Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomieszczenie mieszkalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zapotrzebowanie na ciepło jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Uzależnione jest przede wszystkim od izolacyjności cieplnej obudowy i intensywności wymiany powietrza. Czynniki zewnętrzne wpływające na potrzeby energetyczne to temperatura powietrza zewnętrznego, nasłonecznienie i działanie wiatru.
EN
The requirement for heat is among the fundamental parameters determining the energy quality of a building, and depends primarily on the thermal insulation properties of the premises and the rate of air exchange. External factors affecting energy requirements include external air temperature, exposure to sunlight, and the wind effect.
PL
Opisano skutki wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. Określono intensywność wybuchu oraz kierunki fali ciśnienia. Podano sposób postępowania przy szacowaniu ciśnienia wybuchu gazu na podstawie jego skutków w odniesieniu do elementów budynku. Przedstawioną analizę zweryfikowano, wykorzystując metody komputerowe i wyrażenia empiryczne.
EN
The effects of the gas explosion in the residential building has been presented and described. The explosion intensity and the directions of the pressure wave propagation has been determined. The methodology for value estimation of the gas explosion pressure has been presented on the basis of its consequences for the building elements. These calculations has been verified, using computer methods and the empirical expressions.
3
Content available remote Zagrożenia związane z rozwojem grzybów pleśniowych w środowisku mieszkaniowym
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i właściwości grzybów pleśniowych jako organizmów będących przyczyną biodeterioracji materiałów budowlanych, wykończeniowych i izolacyjnych. Organizmy te scharakteryzowano pod względem wymaganej dla rozwoju temperatury i wilgotności, jak również wymagań pokarmowych. Omówiono również zagrożenia zdrowotne wynikających z ich nadmiernego rozwoju w pomieszczeniach mieszkalnych na powierzchni powłok malarskich.
4
Content available remote Rola jakości cieplnej okien w aspekcie użytkowym
PL
Przeprowadzono obliczenia zmian w czasie temperatury i położenia górnej warstwy w układzie czterech pomieszczeń mieszkalnych. Do oceny stanu środowiska pożaru użyto czasów osiągania warunków krytycznych temperatury i zadymienia z uwagi na bezpieczeństwo ewakuacji ludzi.
EN
The calculations for temperature and upper layer position as a function of time were made for four residential interior configurations. Temperature and smoke critical conditions times were implemented in fire environment evaluation when safe evacuation of people was taken into consideration.
PL
Na podstawie poszerzonej interpretacji obligatoryjnego równania bilansowego oraz zwrócenia uwagi na wpływ masywności i struktury obudowy, zaproponowano sposób oceny jakości ochrony cieplnej pomieszczeń w ciepłym okresie roku, a zwłaszcza w lecie. Sposób ten może być przydatny przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej nie klimatyzowanych obiektów mieszkalnych i im podobnych, w fazie ich projektowania lub termomodernizacji.
EN
Quality assessment procedure as applied to thermal protection of residential rooms out of heating season (especially in summer) is proposed on the basis of extended interpretation of the obligatory balancing equation. The influence of structure and size of building were also taken into account. The procedure can be useful for calculating the energetic characteristic of residential and similar rooms without air conditioning, especially at the stage of their design or thermal modernisation.
10
Content available remote Modelowanie zmian zapotrzebowania na energię elektryczną do celów grzewczych
PL
Opracowano model zmian zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstw położonych na obszarach wiejskich przy wprowadzaniu ogrzewania elektrycznego pomieszczeń mieszkalnych. Przedstawiono m.in. strukturę zużycia energii na ogrzewanie budynków mieszkalnych oraz zamierzenia wiejskich odbiorców w zakresie wymiany stosowanego systemu ogrzewania pomieszczeń na ogrzewanie elektryczne.
EN
The work presents a model of demand for electric power in households in rural areas when introducing electric heating in living quarters. The paper presents, among others, the structure of consumption of electric power in living quarters heating and the intensions of countryside subscribers as concerns replacement of the used heating system to an electric heating system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.