main cause of discolorations on the surface of products were differences in phase composition, related to the heterogeneity of chemical composition in microareas, which resulted in the formation of local eutectics. In the conditions of the examined products firing, discolorations were caused by the crystallization of iron oxides, i.e. magnetite (FeOźFe2O3), hematite (Fe2O3) and ilmenite (FeOźTiO2) beside wollastonite (CaOźSiO2), the infl uence of temperature and fi ring atmosphere. Investigations into selected parameters of silica products showed that discolorations did not influence their usable properties. The probable reason for the occurrence of discolorations on the surface of fi red silica products was indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.