Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propan-butan LPG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
W artykule opisano wyniki analiz procesu spalania w silnikach zasilanych dwupaliwowo, które miały na celu określenie zjawisk mogących doprowadzić do zmniejszenia trwałości silnika lub jego uszkodzenia. Przyczyną tych niepożądanych zjawisk, do których można zaliczyć: stuk oraz twardą pracę silnika, jest zwiększenie się szybkości spalania skutkująca zbyt dużymi przyrostami ciśnienia przypadającymi na kąt obrotu wału korbowego. Analizie poddano takie parametry procesu spalania, jak: szybkość narastania ciśnienia, szybkość wywiązywania się ciepła, ilość wydzielonego ciepła oraz drgania głowicy. Otrzymane wyniki wykazały, że proces spalania w silniku dwupaliwowym zasilanym olejem napędowym i LPG przebiega dwufazowo. W pierwszej fazie szybkość wywiązywania się ciepła jest mniejsza niż w drugiej. W fazie pierwszej następuje samozapłon oleju napędowego i następnie jego wypalanie. W drugiej fazie zaczyna dominować wywiązywanie się ciepła pochodzącego ze spalania paliwa LPG. Szybkie wywiązywanie się ciepła skutkuje gwałtownym wzrostem ciśnienia, które jest odpowiedzialne za twardą pracę silnika przechodzącą w stuk. Występowanie tych zjawisk było weryfikowane przez czujnik stuku zamocowany na głowicy silnika. W przypadku silnika turbodoładowanego zasilanego CNG analiza wykazała brak wyraźnej pierwszej fazy spalania kinetycznego oraz małą wartość maksymalnej szybkości narastania ciśnienia. Dopiero przy dużym udziale energetycznym CNG występują duże wartości narastania ciśnienia i pojawia się wyraźna faza ze spalaniem kinetycznym. Skutkuje to dużymi wibracjami głowicy. Jednakże w zmianach ciśnienia w okresie spalania nie występują wysokoczęstotliwościowe pulsacje (spalanie stukowe).
EN
The paper presents results of analysing of the combustion process in a dual-fuel compression ignition engines in order to determine phenomena that may contribute to engine failure or lower durability. Such undesirable phenomena as engine knock and “hard” work result from the increase of combustion rate that induces too high pressure growth per crankshaft angle of rotation. The analysed parameters were as follows: rate of pressure rise, rate of heat release, amount of heat released and engine head vibrations. The obtained results showed that the combustion process in a dual-fuel compression ignition engine fuelled with diesel oil and LPG runs in two stages. In the first stage the rate of heat release is lower than in the second stage. In the first stage diesel oil ignition occurs and then its burning process starts. In the second stage dominates the release of heat derived from LPG combustion. Fast heat release results in rapid pressure rise which is responsible for “hard” engine work that switches to the engine knock. Occurrence of these phenomena was verified by a knock sensor placed on the engine head. For turbocharged engine fuelled with CNG, the analysis showed lack of distinct first kinetic combustion stage and low value of maximum rate of pressure rise. Only for high CNG energy share, high pressure rise occurs and appears a distinct stage with kinetic combustion. This results in high engine head vibrations. However, there is a lack of high-frequency pulsations (knock combustion) in pressure changes during combustion.
EN
In paper gaseous fuel propane-butane LPG as energy source for automotive vehicles has been presented. Own results of fuel consumption tests have been given: unleaded petrol Eurosuper S-95 and gaz propane-butane LPG in simulation city test ECE and at constant travelling speed: 70, 90 and 120 [km/h] in POLONEZ-CARO GLI and GLE with use of engine test bench "Schenck". Energy consumption evaluation for both fuels in simulation city test ECE and at constant travelling speeds: 70, 90 and 120 [km/h] for cars POLONEZ-CARO GLI and GLE has been carried out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.