Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka obrotowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The influence of axial load on elastic buckling of shells of revolution
EN
In this paper, the authors consider the influence of axial load on the stability of shells of revolution subjected to external pressure. Shells of different geometry are investigated with emphasis to barrelled shells. The variable quantities are length L and meridional radius of curvature R1 of a shell. The constant parameters are: thickness of the shell h, mass ms and reference radius r0. The material of shells is steel. Numerical calculations were performed in the ABAQUS system. All the shells considered in this paper were subjected to axial compression to determine the force corresponding to the loss of stability in such conditions. A part of this force is then used to preload shell before the buckling analysis in the conditions of external pressure is started. The buckling shapes for shells of different geometry are presented with and without the influence of axial load. The ability of controlling the buckling strength and shape is discussed.
PL
W pracy niniejszej rozważany jest wpływ siły osiowej na stateczność powłok obrotowych poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego. Badaniu poddane zostały powłoki o różnej geometrii z naciskiem na powłoki baryłkowe. Wielkościami zmiennymi są długość L i południkowy promień krzywizny R1 powłoki. Wielkości stałe to: grubość powłoki h, masa ms i promień odniesienia r0. Materiałem powłok jest stal. Badania numeryczne przeprowadzone zostały w systemie ABAQUS. Wszystkie rozważane powłoki zostały poddane osiowemu ściskaniu dla określenia siły odpowiadającej utracie stateczności w tych warunkach. Część tej siły została następnie użyta jako obciążenie wstępne przed przystąpieniem do analizy stateczności w warunkach działania ciśnienia zewnętrznego. Jako rezultat badań przedstawione zostały postacie wyboczenia powłok o różnym kształcie, powstałe przy uwzględnieniu działania sił wzdłużnych oraz bez ich uwzględniania. Przedyskutowana została możliwość sterowania odpornością konstrukcji na wyboczenie i kształtem wyboczenia.
PL
W pracy przedstawiono próbę korelacji wyników analiz numerycznych (metodą elementów skończonych) z szeroko stosowanymi w praktyce projektowej wynikami badań doświadczalnych; analizy MES dotyczą tzw. stateczności początkowej oraz wyznaczania obciążenia krytycznego z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych; przedstawiono niektóre wyniki takich analiz z uwzględnieniem wpływu sposobu wprowadzania obciążenia, warunków brzegowych oraz wielkości i kształtu imperfekcji na wartość obciążenia krytycznego.
EN
The thin envelopes shaped as of revolution are commonly used as the casings of turbines, compressors and combustion chambers in turbine aircraft engines. The character of operation of these elements lays emphasis in strength calculations on the analysis of their stability. An attempt is presented of a correlation of the results of the FEM numerical analyses with practically employed results of experimental tests. The FEM analyses concern the so called initial stability and the determination of the critical load including the geometric nonlinearities. Certain results of such analyses with an account taken of the influence of the method of introducing the load, boundary conditions and also size shape of an imperfection upon the value of critical load.
PL
Rozpatrzono powłoki gładkie i wzmocnione żebrami. W analizie wykorzystano metodę linii załomów, dającą górne oszacowanie nośności.
EN
The aim of the paper is the kinematical estimation of bearing capacity of reinforced shallow shells of revolution. Simple supported shells forced by edge rib and the system of circumferential and radial ribs are considered. The influence of orthotropy of reinforcement ribs and geometric parameters on load capacity is investigated. Numerical examples solved using MATLAB package are also presented.
PL
W pracy rozpatrywana jest metoda optymalizacji stanu naprężeń w cienkiej powłoce obrotowej przy pomocy racjonalnego wyboru pola temperatury. Zagadnienie optymalizacji jest sformułowane jako zagadnienie optymalizacji dwukryterialnej z określoną kolejnością. Za kryteria wybrane są funkcjonał energii odkształceń powłoki oraz uogólniony funkcjonał Lagrange'a. Rozwiązywanie zagadnienia jest oparte na metodzie elementów skończonych.
EN
In the paper we present technique for optimisation of the thermoelastic state of a thin shell of revolution by dint of choice to the rational temperaturę field. As the optimality criterions we choose the functional of elastic strain energy and the generalized Lagrangian. We propose method of solution based on the finite element method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.