Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plasmon resonance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Fotochemiczna synteza nanocząstek srebra i złota
EN
The activity in nanotechnology has recently increased enormously. This is due to numerous possible applications of nanomaterials in catalysis, optics, electronics, and even health protection. Many applications of silver and gold nanoparticles are possible because of their plasmonic properties. As an example of the plasmonic application of Au and Ag metal nanoparticles one can mention construction of devices for light concentration at the nanometer scale. Such deep-subwavelength optical energy concentrators are used, for example, in surface-enhanced Raman scattering (SERS) to increase the Raman signal by even 10 orders of magnitude, thus facilitating the optical identification of single molecules. Large increase in local field intensity also strongly enhances nonlinear scattering, which can be potentially useful for optical signal processing. In this article we review photochemical synthesis of silver and gold nanoparticles, especially those methods of synthesis which are driven by surface plasmon resonance (SPR) excited in Ag and Au nanoparticles. The most important step of the SPR-driven synthesis of nanoparticles is photocatalytical reduction of metal ions which occurs preferentially at such places of the nanoparticles, at which strong surface plasmons are excited (for example corners, etches). Therefore, during the grown of the nanoparticle, its anisotropy may increase. If the SPR of the seed particles is not excited – due to either the absence of photostimulation or a mismatch between the excitation wavelength and the SPR of the seeds – the deposition of metal does not occur. Therefore, SPR of nanoparticles may be also responsible for wavelength controlled size effects in the synthesis: as the nanoparticles grow and their SPRs shift from the excitation wavelength, the nanoparticles absorb less light and their growth slows. This allows for synthesis of very homogeneous samples of nanoparticles, which may be applied, for example, in various plasmonic sensors.
2
EN
Black silicon is new material, which first time was produced in 2006, using femtosecondary laser. Using electrochemically performed black silicon we can produce cheaper solar cells with higher efficiency, comparing to monocrystalline and polycrystalline silicon solar cells, what is important economically today. Efficiency of solar cells also can be increased by application of nanoparticles with inherent plasmon resonance properties. Black silicon with precipitated plasmonic nanoparticles (such as silver or gold) can revolutionary change the market of solar cells. In this work the black silicon were prepared electrochemically from n-type (100) silicon wafers at room temperature in HF:H2O:C2H5OH solution by ratio 2:1:1, using ultrasound excitation of 4.4 mW. The silver nanoparticles were precipitated from silver nitrate and sodium citrate colloidal solution. The structures of black silicon and black silicon with silver nanoparticles were investigated by SEM and lower reflection coefficient of samples of black silicon with Ag nanoparticles was detected. The size of Ag nanoparticles has varied from 30 to 70 nm. Presence of silver on silicon surface was detected by SEM-EDX technology.
PL
Czarny krzem jest nowym materiałem, który został wyprodukowany po raz pierwszy w roku 2006 przy użyciu lasera femtosekundowego. Wykorzystując przetworzony elektrochemicznie czarny krzem można wyprodukować tańsze ogniwa słoneczne o wyższej sprawności w porównaniu do ogniw słonecznych z monokrystalicznego i polikrystalicznego krzemu, co jest obecnie ekonomicznie uzasadnione. Sprawność ogniw słonecznych może być również zwiększona poprzez zastosowanie nanocząstek o właściwościach rezonansu plazmowego. Czarny krzem z wytrąconymi nanocząstkami plazmowymi (takimi jak srebro lub złoto) może zmienić w sposób rewolucyjny rynek ogniw słonecznych. W niniejszej pracy czarny krzem przygotowano elektrochemicznie wykorzystując struktury krzemowe typu n (100) w temperaturze pokojowej w roztworze HF:H2O:C2H5OH o proporcjach 2:1:1, wykorzystując pobudzanie ultradźwiękowe o mocy 4,4 mW. Nanocząstki srebra zostały wytrącone z roztworu koloidalnego azotanu srebra i cytrynianu sodu. Struktury czarnego krzemu i czarnego krzemu z nanocząstkami srebra zostały przebadane poprzez SEM, w wyniku czego stwierdzono niższy współczynnik odbicia próbek czarnego krzemu z nanocząstkami Ag. Rozmiar nanocząstek Ag zmieniał się od 30 do 70 nm. Obecność srebra na powierzchni krzemu została stwierdzona za pomocą technologii SEM-EDX. (Badania wytworzonego elektrochemicznie czarnego krzemu z nanocząstkami srebra).
3
Content available remote Energy transport in plasmon waveguides on chains of metal nanoplates
EN
An interest in energy transport in 3D chains of metal nanoparticles is oriented towards future applications in nanoscale optical devices. We consider plasmonic waveguides composed of silver nanoplates arranged in several geometries to find the one with the lowest attenuation. We investigate light propagation of 500-nm wavelength along different chains of silver nanoplates of subwavelength length and width and wavelength-size height. Energy transmission of the waveguides is analysed in the range of 400-2000 nm. We find that chain of short parallel nanoplates guides energy better than two electromagnetically coupled continuous stripes and all other considered nonparallel structures. In a wavelength range of 500-600 nm, this 2-µm long 3D waveguide transmits 39% of incident energy in a channel of λ x λ/2 cross section area.
PL
Spektroskopia powierzchniowego rezonansu plazmonowego jest optyczną techniką zdolną monitorować procesy chemiczne i fizyczne. Zjawisko to jest czułe na małe zmiany właściwości dielektrycznych na granicy metal - ftalocyjanina. Z tego powodu zjawisko rezonansu plazmonowego zostało użyte do scharakteryzowania dużej ilości różnych typów warstw sensorowych. Artykuł analizuje możliwość użycia zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego do detekcji gazu. Badano cienkie warstwy ftalocyjaniny miedziowej, ołowiowej i niklowej w układzie plazmonowym z punktu widzenia ich zastosowań w czujnikach NO2. Prezentowane wyniki dotyczą warstw obecnych w otoczeniu azotu oraz warstw po ekspozycji na 100 ppm NO2. Przedstawiono charakterystyki czułościowe warstw ftalocyjanin. Zbadano również własności regeneracji warstw ftalocyjanin otrzymanych w różnych technologiach ich nanoszenia na podłoże.
EN
The surface plasmon resonance spectroscopy is an optical technique that is capable of monitoring chemical and physical processes. It is sensitive to detecting small changes of dielectric properties on a metal-phthalocyanine boundary. For this reason plasmon resonance phenomenon has been used to characterize a variety of film types. This work analyses the opportunity to apply the surface plasmon resonance phenomena for gas detection. Thin films of copper, lead and nickel phthalocyanines have been tested n the plasmon system from the viewpoint of their application to NO2 sensors. The presented results concern the layers occurring in the surrounding nitrogen before and after exposure to 100 ppm nitrogen dioxide. Sensitive characteristics of the phthalocyanines layers have been also presented. Regeneration properties of phthalocyanines layers obtained in different technologies of their deposition on the glass foundation have been investigated.
EN
In the article nitrogen dioxide detection methods are presented. Particularly, the ideas fo methods based on surface acousic wave propagation in layered structures and photoacoustic method as well as the plasmon resonance method are discussed. Advantages described methods and their measurement possibilities are analysed. Methods recomended by the Polish Standard are described, too. Devices just in nitrogen dioxide minitoring, their construction and principle of an operation are discussed. Examples of commercial solution of this kind of gas detectors are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.