Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plate heat exchangers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania płytowych wymienników ciepła pracujących w jednostopniowych systemach chłodniczych. Na podstawie obliczeń i analizy wyników zaproponowano dobór płytowego wymiennika ciepła. Artykuł może stanowić praktyczne narzędzie inżynierskie dla specjalistów branży chłodniczej i grzewczej.
EN
The paper presents the methodology for calculating plate heat exchangers operating in single-stage refrigeration systems. Based on the calculations and analysis of the results, a selection of plate heat exchanger was proposed. The paper can be a practical engineering tool for refrigeration and heating industry specialists.
EN
The paper presents a Computational Fluid Dynamics (CFD) numerical study for a new design of a plate heat exchanger with two different flow patterns. The impact of geometric characteristics of the two studied geometries of exchanger plates on the intensification process of heat transfer was considered. The velocity, temperature and pressure distributions along the heat exchanger were examined. The CFD results were validated against experimental data and a good agreement was achieved. The results revealed that geometrical arrangement of the plates strongly influence the fluid flow. An increase in the Reynolds number led to lowering the friction factor value and increasing the pressure drop. The configuration II of the plate heat exchanger resulted in lower outlet hot fluid temperature in comparison with the configuration I, which means improvement of heat transfer.
3
Content available remote Experimental study of fouling in plate heat exchangers in district heating systems
EN
Fouling in plate heat exchangers remains a significant process in the heating industry. With respect to this phenomenon the paper presents experimental research on 2 plate heat exchangers, which are components of the district heating system in Cracow. The primary issue that this research focused on was an analysis of operating conditions such as volume flow rate, temperature of fluids, heat transfer coefficients and thermal resistance of scale deposits in the process of domestic hot water production. As a result fouling thermal resistance over time was determined.
PL
W pracy dokonano analizy możliwości wykorzystania płytowych wymienników ciepła w przemysłowej instalacji chłodzenia wyparnego powietrza. Przedstawiono wybrane elementy algorytmu obliczeń numerycznych wraz z wynikami dla warunków prowadzonych badań doświadczalnych. Dokonano porównania wyników badań z wartościami obliczonymi i wykazano ich dużą zgodność. Omówiono warunki eksploatacji instalacji oraz wskazano na możliwość jej optymalizacji.
EN
Analysis of possible use of plate heat exchangers in the industrial air evaporative cooling system is presented in the paper. The selected elements of numerical algorithm calculations with the results for conducted experimental research conditions are given. The comparison between experimental and calculated results was made showing a high accuracy. Exploitation conditions of the installation are discussed and possibility of its optimization is indicated.
PL
Stosowane w technice klimatyzacyjnej wymienniki płytowe posiadają określone wymiary niewielkich kanałów, w których, przy stosowanych prędkościach powietrza uzyskuje się liczby Reynoldsa mniejsze od 10000. Przy takich wartościach tej liczby istnieje silny wpływ efektu wlotowego do kanału na wartość współczynnika przejmowania ciepła oraz jego zmiany wzdłuż przepływu mediów. W artykule pokazano, jakie błędy w obliczeniach może powodować zaniedbanie zmienności współczynnika przejmowania ciepła i przyjęcie jego średniej wartości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.