Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo Biota-Savarta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Magnetic fields generated by underground cables can be high enough that some utility customers are concerned about their health effects and electromagnetic interference. The lay-out of the underground cables is much more similar to a broken line than to straight line. In the study the magnetic flux densities above the earth surface produced by underground cables of complex geometry are estimated. It is assumed, that the currents induced in the earth can be neglected, so the magnetic field can be obtained using the Biot-Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field with respect to a convenient and unique reference system are derived.
PL
Praca przedstawia metodę obliczania pola magnetycznego w otoczeniu kabli podziemnych o złożonej geometrii. Trasę kabla aproksymuje się odcinkami linii łamanej, pomija się prądy indukowane w ziemi oraz wyznacza indukcję magnetyczną stosując prawo Biota-Savarta i zasadę superpozycji. Uzyskane zależności analityczne umożliwiają analizę trójwymiarowego pola magnetycznego w dowolnie przyjętym układzie odniesienia.
EN
This paper discusses parallel implementation of Python program which computes magnetic induction of a cylindrical coils. The speed-up which can be obtained by use of two Python libraries - MPI4Py and Parallel Python is compared. The use of exact analytical expressions and their parallel implementations allow to achieve computational speed appropriate for practical applications, significantly better than in the case of general numerical methods like FEM.
PL
Artykuł przedstawia rownoległą implementację w języku Python, obliczeń indukcji pola magnetycznego od cewek cylindrycznych oraz ósemkowej. Porównano przyspieszenie działania programu osiągnięte przy wykorzystaniu dwóch bibliotek umożliwiających zrównoleglenie jego kodu: MPI4Py i Parallel Python. Użycie dokładnych wyrażeń analitycznych i ich rownoległa implementacja pozwalają na osiągnięcie szybkości obliczeń odpowiedniej dla zastosowań praktycznych, istotnie większej niż w przypadku metod numerycznych ogolnego zastosowania, takich jak metoda elementow skończonych.
3
Content available remote Magnetic field of underground cables
EN
The paper presents a theoretical study of the calculation of magnetic fields in vicinity of underground electric power lines. Exact and simplified methods of the determination of the magnetic flux density are presented. For a straight underground conductor the exact method bases on the Fourier transform technique, whereas the simplified method is based on the Biot-Savart law.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania, dotyczące obliczania pola magnetycznego w pobliżu podziemnych kabli elektroenergetycznych. Zaprezentowano metodę dokładną, opartą na rozwiązaniu analitycznym uzyskanym z wykorzystaniem transformaty Fouriera, oraz metodę uproszczoną bazującą na prawie Biota-Savarta.
4
Content available remote Analytical magnetic field calculation of helical current conductors
EN
The paper presents a theoretical study of the calculation of magnetic fields in vicinity of conductors having helical structure. In the case of an infinitely long helical conductor the magnetic vector potential can be expressed using the series expansion of the reciprocal distance between the observation point and the source point, whereas for the helical conductor with finite length the method is based on the Biot- Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field are derived. The formulas can be used by a software tool to model the magnetic fields generated by e.g. twisted wires, helical coils, etc. The exemplary calculations show the usefulness of the formulas derived in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozkładu pola magnetycznego w pobliżu przewodu o kształcie helisy wiodącego prąd. Dla nieskończenie długiej helisy rozkład pola magnetycznego uzyskano wyznaczając magnetyczny potencjał wektorowy, dla helisy o skończonej długości skorzystano z prawa Biota-Savarta. Wyznaczone zależności analityczne wykorzystano do napisania programu obliczającego rozkład 3-wymiarowego pola magnetycznego w sąsiedztwie podwójnej helisy (skrętki dwuprzewodowej) oraz potrójnej helisy (skrętki trójprzewodowej). W artykule umieszczono przykłady obliczeniowe.
5
PL
Przeanalizowano algorytmy do obliczania indukcji magnetycznej w solenoidzie z uwzględnieniem modeli strukturalnych o różnych stopniach uproszczenia, pod kątem widzenia wykorzystania wyników obliczeń przy analizie rozwiązań technicznych układów pomiarowych wykorzystujących zjawisko magnetooptyczne Faradaya. Korzystając z opracowanego przez autora pakietu programów komputerowych zaprezentowano niektóre wyniki obliczeń składowej osiowej i radialnej indukcji magnetycznej w samym solenoidzie i poza jego krańcami, co pozwoliło ocenić praktyczną dopuszczalność wybranych modeli strukturalnych z punktu widzenia osiąganych dokładności obliczeń.
EN
Algorithms for computation the magnetic flux density within a solenoid with respect to the various kind of mathematical models of a solenoid coil were analysed. The consideration of measurement systems that are based on the Faraday's magneto-optic effect can take a practical advantage from the results of such analysis. The author's computer programs were done and some particular calculation results of the both axial and radial components of the magnetic flux density as well within the solenoid itself as outside its ends were presented. It made possible to choose the most convenient mathematical models of the solenoid coil which results in high accuracy of the magnetic field calculation.
6
Content available remote Krytyczna ocena uogólnionych wzorów Biota - Savarta
PL
W pracy podane są przykłady, w których stosowanie uogólnionych wzorów Biota - Savarta jest błędne.
EN
In this paper author describes two examples where the generalized Biot - Savart formulae are not true.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.