Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wskaźniki napięcia systemu VDS przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych rozdzielnic średniego napięcia (SN). Połączenie wskaźnika z szynami prądowymi realizowane jest za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych. W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS zgodnych z układem LRM. Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM.
EN
Voltage indicators of the VDS system are designed to continuously signal of voltage on the current rails of the medium voltage switchgears. The indicator connects to the current rails via the reactor insulators. The article presents a selection of capacity value of the VDS voltage detecting, compatible with LRM system. The required tests and confirming the conformity of the voltage detecting system with standard PN-EN 61243-5:2004 have been discussed. Examples of realization the indicator voltage system VDS for LRM system have been presents.
PL
W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS (Voltage Detecting System) zgodnych z układem LRM (Low Resistance Modified). Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM.
EN
The article presents a method of selection of capacity value of the VDS voltage detecting system, compatible with LRM system. The required tests confirming the conformity of the voltage detecting system with standard PN-EN 61243-5:2004 have been discussed. Examples of realization of the indicator voltage system VDS for LRM system have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o proponowaną metodę oraz przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania proponowanej metody do diagnostyki łożysk.
EN
The paper deals with the issue of bearing diagnostics using the method based on measurements and analysis of a product of instantaneous values of the stator current and supply voltage of induction machines. The introduction of the paper contains general assumptions of the used method and description of the research methodology. The second and third sections present the laboratory stand used for investigations as well as the methodology of the research. The fourth section contains some examples of the measurement results obtained with use of the proposed method and the analysis of these results. The measurements were taken on induction motors. The investigation results for an undamaged machine are shown in Fig. 1, while those for motors with a damaged bearing outer and inner ring are presented in Figs. 2 and 4. The investigation results for a machine with damage of a bearing outer ring for different load torque values are shown in Fig. 6, whereas Figs. 3 and 5 present the vibration measurements of damaged machines. The summary contains the main conclusions concerning the possibility of using the proposed method for bearing diagnostics of induction motors.
PL
Przedstawiono szczegółowy opis rezystancyjnego, pomiarowego dzielnika napięcia. Dzielnik został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Transformex przy współpracy z PSE Operator i jest przeznaczony do pracy w sieciach 400 kV. Zadaniem dzielnika jest obniżenie badanego napięcia do wartości akceptowalnej przez elektroniczne urządzenia pomiarowe. Dzięki charakterystyce niezależnej od częstotliwości, dzielnik może służyć do precyzyjnych pomiarów odkształceń napięcia. Przedstawiono charakterystyki pomiarowe dzielnika.
EN
The paper presents a detailed description of a resistive divider that was designed by Transformex Sp z o.o. with collaboration of PSE Operator S.A. The measurements at 400 kV require linear voltage reduction to the value acceptable by electronic equipment. The divider will be used for upmarket accurate measurements of higher harmonics and other voltage distortions. It can be also used for evaluation and correction of frequency characteristics in traditional measure transformers.
5
Content available remote Dwustanowe czujniki światłowodowe na bazie przełączników optycznych
PL
W referacie przedstawiono hybrydowe czujniki światłowodowe bazujące na przełącznikach optycznych. Sprecyzowano warunki pracy przełącznika światłowodowego (optycznego) w wersji "ON" - "OFF" i możliwości sprzęgania go z tradycyjnym czujnikiem pomiarowym. Przedstawiono przykłady czujników temperatury, wilgotności i prądu/napięcia w oparciu o migowe przełączniki tych wielkości pomiarowych oraz wytyczne i wstępne wymagania dla konstrukcji takich hybrydowych czujników dwustanowych z wyjściowym sygnałem optycznym. W zakończeniu nawiązano do zastosowań światłowodowych czujników dwustanowych do coraz popularniejszych kontrolno-pomiarowo-monitorujacych struktur sieciowych, wykorzystujących doskonałe własności transmisyjne i pomiarowe układów światłowodowych.
EN
The paper presents hybrid fiber optical sensors based on optical switches. Fiber optical sensor's work conditions in "on" and "off' state were precised and possibilities of connections to traditional measurement sensors. We presented some examples of temperature, humidity and voltage/current sensors built on toggle switch of those physical values. Guidelines and some preliminary conditions for construction of such binary hybrid sensors with output optical signal. Summary refers to implementation of binary fibre optic sensors for controlling and measuring network structures which make use of excellent transmission and measuring properties of fibre optical systems.
