Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer fillers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of a study upon the influence of the type or polymer filler in a lithium grease lubricant on the lubrication performance of steel friction pairs operating under mixed friction conditions. Grease compositions based upon the IS lithium grease and powders of three polymers. i.e. polytetratluoroethylene (PTFE), polyoxymethylene (POM) and PA6 polyamide were analysed. For the sake of comparison, compositions with an anisodesmic filler (graphite) and metallic filler (tin) were also tested. The tribological testing was carried in agreement with the guidelines of the PN-761C-04147 standard using a four ball apparatus. The effectivity of the tested lubricants was evaluated using three criteria: the ball wear d, the limiting wear load [...] and the limiting load [...]. It was found that a polymer featuring good tribological properties (when used as material for sliding bearings) might not always be equally efficient when used as filling powder. POM or PA powders used as fillers for the IS lithium grease do not improve the effectivity or lubrication. A modification of the same grease with 6 wt % of PTFE powder results wilh an effective grease composition.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu rodzaju napełniacza polimerowego w smarze plastycznym na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. Analizie poddano kompozycje smarowe uzyskane z napełnienia smaru plastycznego litowego 1 S proszkami trzech polimerów, tj. policzterofluoroetylenu (PTFE), polioksymetylenu (POM) i poliamidu PA6. Dla celów porównawczych zbadano też kompozycje z napełniaczem o budowie anizodesmicznej (grafitem) oraz z napełniaczem metalicznym (cyną). Badania tribologiczne prowadzono na aparacie czterokulowym z zastosowaniem wytycznych normy PN-76/C-04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według trzech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d. granicznego obciążenia zużycia [...] oraz obciążenia granicznego [...] Stwierdzono, że nie zawsze polimer, który ma dobre charakterystyki tribologiczne, gdy jest stosowany jako materiał konstrukcyjny na węzły ślizgowe, jest jako proszek efektywnym napełniaczem smaru plastycznego. Proszki POM lub poliamidu PA zastosowane jako napełniacze smaru IS nie polepszają efektywności smarowania utworzonej kompozycji smarowej. Modyfikacja tego samego smaru plastycznego 6% wagowo proszku PTFE tworzy bardzo efektywną kompozycję smarną.
EN
The preliminary results of preparation of g-Al2O3 nanoparticles occurring in special lamellar form were presented. The filler form should advantageously influence the barrier properties of the thermoplastic polymers, filled with such nanofillers.
PL
Przedstawiono wstępne wyniki dotyczące otrzymywania nanocząstek g-Al2O3 występujących w specyficznej postaci płytkowej (rys. 2 i 3), która powinna korzystnie wpływać na właściwości barierowe polimerów termoplastycznych napełnianych takimi nanocząstkami (rys. 1).
PL
Zapotrzebowanie na polimery o specjalnych właściwościach spowodowało konieczność modyfikacji tlenków metali obecnie stosowanych do napełniania polimerów w celu uzyskania odpowiedniej ich charakterystyki napełniającej. Przedstawiono przegląd literatury (w tym prac własnych), w których omówiono ogólne zalety wykorzystania tlenków metali w charakterze napełniacza polimerów, uwzględniając zwłaszcza zależność istotnych użytkowych cech tlenków od ich pochodzenia oraz obróbki cieplnej (schemat A, tabela 1). Szczegółowo opisano kwasowo-zasadowe i donorowo-akceptorowe właściwości omawianej grupy związków (rys. 1 i 2), a także zależność ich właściwości od parametrów elektronowych (rys. 3, tabela 2). Scharakteryzowano używane w praktyce sposoby modyfikacji tlenków, mianowicie metodę strąceniową i współstrąceniową, żelowania oraz impregnacji (rys. 4). Dużo miejsca poświęcono też znaczeniu defektów w krystalicznej strukturze tlenków metali oraz ich kwasowości (schematy C i D). Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tych tlenków w organiczno/nieorganicznych materiałach hybrydowych.
EN
The demand for polymers exhibiting special properties has necessitated the modification of metal oxide polymer fillers currently in use to obtain adequate filling characteristics. Recent developments in the literature (also from the authors), in which the advantages of the applications of metal oxides as polymer fillers with special consideration of the dependence of their properties on origin and thermal treatment are presented. The acid-base and donor-acceptor properties of this group of fillers and also the dependence of their properties on electronic parameters is discussed in detail. The use of practical methods of oxide modification, such as precipitation, coprecipitation, gelation and impregnation is further discussed. The importance of defects in the oxide structure and the acidic properties resulting from their activity is presented. The possibility of application of these oxides in synthesizing organic/inorganic hybrid materials is also discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.