Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piston-cylinder system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań i oceny trwałości (odporności na zużycie) zmodyfikowanych laserowo elementów układu tłokowo-korbowego i rozrządu silnika 126A1 w próbie rozruchów w temperaturze otoczenia –10°C. Dokonano wyboru pośredniej metody badawczej oceniającej stan techniczny podczas rozruchu silnika w niskiej temperaturze otoczenia. Scharakteryzowano stanowisko badawcze oraz warunki realizacji pomiarów, przedstawiono wybrane wyniki badań i wynikające z nich wnioski.
EN
The results of research and evaluation of durability (resistance to wear) of laser modified 126A1 engine components: piston-cylinder system, crankshaft and camshaft in the “cold start” test at ambient temperature of –10°C are presented. The choice of indirect method of assessing the condition of the engine components under starting tests at low ambient temperature was made. There is characterized the research stand and conditions for the implementation of measurements, the selected results of test and resulting conclusions are presented.
EN
Vibration of engine block and head is caused by many input functions and their structure changes together with the occurrence of mechanical damage, wear and tear, and anomalies occurring in the combustion process. Due to the above reasons, the vibration signal measured on an engine block or head is of complex nature, it is non-stationary and contains transient components. In such case, the traditional methods, such as Fourier analysis are of little use; it is necessary to apply processing methods as far as time and frequency are concerned. This paper presents an attempt to define the clearance in the piston - cylinder system based on the vibration acceleration signal. A single-cylinder Diesel engine and a four-cylinder engine with spark ignition (SI) were tested. In order to obtain damage sensitive symptoms, the vibration acceleration signals were analyzed with use of a continuous wavelet transform (CWT). Based on the wavelet analysis, the averaged wavelet power spectra (ASWPS) were defined, which reflect the energy distribution on a scale being the frequency function. Based on the results obtained, it has been shown that the averaged wavelet distribution of signal energy can be useful in diagnosing clearance in the piston - cylinder system.
PL
Drgania bloku i głowicy silnika są spowodowane wieloma wymuszeniami, a ich struktura zmienia się wraz z pojawianiem się uszkodzeń mechanicznych, zużycia eksploatacyjnego oraz występowania anomalii w procesie spalania. Z powyższych powodów sygnał drganiowy mierzony na bloku lub głowicy silnika ma złożony charakter, jest niestacjonarny i zawiera składowe impulsowe. W takim przypadku tradycyjne metody takie jak analiza Fouriera są mało przydatne, konieczne staje się stosowanie metod przetwarzania w dziedzinie czasu i częstotliwości. W artykule przedstawiono próbę określania luzu w układzie tłok - cylinder na podstawie sygnału przyspieszeń drgań. Badaniom podano jednocylindrowy silnik z zapłonem samoczynnym (ZS) i czterocylindrowy silnik z zapłonem iskrowym (ZI). W celu uzyskania symptomów wrażliwych na uszkodzenie sygnały przyspieszeń drgań analizowano za pomocą ciągłej transformaty falkowej (CWT). Na podstawie analizy falkowej określono uśrednione falkowe widma mocy (ASWPS), które odzwierciedlają rozkład energii w dziedzinie skali będącej funkcją częstotliwości. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że uśredniony falkowy rozkład energii sygnału może być przydatny w diagnozowaniu luzu w układzie tłok - cylinder.
3
Content available remote Metodyka badania grupy tłokowo-cylindrowej silników spalinowych
PL
Przedstawiono stanowisko badań kwalifikacyjnych oraz badań w warunkach zwiększonego zapylenia powietrza silnika spalinowego. Obiektem badań jest lotniczy silnik tłokowy chłodzony powietrzem FRALKIN F. 4A-235 - B 4. Stanowisko badawcze silnika spalinowego, wyposażone w hamulec cieczowy i sterowanie, dodatkowo miało układ podawania i rozpylania pyłu drogowego, układ dokładnej filtracji oleju smarującego, układ zasilania paliwem oraz układ chłodzenia powietrznego i chłodzenia oleju smarującego. Opracowano metodykę 10-godzinnego skróconego docierania silnika i metodykę 21-godzinnej pracy silnika w warunkach umownych.
EN
This article presents the methodology and laboratory stand for the research of a FRANKLIN engine under dustiness conditions. The test refers to the external engine characteristic and tribology wear of elements for a piston-cylinder group. The results were compared to real results after a 1500-hour life test on an aircraft PZL-110 Koliber. The concentration, chemical and grain composition of grinding particles was selected in order to assure a qualitative and quantitative analogy of wear to real engine work.
PL
W pracy przedstawiono wpływ powłok kompozytowych typu APT+Ni na możliwości poprawy warunków rozruchu zimnych maszyn tłokowych, np. silnika spalinowego lub sprężarki. Powłoka kompozytowa APT+Ni jest wytwarzana na osnowie anodowej powłoki tlenkowej (APT) uzyskanej w wyniku anodowania twardego i metalizowanej niklem. Ostatnim etapem wytwarzania powłok jest ich nasączanie olejem. Na skutek kurczenia się powłoki w obniżonych temperaturach olej zawarty w porach tlenku jest wyciskany nieznacznie nad powierzchnie tlenku, co ułatwia smarowanie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najgorsze warunki współpracy ślizgowej panują w temperaturze powyżej 273 K, gdy para wodna nie tworzy lodu, a olej jest za zimny w celu zapewnienia skutecznego smarowania rozbryzgowego.
EN
The AHC+Ni type composite layers influence on cold start conditions improvement possibilities of piston machines (e.g. combustion engine or compressor) has been presented in the paper. The AHC+Ni type composite layer is produced on anodic hard coating (AHC) matrix and then metallized with nickel. The layer after metallization is soaked with oil. Due to the layer shrinkage in decreased temperature, oil included in oxide's pores is in-significantly winkled out over the oxide surface and it makes lubrication easier. Based on the investigations it has been ascertained that the worst conditions for sliding arę at the temperature higher then 273 K, when there is no ice, and the oil is too cold for ensuring the efficient lubrication at that temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.