Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchnia toczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The systematization results of microstructure studies of carbon steel has made it possible to explain the mechanism of formation of certain damages to the rolling surface of railway wheels during operation. The evaluation ability of metal to strain hardening was used to explain the nature of the influence compactly located non-deformable dispersed particles on the strength properties steel during cold plastic deformation. In the process of the interaction of a railway wheel with a rail, successively occurring heterogeneities in the distribution of the plastic flow metal are one of the main reasons for the formation of defects on the rolling surface of the wheel.
PL
W rzeczywistych warunkach pracy zestawu koło–szyna w miejscu kontaktu występują naprężenia oraz poślizgi wpływające na procesy zachodzące w tym ważnym miejscu. Powierzchnia kontaktu ulega ciągłej zmianie w zależności od wielu czynników zarówno konstrukcyjnych, jak i eksploatacyjnych. W wyniku nakładania się tych czynników problem trwałości warstwy wierzchniej, szczególnie powierzchni tocznej szyn kolejowych, pozostaje nadal nierozwiązany [1, 2].
EN
In the paper the dynamical processes are presented which lead to damage of rolling surfaces of rails and railway wheels. Due to dynamic interaction of rail vehicles with track on the rolling surfaces appear permanent deformations and structural changes inducing generation of surface deformations and fatigue cracks. As the main reason of cracking one approve thermal strokes during braking changing residual stresses in wheel rims and compressible stress in rails. But the principle influence have dynamical phenomena.
4
Content available remote Obliczenia numeryczne i pomiary zużycia kół kolejowych zestawów kołowych
PL
W artykule przedstawiono badania zużycia powierzchni tocznej koła kolejowego. Dokonano na podstawie analitycznych wzorów oceny zużycia obrzeża koła. Zaprojektowano nowy profil powierzchni tocznej koła, którego zadaniem jest zmniejszenie intensywności zużycia jego obrzeża, co wydłuży czas pomiędzy kolejnymi korektami profilu. W programie UM wykonano symulację przejazdu pojazdu po torze zakrzywionym wyznaczając wartości sił działających na układ koło-szyna.
EN
In this article were introduced testing of wear of rolling surface railway wheel. On the base on analytical examples was obtained valuation of wheel rim wearing. New profile of rolling surface was designed, which decrease intensity of wearing his rim, which will lengthen among next correction of profile time. In UM programme was made the simulation of ride of vehicle on the curved track, marking in this way value of strength affecting on wheel - rail system.
EN
Surface geometrical structure of the workpiece is the result of an interaction of a cutting process and the machine-tool dynamical structure, generating during the turning process. In this paper we simulated the influence of the tool relative displacement between the tool and the workpiece changes the hight of the roughness within each revolution and, for a longer surface section the envelope of the changes is presented as waviness. The relative displacement of the tool workpiece is filtered per each revolution and united with cutting edge roundness for the generation of roughness with these disturbance. The spectrum of roughness with such an influence has the component at low frequency as the surface waviness.
PL
Struktura geometryczna powierzchni jest rezultatem interakcji procesu skrawania i dynamicznej struktury obrabiarki generowanej podczas toczenia. W pracy symulowano wpływ względnego przemieszczenia narzędzia do przedmiotu na kształtowanie poprzecznych nierówności powierzchni toczonych. Względne przemieszczenie między narzędziem i przedmiotem zmienia wysokość nierówności w każdym obrocie, a w dłuższym odcinku powierzchni jest reprezentowane przez obwiednie zmian w postaci falistości. Pomierzone przemieszczenie względne narzędzia do przedmiotu filtrowano na obrót i łączono z łukowym zarysem ostrza w celu generowania nierówności z zakłóceniami. Widmo nierówności z takimi oddziaływaniami ma składową w niskiej częstotliwości jako falistość powierzchni.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.