Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary geodezyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
System Informacji Geograficznej w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. został stworzony samodzielnie przez pracowników przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem otwartego oprogramowania w zakresie przestrzennych baz danych, jak i aplikacji klasy GIS. Już od 10 lat pełni funkcję głównego źródła informacji o sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i pozostałych danych, bezpłatnie pozyskiwanych z baz Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej, takich jak: GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków, czy BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych.
EN
The work presents selected methods of mathematical statistics applied to the examination of the correctness of geodetic equipment operation. Specifically, measurements made with electronic total stations will be tested using statistical compatibility tests and identity tests of empirical measurement error distributions with the theoretical normal distribution N (0;1).
PL
Praca prezentuje pewne sposoby statystyki matematycznej w zastosowaniu do badania poprawności działania sprzętu geodezyjnego. Konkretnie za pomocą statystycznych testów zgodności oraz testów identyczności rozkładów błędów pomiarów empirycznych z teoretycznym rozkładem normalnym N(0;1), zostaną przebadane pomiary wykonane tachimetrami elektronicznymi.
PL
Do opracowania projektu regulacji osi toru niezbędna jest precyzyjna informacja, dotycząca rzeczywistego przebiegu tej osi. Informacja ta jest zazwyczaj pozyskiwana metodami geodezyjnymi, przy czym najpopularniejszą metodą była do niedawna metoda pomiaru strzałek. Rozwój geodezyjnych technik pomiarowych umożliwia wykorzystanie do tego celu innych metod, w tym: metody tachimetrycznej, metod wykorzystujących obserwacje satelitarne oraz nowatorskich metod pomiarowych, bazujących na wykorzystaniu specjalistycznych, mobilnych zestawów pomiarowych. W celu praktycznego sprawdzenia przydatności nowych metod pozyskiwania danych przestrzennych do opracowywania projektów regulacji osi toru przeprowadzone zostały badania eksperymentalne. Pomiary eksperymentalne wykonano na 3 km odcinku dwutorowym. W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano pomiary z wykorzystaniem następujących metod: tradycyjnej metody pomiaru strzałek, metody tachimetrycznej, metody wykorzystującej technikę GNSS, metody zautomatyzowanej, realizowanej w wariancie jedno- i dwuwózkowym. Wymienione metody porównano pod względem pracochłonności czynności pomiarowych, czasu trwania pomiaru, zakresu uzyskiwanych danych o obiekcie, kosztów sprzętu pomiarowego, niezawodności oraz dokładności procesu pomiarowego. Ponieważ różne metody pomiarowe dostarczają różnych wielkości geometrycznych, porównanie dokładności tych metod pomiarowych oparto na porównaniu wielkości strzałek. Porównanie danych geometrycznych uzyskiwanych za pomocą analizowanych metod pomiarowych pozwoliło na sformułowaniu wniosków, dotyczących przydatności tych metod do wykonywania projektów regulacyjnych.
EN
Precise information of railway tracks geometry is necessary to design alignment project. Geodetic measurements are the most common method of determining this information and sags of arch direct measurement are the traditional and still popular measurement method. Development of geodetic measurements techniques made possible to use another methods such as tacheometry, GNSS, and new methods based on mobile measurement devices. Series of experiments were conducted to set the practical usability of selected modern measurement methods to design track alignment project. The experimental measurements were performed on the 3 km long two-track railway fragment. Following methods were used during the test measurements: sags of arch direct measurement, tacheometry with total station, GNSS, automated methods with the use of a trolley system. Above mentioned measurement methods were compared taking into account time and labour consumption, range of geometric data, measurement equipment cost, reliability and accuracy of surveying procedure. Because of different data types are delivered with various methods, sags of arch were used for comparison of accuracy. Comparison of geometrical data obtained with analysed methods allowed to formulate conclusions concerning practical usability those methods for track alignment project development.
EN
The article presents the application of the Knothe-Budryk theory as a tool for the prediction of surface deformation and as a preventive measure in mining, using the example of the exploitation of longwall no. 6 in seam 503 and as measurement verification of the estimation of subsidence formation speed. In particular, the generalized function of time was utilised, which is an expansion of the Knothe function of time and which is analogous to the drift function of rheological models. The relation of subsidence speed determined a posteriori, which confirmed the connection between the speed of subsidence formation and the rate of longwall face advance and the k coefficient, which is equal to the maximum slope of an unsteady trough.
PL
Prognoza przemieszczeń i deformacji kompleksu hal przemysłowych o konstrukcji stalowej. Porównanie wyników prognozy z obserwacjami geodezyjnymi. Prezentacja wybranych zobrazowań prognozowanych deformacji konstrukcji hal. Opis metody prognozowania z wykorzystaniem wyników obserwacji geodezyjnych i programu Matlab.
EN
The forecast of displacements and deformations of a industrial steels halls complex. Comparison of the forecast results with geodetic observations. Presentation of selected maps of predicted deformations of halls structures. Description of the method of forecasting using the results of geodetic observations and the Matlab software.
PL
Zakres, metodyka oraz wyniki badań terenowych i laboratoryjnych stanu technicznego nieeksploatowanego pomostu przeładunkowego Rudy Żelaza w Porcie Północnym w Gdańsku. Ocena stanu technicznego pomostu.
EN
Scope, methodology and results of field and laboratory tests of the technical condition of the unused reloading platform of ore pier loading-discharging berth in the Gdańsk North Harbour. Assessment of the technical condition of the ore pier.
EN
Technical development, new applications and requests for increased accuracy in georeferencing are setting new demands for accuracy and reliability of reference frames. Due to crustal deformations and local movements of benchmarks, a static reference network deteriorates with time, thus eventually requiring update of the whole system. Technically, renewal of a reference frame is straightforward and should be done whenever enough new data or updated information exist to get an improvement in accuracy. An example is the International Terrestrial Reference Frame, ITRF, which is renewed regularly. The situation is more complicated with national reference frames which may have been given a legal status, and parameters defined by the national legislation. Even without that, renewal and implementation of such a frame is a multi-million euro project taking years to complete. Crustal deformations and movements deteriorate static reference frames (defined by fixed/static coordinates of benchmarks) with time. Eventually, distortions in a static reference frame will become bigger than the uncertainties of GNSS measurements, thus deteriorating the obtainable accuracy of the measurement technique. Instead of a static reference frame, one can use semi-kinematic or kinematic approach where either the transformation from global to the national reference frame or the coordinates of reference frame benchmarks are time-dependent. In this paper we give a short overview of the topic, and discuss on technical issues and future aspects of the reference frames in the viewpoint of National Mapping and Cadastre Authorities (NMA) with an example on the national strategy in Finland.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.