Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plant cultivation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowany na bazie modyfikowanej krzemionki i bakterii glebowych Rhizobium sp. bionawóz zastosowano jako środek wspomagający uprawę roślin ozdobnych: begonii stale kwitnącej (Begonia xsemperflorens) i aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.). Określano wpływ bionawozu na wzrost, rozwój i kwitnienie roślin, analizowano stężenie rozpuszczalnych form wybranych składników pokarmowych w podłożu, zawartość tych składników w liściach, badano również dynamikę populacji bakterii glebowych, w tym zaszczepionych drobnoustrojów rodzaju Rhizobium. Bionawóz i jego poszczególne składniki pozytywnie działały na wzrost i kondycję badanych roślin, a także polepszały warunki uprawowe zastosowanego podłoża torfowego. Obserwowano przypadki współdziałania zmodyfikowanej krzemionki oraz komponentu mikrobiologicznego, dającego skumulowany, korzystny efekt poprawiający wybrane parametry upraw. Zastosowany bionawóz wydaje się być dogodną alternatywą dla konwencjonalnych metod mineralnego nawożenia roślin.
EN
Peat substrate was doped with modified SiO₂ (up to 25% by vol.) and Rhizobium sp. soil bacteria (up to 1% by vol.) sep. or jointly and used for the cultivation of marigold and begonia. The nos. of bacteria in the soil and the plant height were detd. at weekly intervals. After 8 weeks, mass of plants, no. of flowers and the concs. of P, K, Fe and N in the substrates and in the leaves were detd. for each variant of cultivation. For 2-component fertilizer, any adverse effect of SiO₂ on bacterial viability was not obsd. Two-component fertilizer showed a particularly positive influence on the no. of flowers of marigold and begonia plants. The joint action of the bacteria and 5% SiO₂ on begonia culture resulted in increased concn. of sol. forms of P, K and Fe in the substrate.
PL
W celu zwiększenia efektywności w uprawach roślinnych stosuje się nowe metody, które opierają się na wykorzystywaniu ekstraktów glonowych jako stymulatorów wzrostu. Zalety ekstraktów jako produktów dla roślin wynikają z obecnych w nich licznych związków biologiczne aktywnych o działaniu biostymulacyjnym. Dzięki temu korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin. Rośliny opryskiwane preparatami na bazie ekstraktów glonowych charakteryzują się również zwiększoną odpornością na stres biotyczny i abiotyczny.
EN
For increased efficiency of plant cultivation, new methods basing on seaweed extracts as biostimulants of plant growth are applied. Due to the presence of many biologically active compounds, seaweed extracts are widely used as plant stimulants. Thanks to bioactive substances, algae extracts can regulate the growth and development of plants. Application of seaweed extracts results in higher pathogen and environmental stress resistance in plants.
4
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
PL
Omówiono badania funkcjonalne i energetyczne aktywnego narzędzia pielęgnacyjnego, wyposażonego w elementy robocze wykonane ze szczotek z polipropylenu. Ocenę jakości pracy pielnika szczotkowego przeprowadzono na plantacjach kukurydzy, pora, kapusty i selera. Badania wykazały dużą przydatność pielnika szczotkowego do pielęgnacji upraw polowych, a tym samym spełnienie wymagań funkcjonalnych i jakości pracy. Uzyskane wskaźniki jakości pracy narzędzia wskazują na jego szczególną przydatność dla gospodarstw ekologicznych, w których nieodzowna jest mechaniczna pielęgnacja upraw. Pielnik szczotkowy pod względem zapotrzebowania energetycznego może współpracować z ciągnikami rolniczymi klasy 0,6-0,9.
EN
The study dealt with the functionality, operation quality and the power input of an active implement for plant cultivation (weeding), equipped with working elements made of poly-propylene brushes. Operation quality of the brush hoe was tested on maize, leek, cabbage and celery plantations. The results showed that the brush implement is very useful at field crop cultivation and it fulfills the requirements of functionality and work quality. Obtained indices of operation quality for the hoe indicate that the implement is particularly useful in ecological farms, where mechanical plant cultivation (weeding) is necessary. As far as the power demand is concerned, the brush hoe may cooperate with the tractors of 0.6-0.9 class.
6
Content available Opór roboczy pługa wahadłowego
PL
Przeprowadzona analiza stanu wiedzy wykazała braki w zakresie badań nad wpływem ustawienia korpusów płużnych w pługu wahadłowym na energochłonność orki. Dla wypełnienia tej luki, przeprowadzone zostały badania laboratoryjne pługa wahadłowego jednokorpusowego w kanale glebowym , mające na celu określenie wpływu kątów ustawienia i skrawania lemiesza w funkcji prędkości roboczej na opór jednostkowy . W badaniach wykorzystano matematyczne planowanie eksperymentu drugiego rzędu dla trzech parametrów. Rezultaty eksperymentu poddano analizie statystycznej, mającej na celu wykazanie zależności regresyjnych jakie zachodzą między badaniami zmiennymi. W wyniku otrzymano równania regresji (w kodowanej postaci) opisujące badany proces. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono najkorzystniejsze pod względem oporu jednostkowego kąty ustawienia korpusu symetrycznego w pługu wahadłowym jako funkcje prędkości orki. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że najmniejszy opór jednostkowy wynosił 56,02 kNźm-2, przy kącie ustawienia nośnicy z korpusem wynoszącym 35°44', kącie skrawania lemiesza 33°28' i prędkości orki 1,52 mźs-1.
EN
The analysis of relevant knowledge has shown that studies concerning the effect of swinging plough bodies setting up on ploughing operation quality and energy demand are incomplete. To fill up this "gap" we have carried out laboratory tests of a one-body swinging plough in the testing channel. Our tests focused on defining the influence of plough share setting and cutting angles, dependent on working rate, on plough unit draft value and quality of work. In the studies there was applied the mathematical planning of second row trial for three parameters. The experiment was subjected to statistical analysis to show regression interdependence of the variable trials. As a result we have got the regression equation ( written in cod) describing the process under study. On the base of the effected research we could establish the most favourable (as regards plugh unit draft and work quality) setting angles of the swinging plough symmetrical body, in function of ploughing rate. According to the laboratory tests results it was stated that the lowest plough unit draft value amounted to 56,02 kNźm-2 at plough body carrier setting angle amounting to 35°44'; at cutting angle amounting to 33°28' , and ploughing rate amounting to 1,52 mźs-1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.