Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie stanowiska pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia metodę wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej podczas prowadzenia prac badawczych dotyczących osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy. Korzystając z symulowanego stanowiska pracy składającego się z komputerowych modeli wszystkich istotnych obiektów rzeczywistego środowiska, można ocenić możliwość wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną, zaproponować stosowne modyfikacje, a następnie przetestować ich zasadność oraz wpływ na wygodę i wydajność pracy. W każdym z tych etapów uczestniczy niepełnosprawny pracownik, dzięki czemu wynikowe stanowisko dostosowane jest do jego potrzeb i preferencji.
EN
This paper describes a method of adapting workplaces for workers with motion disability with virtual reality techniques. A simulated work space built with computer models of all important objects of a real workplace makes it possible to assess the ability of a worker with a disability to work, propose modifications and analyse their influence on ergonomics and work efficiency. All these tasks are performed with the participation of a worker with a disability, which ensures that the workplace fits the worker's needs.
PL
Artykuł jest podsumowaniem własnych doświadczeń autorów z prowadzenia szkoleń w zakresie projektowania miejsc pracy przy komputerze. Celem zajęć organizowanych metodą projektowania było przekazanie wiedzy i umiejętności użytkowników komputerów w zakresie usprawniania warunków pracy.
EN
This article describes the authors’ personal experience in conducting training courses in designing computer workplaces. Transfer of knowledge and abilities in improving computer users’ working conditions was the purpose of the design method classes.
PL
Rozpatrzono trzy właściwości maszyn do robót ziemnych, które mogą być utworzone przez specjalne rozkłady punktów kontaktowych między operatorem a maszyną. Tymi właściwościami są: minimalna przestrzeń wokół operatora, widoczność na stanowisku operatora i rozmieszczenie elementów sterowniczych. Dokonano analizy dróg rozwoju w odniesieniu do tych trzech właściwości na podstawie wymagań normatywnych na przestrzeni 25 lat. Pozwala to na stwierdzenie, że obecny etap opracowania każdej właściwości tworzy dobry poziom do kontynuacji działania w dziedzinie humanizacji miejsca pracy operatora.
EN
Three features of earth-moving machinery, which can be created by special distributions of contact points between operator and machine, were recognized. These features are: minimum operator space envelope, operator's field of view, and operator's controls distribution. The analysis of ways of development respect to these three features, on the base of standards requirements, during last 25 years, has been done as well. It allows to conclude, that present stage of each elaboration, states a good level to continue an activity on human engineering, concerning to operator working place.
PL
Projektowanie zakładów przemysłowych należy do najbardziej złożonych zagadnień projektowania technicznego. Jest to proces wieloetapowy, w ramach którego rozmieszczanie stanowisk roboczych odgrywa bardzo istotną rolę. Ze względu na rozmiary zadań projektowych oraz konieczność optymalizacji rozwiązań wskazane jest komputerowe wspomaganie w tym zakresie. W niniejszym artykule prezentowany jest opracowany w Instytucie Inżynierii Zarządzania system wspomagania projektowania rozmieszczania stanowisk roboczych według jednej z istniejących metod optymalizacji.
EN
Designing of industrial enterprises is one of the most complex area of technical designing. This is the multistage process where designing of the place of working unit has important role. Taking into consideration the extent of designing tasks and the needs of optimalisation of solutions there is advisable computing assisting in that area.
PL
Przedstawiono metodologiczne założenia dotyczące projektowania ergonomicznego, jak również omówiono istotę metody wirtualnej antropometrii w zastosowaniu do tego rodzaju projektowania. Scharakteryzowano zasadę implementacji CAD-owskich pakietów programowych zorientowanych na ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy w systemach logistycznych. Zaprezentowano przykłady aplikacji takich pakietów.
EN
The autor presents methodological assumptions of the ergonomic designing as well as the essence of using virtual anthropometry metod to that kind of designing. The principle of implementing CAD software packages oriented on ergonomic workplaces designing in logistic systems has been characterised, and examples of application of such packages has been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.