Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program DEFK-Win
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Prędkość postępu wybierania a wielkość deformacji terenu górniczego
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu prędkości postępu frontu na przebieg deformacji terenu górniczego. Do obliczeń zastosowano program DEFK-Win, oparty na modelu S. Knothego. Przyjęto wartości parametru c na podstawie analiz wyników pomiarów znanych z literatury oraz na podstawie doświadczeń własnych. Analiza wyników obliczeń, przeprowadzona w ramach tego artykułu, potwierdza wpływ prędkości postępu frontu wybierania na prędkość i przyśpieszenie obniżeń terenu górniczego. W artykule wskazano na dalsze kierunki badań, jakie winny być prowadzone w celu zwiększenia jakości prognoz chwilowych wartości wskaźników deformacji.
EN
The article presents an analysis of the impact of the advance rate of mining operations on the course of deformation of the mining area. DEFK-Win program was used for calculations, based on the model by S. Knothe. The values of c parameter were assumed on the base of the analysis of the results of measurements known from the literature and on the basis of the authors’ own experience. Analysis of the results of calculations carried out within the scope of the article, confirms the impact of the face advance rate on the rate and acceleration of subsidence of the mining area. The article advises further directions of the research that should be conducted in order to improve the quality of forecasts of instantaneous values of deformation indices.
PL
W referacie przedstawiono autorski pakiet programów komputerowych służących do wykonywania prognoz deformacji górotworu i powierzchni terenu oraz graficznej prezentacji wyników obliczeń. Pakiet pracuje w środowisku graficznym systemów operacyjnych Windows. Moduł obliczeniowy o nazwie DEFK-Win wykorzystuje wzory teorii W. Budryka - S. Knothego zarówno dla stanów ustalonych,, jak też nieustalonych. Moduł graficzny o nazwie SURFCAD pozwala przede wszystkim na sporządzanie map izolinii prognozowanych wartości wskaźników deformacji oraz map kategorii zagrożenia terenów górniczych, a także szeregu innych. Oprócz funkcji graficznych, program posiada wbudowane algorytmy interploacyjne, dzięki którym można m. in. Określić aktualną rzeźbę terenu na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych z sieci punktów rozproszonych, a także dokonać jej aktualizacji w oparciu o wyniki prognoz wykonanych programem DEFK-Win.
EN
The computer system for preparing prognoses pf rock mass and land surface deformations due to underground mining, as well as graphical presentation of calculation results has been presented in this paper. The system has been worked out for Windows operating systems and consists of two programmes: DEFK-Win (for calculations purposes) and SurfCAD (for graphical presentations). Programme DEFK-Win bases on the W. Budryk-S. Knothe theory for asymptotic and transient state of deformation. Programme SurfCAD serves firstly for preparing maps of prognosed values of deformation indices and categories of mining areas. Apart from graphical functions, programme has functions for grid interpolation on the basis of scattered XY data. It enables for example preparing maps of land surface profile and their actualization on the basis of prognoses results worked out by DEFK-Win programme.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.