Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physical exercise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule został przedstawiony wpływ wybranych aktywności fizycznych oraz kolorowania na średni poziom fal mózgowych (wysoka alfa, wysoka beta, niska gamma). W badaniu obejmującym trzydzieści osób pokazano, że nie można wykazać jednoznacznie pozytywnego wpływu ćwiczeń fizycznych - 37%, w przeciwieństwie do kolorowania - 80%, na proces nauczania. Dodatkowo pokazano, że w grupie badanych osób, średni poziom fal mózgowych związanych z procesem uczenia się – nauczania był najniższy na początku, a najwyższy na końcu prowadzonego badania. Może to sugerować pozytywny wpływ aktywności dodatkowych na efektywność procesu uczenia się- nauczania.
EN
The article presents the influence of selected physical activity and coloring on the average level of brain waves (high alpha, high beta, low gamma). The study was subjected to thirty people. That can’t be shown clearly positive effect of physical exercise, as opposed to coloring. In addition, it is shown that in each of the subjects average brainwaves associated with the learning process were lowest in the beginning and the highest on the end of the study. This may suggest a positive effect of some kinds of activities on more effective learning and teaching.
EN
Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.
PL
Insulinooporność jest to zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych oraz analiza wpływu dietoterapii i wysiłku fizycznego na poprawę stanu zdrowia kobiet ze zdiagnozowaną insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2014 roku w Gdańsku, w grupie 100 kobiet, które ukończyły 19. rok życia. Wszystkie respondentki chorowały na insulinooporność lub cukrzycę typu 2. Kobiety chorujące na insulinooporność lub cukrzycę typu 2, stosujące dietę w połączeniu z dowolną formą aktywności fizycznej, zadeklarowały poprawę swojego stanu zdrowia. W grupie respondentek, które nie przestrzegały zaleceń dietetycznych, stwierdzono nadwagę i otyłość I stopnia.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z rozwojem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSDs). Przedstawiono przyczyny rozwoju MSDs, model ich rozwoju uwzględniający ekspozycje, czyi i obciążenie uwarunkowane stanowiskiem pracy; dawkę czyli obciążenia na poziomie struktur wewnętrznych, pojemność odpowiadającą możliwościom fizycznym pracownika oraz odpowiedź, która jest bezpośrednim elementem modelu, od którego zależy rozwój dolegliwości. Przedstawiono wybrane dane prezentujące MSDs u pracowników UE (27) w różnych grupach wiekowych, wartości siły prostowania kolana w populacji osób starszych, a także zmiany w wartościach maksymalnej siły prostowania kolana, jakie objawiają się pod wpływem treningu siłowego. Jako podsumowanie przedstawiono stwierdzenie, iż przeciwdziałanie zmianom funkcjonalnym w układzie mięśniowo-szkieletowym zachodzącym wraz z wiekiem może odbywać się przez dostosowanie stanowisk pracy do możliwości osób starszych, a także za pomocą realizacji programów rehabilitacji osób starszych i z niepełnosprawnościami.
EN
The article presents the issues related to the development of musculoskeletal disorders (MSDs). It presents factors laying behind the MSDs development and the model of its development The model takes into account exposure, i.e the load conditioned on workstand; dose, which is the level of the load on the internal structures; capacity corresponding to the physical capabilities of the employee and the response; which is a direct feature of the model that determines the development of the disease. The paper presents selected data showing MSDs among workers of the EU (27) in different age groups, the knee extension strength in the elderly population and changes in the values of the maximum strength of the knee, which manifest themselves under the influence of physical training. As a summary is presented a statement that counteraction of functional changes in the musculoskeletal system that occurs with age can be done by adjusting the job to the possibility of the elderly, as well as through the implementation of programs of rehabilitation of the elderly and people with disabilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.