Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porphyry copper deposit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Prospective copper resources in Poland
EN
The most significant copper reserves in Poland are confined to sediment-hosted stratiform Kupferschiefer-type deposits that occur at the Zechstein/Rotliegendes transition in the Fore-Sudetic Monocline and North-Sudetic Trough. Gradual depletion of shallow reserves results in exploitation of deeper beds. Latest studies of numerous drill hole cores strongly indicate that the Kupferschiefer series in SW Poland (outside the Lubin-Sieroszowice Copper District) contains a very large volume of prognostic, prospective and hypothetical resources. 38 prospects have been delineated (including 6 areas with prognostic resources, 4 with prospective resources, and 28 areas with hypothetical resources). Among the prospective areas, particular attention is paid to the areas adjacent to the existing mines of Lubin-Sieroszowice copper district, with prognostic resources (Białołęka, Grochowice, Kulów, Luboszyce). Also the areas: Nowiny, Żarków and Mirków are interesting due to accessible depths, Sulmierzyce and Janowo areas due to considerable resources and reasonable depth, and Mozów area – because of high Cu-Ag grading mineralized body with credible continuation to south east through Jany and Grochowice prospects, towards the Lubin-Sieroszowice mining district. It can be estimated that approximately 179 million tons Cu and 346 thousand tons Ag concentrated as potential resources in prospects of SW Poland for future mining, which will be possible, when geological and technological barriers (depth, temperature, oil and gas) will meet economic trends in the world market. Expected progress in underground mining at depths exceeding 1500 m (a depth limit for economic categories) will make this approach effective and technically possible. [...]
PL
Najistotniejsze zasoby miedzi w Polsce umiejscowione są w stratoidalnych złożach typu łupka miedzionośnego, udokumentowanych w utworach strefy kontaktowej czerwonego spągowca i cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej i w niecce północnosudeckiej. Wyniki najnowszych badań rdzeni licznych otworów wiertniczych wyraźnie wskazują, że permską serię miedzionośną cechuje znaczny potencjał zasobowy w postaci zasobów prognostycznych, perspektywicznych i hipotetycznych. Wyznaczono 38 obszarów perspektywicznych (w tym 6 obszarów z zasobami prognostycznymi, 4 z zasobami perspektywicznymi i 28 obszarów z zasobami hipotetycznymi). Wśród obszarów perspektywicznych szczególną uwagę zwracają obszary z zasobami prognostycznymi (Białołęka, Grochowice, Kulów, Luboszyce), przylegające bezpośrednio do udokumentowanych złóż rud miedzi. Ponadto, obszary: Nowiny, Żarków i Mirków są interesujące ze względu na korzystną głębokość oraz obszar Mozów, który zawiera bogatą mineralizację rozciągającą się prawdopodobnie w kierunku południowo-wschodnim, poprzez obszary perspektywiczne Jany i Grochowice, aż do kopalń w obrębie złoża Lubin-Sieroszowice. Oszacowano, że około 179 mln t Cu i 346 tys. t Ag może znajdować się na obszarach perspektywicznych SW Polski dla przemysłu górniczego w przyszłości, pod warunkiem, że geologiczne i technologiczne ograniczenia (głębokość, temperatura, ropa i gaz) nie będą stanowić istotnych barier dla trendów gospodarczych światowego rynku. Spodziewany postęp w technologii podziemnego górnictwa na głębokości poniżej 1500 m (dopuszczalna głębokość dla zagospodarowania zasobów) pozwoli efektywnie wydobyć rudy z takich głębokości. [...]
EN
Urumieh-Dokhtar magmatic belt is the host of large porphyry copper deposits in Iran. Khatun Abad area is located in north west part of this belt, so in this study, the stream sediment geochemical survey and hydrothermal alteration zones extracted from ASTER data were used to generation new target for future lithogeochemical survey. In this study after a brief discussion on descriptive statistics, principal component analysis (PCA) and hierarchical cluster analysis were used to compress the information to a few maps and to assist in determining multi-element associations. Then C-A fractal method was used for map classification. In order to extraction hydrothermal zones ASTER data were used. ASTER SWIR bands are most useful for the identification of alteration minerals such as Alunite, Pyrophylite, Kaolinite, Sericute and Carbonates. In this paper based on spectral analysis of ASTER SWIR data six maps of alteration zones were prepared. Geochemical study and spectral analysis of ASTER data showed that mineralization and alteration are limited to E1lb and gr lithological units and have NW-SE trends from east of Khatun Abad to Ghezeljeh-Gheshlaghi.
