Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photoinduced electron transfer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Photoinduced charge separation from porphyrin (P) to benzoquinone (Q) moieties covalently attached to the opposite chain ends of poly(methacrylic acid) (PMMA) was studied. The effect of polymer chain length, pH and ionic strength of the aqueous solution on the rate constant of charge separation and efficiency of P+• - Q-• radical ion pair formation was determined.
PL
Badano proces fotoindukowanej separacji ładunku pomiędzy cząsteczkami porfiryny (P) i benzochinonu (Q), kowalencyjnie przyłączonymi na przeciwnych końcach łańcucha poli(kwasu metakrylowego) (PMMA). Określono wpływ długości łańcucha, pH, siły jonowej wodnych roztworów polimeru na wartość stałej szybkości separacji ładunku i wydajności tworzenia pary rodniko-jonów P+• -Q-•.
EN
Computer simulation of photoexcited electron-donor D* fluorescence quenching in a rigid matrix has been performed. Three processes are assumed to occur: (1) the natural decay of D* excitation, (2) the electron transfer from D* to acceptor A, (3) migration of the excitation energy among D molecules. The effect of an external electric field F on process (2) has been included into considerations. Fluorescence decay curves calculated for various concentrations of D and the field-induced variation in the donor fluorescence intensity have been compared with respective experimental data and the results obtained from the approximate analytical calculations (hop ping model).
PL
Nowe rozpuszczalne w wodzie fotosensybilizatory polimerowe zawierające chromofory porfiry-nowe Przedstawiono porównanie właściwości fotochemicznych dwóch amfifilowych polimerów: statystycznego i blokowego kopolimeru styrenosulfonianu sodowego i 5-(4-akryloiloksy-fenylo)-10,15,20-tritoliloporfiryny [odpowiednio: PSSS-s-Po i PSSS-b-Po]. Wykazano, że oba kopolimery są efektywnymi fotosensybilizatorami, przy czym wydajność kwantowa fluorescencji chromoforów porfirynowych w przypadku PSSS-s-Po jest znacznie większa niż PSSS-b-Po. Mogą one wpływać na reakcje fotochemiczne zarówno w wyniku przekazu energii, jak i na drodze przeniesienia elektronu. W roztworze wodnym zawierającym kopolimer oraz 1,1-dipropylo-sulfonian wiologenu (PSV) osiągnięto trwałą separację ładunku. Zbadano również kinetykę reakcji fotoutleniania wielopierścieniowych związków aromatycznych (na przykładzie rubrenu) zsolubilizowanych w wodnym roztworze kopolimeru.
EN
A comparison of photochemical properties of two amphiphilic polymers: statistical and block copolymers of sodium styrenesulfonate and 5-(4-acryloyloxyphenyl)-10,15,20- tritolylporphyrin [PSSS-s-Po and PSSS-b-Po, respectively - Formula (I)] is presented. It was demonstrated that both copolymers act as effective photosensitizers. Fluorescence quantum yield of porphyrin chromophores; of PSSS-s-Po is much higher than of PSSS-b-Po. They can influence the photochemical reactions via energy transfer or electron transfer. The efficient charge separation in the aqueous solution containing the copolymer and viologen 1,1'-dipropylsulfonate was reached. The kinetics of the reaction of the photooxidation of polycyclic aromatic compounds (such as rubrene), solubilized in aqueous solution of the copolymer, was also investigated (Fig. 3).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.