Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pheromone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań selektywności dwóch handlowych feromonów płciowych do odłowu rolnicy zbożówki i rolnicy czopówki w buraku cukrowym. Komponentami zapachowymi (płciowymi) dla samców rolnicy zbożówki była mieszanina octanów (Z)-5 decenylu, (Z)-7 dodecenylu i (Z)-9 tetradecenylu, a dla rolnicy czopówki, mieszanina octanów (Z)-5 tetradecenylu i (Z)-9 tetradecenylu. Na liczebność odłowionych rolnic obu gatunków istotny wpływ (prócz warunków meteorologicznych oraz doboru odpowiednich komponentów feromonowych) mogły również mieć zasiewy roślin rolniczych, jak również innych roślin żywicielskich otaczających monitorowane plantacje (np. chwasty). Uzyskane wyniki pozwolą w przyszłości na zmianę dotychczasowych metod zwalczania rolnic z uwzględnieniem zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska substancji czynnych.
EN
Two com. female moth sex pheromones were used for monitoring Agrotis segetum and Agrotis exclamationis in sugar beet, barley, winter wheat, triticale, corn and potato cultures. Both pheromones were very efficient. Crops and host plants showed also an impact on the no. the moths catched in the pheromone traps.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania gęstościowego algorytmu mrówkowego w procesie diagnozowania urządzenia elektronicznego. W dotychczasowych pracach algorytmy mrówkowe stosowano głównie w procesach optymalizacji. Jako przykładowy obiekt diagnozowania przyjęto odbiornik telewizyjny. Zastosowany algorytm poddano badaniom, których celem było ustalenie parametrów algorytmu, przy których lokalizowano uszkodzenie najkrotszą drogą.
EN
In this article main problems of using ant- density algorithms in diagnosis of electronic equipment are presented. A knowledge representation and a searching solution mechanism using ant density algorithm were elaborated. Operation algorithm is shown in exemplary system diagnosing of TV set.
3
Content available remote Markowski model dyskretnego algorytmu mrówkowego
PL
Algorytm inspirowany naturą zaproponowany przez M. Doriego został w pracy przedefiniowany jako łańcuch Markowa. Istotą rozwiniętego modelu jest wyznaczenie wszystkich podstawowych obiektów jego działania, wskazanie na skończoność przestrzeni stanów oraz wyprowadzenie wyrażeń na składowe podstawowego operatora, macierzy przekształcenia w pojedyńczym kroku. Jednoczesnie sformułowano warunki zachowania się asymptotycznego, by uzyskać ważną własność punktowej asymptotycznej zbieżności.
EN
Discrete Ant System based on M. Dorigo results on Ant System is introduced and defined as a Markov chain. This probabilistic model is presented in details with finite space characteristic and evolution operator description. Finally the pointwise convergence of Discrete Ant Algorithm is stated and justified.
EN
Urine is a major source of mammalian chemosignals. Among rodents, the sexual attractiveness and chemical constituents of urine vary with different reproductive stages. We confirmed the differing sexual attractiveness to males of the urine of lactating and non-lactating female root voles (Microtus oeconomus) and analyzed individual coding forms and lactation-specific putative pheromones, using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). First, we documented the behavioral preference of male voles to urine odors of lactating and non-lactating females in a choice maze. The results showed that male voles engaged in more sniffing behavior and spent more time self-grooming in response to urinary odors of lactating females than to urinary odors of non-lactating females. We then used GC-MS to analyze the urine.s individual coding forms and potential chemosignals. We identified 34 volatile compounds, corresponding to 34 GC peaks, in the urine of female voles. The components identified in the urine samples included benzo- forms, alkanes, alkenes, acids, esters, pyrans, alcohols, and other volatile compounds. 12 basic volatiles were detected in all urine samples while others were specific to individuals. (E)5-octadecene and (N) hexadecanoic acid were specific to the lactating stage. A quantitative comparison of the relative abundances of the basic GC peaks showed no difference between the lactating and non-lactating stages, suggesting that individual identity is coded in digital form. We suggest that the urine of lactating females possesses stronger sexual attraction cues because of the presence of (E)5-octadecene and (N)hexadecanoic acid, which are putative lactating pheromones. However, the specific function of the pheromones should be assessed further by bioassay.
5
Content available remote Systemy mrówkowe w zastosowaniu do rozwiązania problemu problemu komiwojażera
PL
Artykuł porusza dwa zagadnienia. Pierwsze określane jest jako problem komiwojażera popularnie nazywanego TSP (z ang. Traveling Salesman Problem), oraz systemy mrówkowe (z ang. Ant Systems) jako przedstawiciel nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z grupy NP-trudnych. Problem TSP jest zagadnieniem optymalizacyjnym polegającym na znalezieniu drogi o najmniejszym koszcie dla wyznaczonej przez komiwojażera trasy. Systemy mrówkowe są to algorytmy wzorujące się na świece przyrody, a konkretniej na sposobie organizacji kolonii mrówek w poszukiwaniu najkrótszej drogi z mrowiska do pokarmu i z powrotem. Artykuł ma za zadanie zapoznać czytelnika z dwoma zakreślonymi powyżej zagadnieniami, zaprezentować zastosowanie systemów mrówkowych do rozwiązania TSP, zbadać efektywność algorytmów mrówkowych oraz algorytmów klasycznych w poszukiwaniu optimum dla określonych problemów TSP oraz przedstawić otrzymane wyniki wraz z wnioskami końcowymi. Dodatkową częścią artykułu są kierunki dalszych badań, jakie są podejmowane przez naukowców, przy wykorzystaniu filozofii systemów mrówkowych.
EN
The paper discusses two problems. The first one is known as the Travelling Salesman Problem (TSP), whereas the second one is defined as the Ant Systems being the representative of innovative attitude to solving optimization problems belonging to the NPhard group. The TSP problem is an optimizing issue that consists in finding the lowest cost travelling way for the route specified by the n travelling salesman. The ant systems are algorithms pattered after the nature, more specifically, after the way an ant colony is organized is order to find the shortest way from the anthill to food and back. The aim of the paper is to familiarize readers with the above two problems, to present application of ant systems to solve the TSP, to examine efficiency of ant algorithms and classical algorithms when searching for the optimum for specific TSP problems as well as to present obtained results together with final conclusions. As an additional part of this paper, the author presented further directions of research undertaken by scientists using philosophy of ant systems
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.