PL
Pas magmowy Urumieh-Dokhtar zawiera w sobie liczne i zasobne złoża miedzi porfirytowej zalegające na terenie Iranu. Region Khatum Abad leży w północno-zachodniej części tego pasa. W pracy zebrano dane z badań geodezyjnych osadów dennych oraz dane o zmianach hydrotermalnych pobrane z systemu ASTER, dane te wykorzystano następnie do opracowania nowych celów dla badań geochemicznych skał. Praca zawiera krótki wstęp dotyczący metod statystyki opisowej, następnie przeprowadzono główną analizę składników a także hierarchiczną analizę klastrów, uzyskane dane zostały skompresowane i przedstawione w postaci map i wykorzystane do określania wieloelementowych skojarzeń. Następnie zastosowano metodę fraktali C-A do klasyfikacji map. Strefy zmian hydrotermalnych określone zostały na podstawie danych z systemu ASTER. Pasma ASTER SWIR okazały się najbardziej użyteczne przy identyfikacji zmian w zasobach minerałów, takich jak ałunit, porfiryty, kaolinit, serycyt oraz wapienie. Na podstawie analizy widmowej danych uzyskanych z systemu ASTER SWIR wygenerowano sześć map ukazujących zmiany wielkości złóż. Badania geochemiczne oraz analiza widmowa danych z systemu ASTER wykazały, że zmiany geologiczne i mineralizacja ograniczone są do strefy określonej jako E11b i wykazują tendencję do ułożenia z północnego zachodu w kierunku południowego wschodu od strony wschodniej regionu Khatum Abad do Ghezeljeh- Gheshlaghi.
EN
The Sungun porphyry copper deposit (PCD) is located in East Azarbaijan, in northwestern Iran. The felsic rocks occur as stocks and dykes ranging in composition from quartz monzodiorite through quartz monzonite. The stocks are classified into porphyry stocks I and II. Porphyry stock II, hosting the copper ore, experienced an intense hydro-fracturing leading to the formation of stockwork-type veinlets and micro-veinlets of quartz, sulphides, carbonates and sulphates. Three distinct types of hydrothermal alteration and sulphide mineralization are recognized at Sungun (1) hypogene, (2) contact metasomatic (skarn), and (3) supergene. Hypogene alteration is developed in four kinds: potassic, phyllic, propylitic and argillic. Three types of fluid inclusions are typically observed at Sungun: (1) vapour-rich, two-phase, (2) liquid-rich two-phase and (3)multi-phase. Halite is the principal solid phase in multiphase inclusions. Primary multiphase inclusions (LVH type fluid inclusions) within the quartz crystals in quartz-sulphide and quartz-molybdenite veinlets (quartz associated with sulphide minerals) were selected for micro-thermometric analyses and considered to be suitable for pressure calculations and estimation of hydrothermal fluid density. Homogenization temperature, salinity, pressure and density were measured and calculated in forty-seven selected samples. None of the variables could distinguish the potassic from phyllic alteration zones clearly. In the potassic alteration zone, the average of homogenization temperature is about 413[degrees]C, while in the phyllic alteration zone its average is about 375[degrees]C. It was expected that the temperature in the potassic alteration zone would be higher than that in the phyllic zone, but the difference found was not very significant The fluid inclusion salinity within both alteration zones obviously relates to their homogenization temperature: the average salinity in the samples from the potassic zone is 46.3 (wt%NaCl equiv.), which is higher than that in the samples from the phyllic zone. Based on the estimated depth of the potassic alteration domain, it is expected that the lithostatic pressure was higher than in the phyllic alteration zone. According to the fluid inclusion studies and pressure calculation, it is estimated that the average pressure for the potassic alteration zone was about 512 (bars) while the average pressure for phyllic zone was about 310 (bars). The average density of fluids in the samples from the potassic alteration zone is 1.124 (g/cm[^3]), which is higher than that in the phyllic alteration zone (1.083 g/cm[^3]).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.