EN
The principle of the three voltmeter method designed for precise impedance comparison is presented. Generalization of the classical approach is proposed and analysed. Formulas for impedance parameters determination are derived and measurement uncertainty analysed for various kinds of comparisons, and next optimal measurement conditions specified. Important voltmeter parameters, such as random error and non-linearity error, are experimentally investigated. The presented results show that by using the method and commercially available apparatus it is possible to compare two impedances with a relative uncertainty of (1-5)x10&sup-6; in the low frequency range.
PL
Przedstawiono podstawy metody trzech woltomierzy przeznaczonej do precyzyjnych komparacji impedancji. Opracowano uogólnienie klasycznego układu i przeanalizowano jego własności. Wyprowadzono wyrażenia pozwalające na wyznaczanie parametrów impedancji i analizowano niepewność pomiarów dla różnych rodzajów komparacji. Określono stąd optymalne warunki pomiarów. Ważne parametry woltomierzy, takie jak błąd losowy i błąd nieliniowości były eksperymentalnie badane. Przedstawione wyniki wskazują, że przy użyciu metody trzech woltomierzy z wykorzystaniem dostępnej w handlu aparatury pomiarowej, jest możliwe dokonywanie komparacji impedancji, w zakresie niskich częstotliwości, ze względną niepewnością na poziomie (1-5)x 10&sup-6;.
PL
Istota proponowanej w niniejszym artykule metody pomiaru napięcia modulującego polega na zastosowaniu filtru neuronowego. Przedstawiono strukturę i sposób uczenia wykorzystywanej sieci neuronowej. Do realizacji filtrów neuronowych zastosowano sieci jednokierunkowe z opóźnieniami sygnału wejściowego.
EN
So far methods of the measurement voltage modeled depend on use the system constructed of the voltage divisor and low-pass filter. The major disadvantage of this solution is deformation of amplification and vector's stage voltage of stator which depends on pulsation modeled signal. The point suggested in this work about methods the measurement voltage modeled depends on using neural's filter. In this work has been presented structure and the way of learning exploited neural network. For realization neural's filter has been used feed forward neural network with delay in input signal. There also has been learnt network according to the method backpropagation error.
8
Content available remote Dynamic voltage/current characteristics of high-current vacuum arcs
EN
Measurements of arc voltage were carried out for sinusoidal current wave with frequency from 50 Hz to 6.0 kHz and peak currents up to 13 kA. The plain CuCr butt contacts at fixed gap lengths of 2 and 10 mm were used. Based on the characteristics obtained it can be concluded that: a) the shape and value of the arc voltage during the half cycle sinusoidal current flow depend on the current amplitude and frequency as well as on electrode spacing, b) the instantaneous current value of high-amplitude fluctuations (HAF) onset in arc voltage increases with current amplitude and frequency increase, c) the arc voltage beyond the range of HAF occurrence is greater, at the same instantaneous value of the current, for higher current frequency; it is also greater during the current increase than during its decrease. The qualitative correlations between the measured vacuum arc voltage and an expected discharge mode have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów napięcia łuku próżniowego podczas przepływu prądu sinusoidalnego o częstotliwości od 50 Hz do 6 kHz i wartości szczytowej od 0.6 kA do 13 kA. Zastosowano elektrody walcowe z płaską powierzchnią czołową wykonane ze spieku CuCr, przy odległości międzystykowej 2 i 10 mm. Na podstawie otrzymanych charakterystyk napięciowo-czasowych i napięciowo-prądowych łuku wywnioskowano, że: (a) Kształt i wartość napięcia łuku podczas przepływu półfali prądu zależą od amplitudy i częstotliwości prądu oraz od odległości międzystykowej, (b) Wartość chwilowa prądu przy której następuje zapoczątkowanie fluktuacji wysokoamplitudowych (HAF) w napięciu łuku wzrasta ze wzrostem amplitudy i częstotliwości prądu, (c) Napięcie łuku poza obszarem występowania HAF jest większe, przy tej samej wartości chwilowej prądu, dla większej częstortliwości prądu; jest ono także większe w czasie narastania prądu niż podczas jego malenia. Przedstawiono jakościową korelację między zmierzonym napięciem łuku a spodziewanymi formami wyładowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.