Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polaryzacja stężeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Procesy membranowe należą do szybko rozwijających się przetwórczych technik separacyjnych w przemyśle spożywczym. Postęp w produkcji membran oraz projektowaniu instalacji membranowych przekłada się na coraz szersze i bardziej wyspecjalizowane ich zastosowanie, zwłaszcza w przemyśle mleczarskim. Jednak mimo tych wysiłków zjawisko foulingu membranowego, nieuniknione w filtracji membranowej i niekorzystnie wpływające na jej wydajność, może stanowić ważny element decydujący o powodzeniu wdrożenia tych technik w skali przemysłowej. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba zawężenia luki między praktyką przemysłową a pracami badawczymi w zakresie poszerzenia wiedzy o mechanizmach rządzących foulingiem membranowym.
EN
Membrane processes are fast developing, processing separation techniques in the food industry. Progress in the production of membranes and membrane installations’ design is reflected in their wider and more specialized application, especially in the dairy industry. However, despite these efforts, the phenomenon of membrane fouling, inevitable in membrane filtration and negatively affecting its performance can be a key factor in the success of the implementation of these techniques on an industrial scale. Therefore, the aim of this study was to attempt to narrow the gap between the industrial practice and research work in the field of the knowledge of the mechanisms, governing membrane fouling.
EN
Reverse osmosis and nanofiltration are membrane separation processes used to remove low - molecular weight organic micropoilutants from water. Investigations in this field focus on the effect of unfavourable phenomena concomitant with membrane filtration, such as adsorption, fouling and concentration polarization on membrane separation of removed organic micropoilutants. This study investigated the effect of adsorption and concentration polarization on the removal of four xenoestrogenic compounds i.e. 4 - tert - octylphenol, 4 - nonylphenol, bisphenol A and bisphenol F. Furthermore, a reservoir of micropoilutants adsorbed on the membrane surface was desorbed. Reverse osmosis yielded much better results in xenoestrogens removal compared to nanofiltration carried out for comparative reasons. However, the osmotic membrane showed high sorptive properties towards the xenoestrogens. The fundamental feature of adsorption is the formation of hydrogen bridges between membrane polymer and a compound being removed, and the process itself is reversible. The desorption of adsorbed micropoilutants involved nitration of an electrolyte solution of pH > pKα of the compound. It has been found that concentration polarization brings about a decrease in xenoestrogens retention during reverse osmosis. For nanofiltration at similar filtration conditions, retention of micropoilutants increased probably due to the mixed separation mechanism in the process i.e. sieve mechanism with accompanying concentration polarization and fouling.
PL
Odwrócona osmoza i nanofiltracja to procesy separacji membranowej stosowane do usuwania małocząsteczkowych mikrozanieczyszczeń organicznych z wody. Prowadzone badania w tym zakresie związane są z określeniem wpływu zjawisk niekorzystnych towarzyszących filtracji membranowej takich jak adsorpcja, fouling oraz polaryzacja stężeniowa na separację membranową usuwanych związków organicznych. W pracy badano wpływ zjawiska adsorpcji i polaryzacji stężeniowej na usuwanie czterech związków z grupy ksenoestrogenów tj. 4 - tert - oktylofenol, 4 - nonylofenol, bisfenol A i bisfenol F. Dokonano także próby desorpcji rezerwuaru zaadsorbowanych mikrozanieczyszczeń z powierzchni membrany. Znacznie wyższe usunięcie ksenoestrogenów uzyskano, w procesie odwróconej osmozy w stosunku do badanej porównawczo nanofiltracji. Jednakże, membrana osmotyczna wykazała wysoką zdolność sorpcyjną, w stosunku do badanych ksenoestrogenów. U podstaw zjawiska adsorpcji leży tworzenie mostków wodorowych pomiędzy polimerem membrany a usuwanym związkiem, a sam proces ma charakter odwracalny. Desorpcji zaadsorbowanego ładunku mikrozanieczyszczeń organicznych dokonano filtrując roztwór elektrolitu o pH > Kα związku. Wykazano, że zjawisko polaryzacji stężeniowej powoduje obniżenie retencji ksenoestrogenów, w procesie odwróconej osmozy. W przypadku nanofiltracji, dla zbliżonych warunków filtracji, retencja mikrozanieczyszczeń rosła prawdopodobnie z uwagi na mieszany mechanizm separacji w tym procesie tj. mechanizm sitowy przy współudziale zjawiska polaryzacji stężeniowej i foulingu.
PL
Wspólną funkcją selektywnych membran półprzepuszczalnych stosowanych w membranowych procesach rozdziału jest zróżnicowanie szybkości transportu składników. Membrana może być jednorodną trzecią fazą lub niejednorodną przegrodą rozdzielającą dwie fazy, między którymi odbywa się transport wybranych składników.
PL
Opracowanie prognostycznych modeli transportu masy podczas filtracji membranowej stwarza na ogół wiele problemów i jest uzależnione od dokładnego matematycznego opisu hydrodynamiki systemu, struktury membran i jakości cieczy zasilającej.
PL
Różnorodność struktur i właściwości membran sprawia, że techniki membranowe coraz szerzej wykorzystywane są w procesach oczyszczania wody i ścieków. Stosunkowo niskie zapotrzebowanie na energię, oraz możliwość odzyskiwania cennych lub uciążliwych składników sprawia, że techniki membranowe stają się interesującą alternatywą dla konwencjonalnych metod oczyszczania ścieków.
EN
Microfiltration data experimentally obtained for α-Al2O3TiO2 membrane and 0.05 wt% solutions of dextran 110 and 500 kD are reported. The experimental data are discussed in terms of concentration polarization models, i.e. resistance-in-series model, film theory model, modified film theory model and the Sherwood correlation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.