Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy fizjologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rola jaką pełni woda w życiu człowieka jest nieoceniona. Poza tym, że jest głównym składnikiem ilościowym pożywienia jest także czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. W celu zapewnienia prawidłowych procesów fizjologicznych ważne jest systematyczne dostarczanie płynów do organizmu na poziomie co najmniej 1,5 - 2 l dziennie. Ważne jest także, aby spożywana woda charakteryzowała się pierwotną czystością mikrobiologiczną i stabilnością składu chemicznego, a ponadto była cennym źródłem składników mineralnych, które są wartościowym uzupełnieniem codziennej diety. W artykule przedstawiono charakterystykę butelkowanej wody źródlanej Iwoniczanka. Celem charakterystyki było określenie jakości i stabilności chemicznej badanej wody, a także klasyfikacja jej użyteczności pod kątem zawartości minerałów z uwzględnieniem ich dziennego zapotrzebowania dla osoby dorosłej. Analizie poddano 41 wskaźników jakościowych wody. Badania zostały wykonane wg metodyki zawartej w normach PN-EN ISO 17294:2006, PN-79/C-04588.02, PN-EN ISO 9297:1994, PN-C-04576.04/XII 1994, PN-82/C- 04576.08, PN-EN 26777. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że butelkowana woda Iwoniczanka jest średniozmineralizowaną wodą źródlaną o charakterze wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowym, wyróżniającą się pierwotną czystością mikrobiologiczną i stabilnością składu chemicznego, a także jest w pełni użyteczna pod kątem dziennego zapotrzebowania na minerały.
EN
Water is one of very few vital needs for human beings. It is a transparent and nearly colorless chemical substance that is the main constituent of food. Moreover it is essential for organism to function properly. A healthy sedentary adult should drink at least 1.5 -2 liters of water per day. This level of water intake balances water loss and helps keeping the body properly hydrated. Natural drinking water is defined as water that is characterized by its content of certain mineral salts and their relative proportions and guarantees constancy of its composition and the stability under conditions which guarantee the original microbiological purity and chemical composition. This article presents characteristic of Iwoniczanka bottled spring water. The objective of this study was to determine chemical stability and purity of tested water, as well as, classification based on the daily minerals requirement in human nutrition. 41 of water quality indicators were analyzed. These research were conducted using methodology included in PN-EN ISO 17294: 2006, PN-79/C-04588.02, PN-EN ISO 9297: 1994, PN-C04576.04 / XII 1994, PN-82 / C-04576.08. -EN 26777 standards. The results showed that Iwoniczanka is a medium mineralized spring water rich in bicarbonate, calcium and magnesium ions. The quality and stability of minerals, their relative proportions, lack of toxic compounds, chemical and microbiological purity make Iwoniczanka one of the best spring waters for drinking available on the consumer goods market in Poland.
PL
Artykuł poświęcony warunkom przechowywania owoców i skutków ich nieprzestrzegania w komorach chłodniczych. Przedstawione zostały w nim procesy fizjologiczne zachodzące w owocach i warzywach: proces oddychania, proces dojrzewania i rola etylenu w jego przebiegu oraz proces transpiracji. Omówione zostały wymagane warunki przechowywania, aby produkt dostępny był kilka miesięcy po zbiorze i nie odbiegał jakością od świeżo zerwanych owoców. Warunki te tworzą: temperatura i wilgotność powietrza, jego skład gazowy i cyrkulacja w objętości komory. Zwrócono uwagę na popularne choroby jabłek wywołane złymi warunkami ich przechowywania.
EN
The paper deals with the conditions of fruits storage in cold stores. The processes in stored fruits like respiration, ripen and transpiration are described. Storage conditions required for a few months period of storage are discussed. Analysed parameters are air temperature and humanity, air composition and circulation inside the cold stare. The most common apple diseases caused by improper storage conditions are mentioned.
PL
Doświadczenie polowe prowadzono w latach 1999-2000 na glebie lekkiej. Oceniano możliwości plonotwórcze cebuli zwyczajnej i selera korzeniowego. Uzyskane wyniki dowodzą, że nawadnianie prowadziło do zwiększenia plonu testowanych warzyw, przy czym obserwowany wzrost zależał od rodzaju zastosowanej wody i uprawianego gatunku. Deszczowanie przyczyniło się do zwiększenia plonu korzeni selera (średnio z dwóch lat) o 55,8%, natomiast cebuli tylko o 3,9%. W uprawie cebuli najlepsze efekty dała woda słodka, powodując istotne zwiększenie plonu świeżej masy cebuli o 15,4%. Inne tendencje zaobserwowano oceniając plon selera - najkorzystniej zadziałała rozcieńczona woda zasolona, następnie woda słodka i woda zasolona, powodując zwiększenie plonu świeżej masy korzeni odpowiednio o 72,8, 53 i 41%. Nawadnianie spowodowało również zwiększenie aktywności niektórych procesów fotosyntezy. Intensywność tych procesów była największa u roślin nawadnianych wodą słodką i malała wraz ze wzrostem stopnia zasolenia wody użytej do deszczowania.
EN
Field experiments which aimed at assessing the effect of onion and celery irrigation with water of various salt content were done in 1999-2000 on sandy soil. The average yield increase caused by irrigation was 55.8 % for celery and only 3.9 % for onion. Tap water caused the highest increment of onion yields (by 15.4 %). Celery responded best to diluted saline water which increased the yield by 72.8 %, tap water by 53 % and saline water by 41 % as compared with the non-irrigated control. Supplemental irrigation increased the photosynthetic activity of vegetable leaves, i.e. CO2 assimilation, transpiration and carbon dioxide concentration in substomatal cells, to the greatest extent when plants were irrigated with tap water.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.