Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program LabVIEW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu przestawiono stanowisko do badań przyspieszeń drgań wraz z opisem aparatury pomiarowej a także koncepcję budowy stanowiska do badań symulacyjnych luzu złożenia tłok-cylinder.
EN
The paper presented research bench for the IC engine vibration analysis and describe measurement accessories. Presented as well the conception of the piston-cylinder clearance bench.
EN
The paper deals with some examples of image classification application in machine technology. Automating machine vision for complicated industrial objects is an important, yet still difficult task, especially in the stage of extracting object features. The presented approach is validated by experiments using actual image of industrial objects and available classification methods in LabView package. The fundamental aim of presented investigation is to estimate some classical algorithms for objects recognition. On the basis of conducted tests, we state that, the complete automatic recognition of objects is a long-term research, small part of which we have described in this paper.
PL
Celem prezentowanych badań jest analiza wybranych metod klasyfikacji obiektów na obrazach cyfrowych. W ramach artykułu porównano metody minimalnoodległościowe oraz przedstawiono wyniki testów dotyczących sposobów klasyfikacji obrazów narzędzi skrawających i symbolicznych gestów rąk, które przeprowadzono w środowisku LabView. Przeprowadzone testy miały na celu oszacowanie wpływu zastosowania operacji morfologicznych na etapie przygotowania zdjęć na jakość klasyfikacji. W przypadku zadania klasyfikacji narzędzi skrawających uzyskano zadawalające wyniki. Zastosowane podczas testów dwa klasyfikatory poprawnie sklasyfikowały wszystkie narzędzia. Należy zaznaczyć, że obrazy zawierały proste, nieskomplikowane narzędzia oraz zostały wykonane w wyidealizowanych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych testów dotyczących klasyfikacji gestów stwierdzono, że zastosowanie operacji morfologicznych na etapie wstępnego przetwarzania obrazów poprawiło jakość ich klasyfikacji. Jednakże uzyskane wyniki nie są w pełni zadawalające. Stwierdzono, że na jakość rozpoznania nie wpływa wielkość zastosowanych obrazów na etapie uczenia i testowania klasyfikatora, ale liczba klas oraz ilość cech wyróżniających gesty pomiędzy sobą. W przyszłych pracach prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn przewiduje się przeprowadzenie testów innych metod klasyfikacji, ekstrakcji wektorów cech oraz zastosowania innego podejścia do przygotowania wzorców gestów.
PL
W referacie przedstawiono sposób obliczania współczynników asymetrii prądu i napięcia w sieciach elektroenergetycznych przy wykorzystaniu programu wirtualnego LabVlEW. Zamieszczono stworzone do tego celu programy w postaci diagramów i paneli, które tworzą przyrząd wirtualny realizujący poszczególne etapy obliczeń, a mianowicie: składowych symetrycznych prądów i napięcie obwodu trójfazowego oraz współczynników asymetrii. Przyrząd wirtualny umożliwia wyznaczanie współczynników asymetrii w sieciach trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych dla różnych połączeń odbiornika.
EN
The paper presents the method for calculation the current and voltage symmetrical components and also asymmetry coefficients using software created in LabVIEW of National Instruments. The software enables calculation of coefficients in three phase network with tree or four wires connection. The asymmetry coefficients of voltage and currents are important for assessment of electrical energy. The polish and international standards give the maximum permissible values of these coefficient. Both in design and exploitation of electrical power systems knowledge about asymmetry coefficients is necessary.
PL
W referacie przedstawiono sposób do obliczania wybranych wielkości elektrycznych obwodów trójfazowych przy wykorzystaniu programu wirtualnego LabVlEW. Cykl obliczeń przedstawiony jest na przykładzie układu trójprzewodowego z możliwością jego adaptacji na układ czteroprzewodowy. Zamieszczono stworzone do tego celu programy wirtualne, w postaci diagramów i paneli tworzących pewien rodzaj przyrządu wirtualnego, który realizuje poszczególne etapy obliczeń w układach trójprzewodowych i czteroprzewodowych. Obliczenia wykonano na konkretnych wartościach umożliwiających sprawdzenie poprawności działań układów wirtualnych poprzez porównanie otrzymanych wyników z obliczeniami wykonywanymi metodą tradycyjną tzn. bez użycia programu komputerowego.
EN
This paper presents the problems relating to determination of the electrical quantities, such as voltages and currents in three-phase power system using LabVIEW program of National Instruments. The software for analysis of three and four - wires network is created. Examples of calculation the phase voltages and currents presented in the form of virtual instruments for different parameters of the three phase network are given.
5
Content available remote Wirtualny przyrząd do badań geowłóknin
PL
Przedstawiono schemat stanowiska do badań geowłóknin, w którym geowłóknina traktowana jest jako obiekt w systemie pomiarowym. Określono właściwości statyczne przyrządów pomiarowych oceniając ich klasę dokładności. Zastosowano czujnik tensometryczny do pomiaru siły i czujnik optoelektroniczny do pomiaru przemieszczenia.
EN
A schematic diagram of a test stand for investigating geo-nonwovens, in which geo-nonwoven is treated as an object in a measuring system is presented. Static properties of the measuring instruments have been determined by assessing their accuracy class. An extensometric sensor for measuring the force and an opto-electronic sensor for measuring the displacement have been used.
PL
Przedstawienie przykładów tworzenia wirtualnych przyrządów pomiarowych za pomocą graficznych języków programowania: HP VEE i LabVIEW oraz dokonanie porównania tych programów.
EN
Examples of virtual instruments created by two programming tools: HP VEE and LabVIEW and a comparitive analysis of those tools is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.