Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phenolic acids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Kwas cykoriowy i jego właściwości lecznicze
PL
Kwas cykoriowy to naturalny kwas fenolowy, stosowany jako nutrauceutyczny składnik żywności w związku z wykazywanym działaniem prozdrowotnym o charakterze przeciwutleniającym, przeciwwirusowym, przeciwnowotworowym, przeciwzapalnym, przeciwcukrzycowym oraz przeciwmiażdżycowym. Zdolność do dezaktywacji wolnych rodników, generowanych w nadmiernych ilościach w komórkach w odpowiedzi na niekorzystne czynniki środowiskowe i niewłaściwą dietę, jest kluczową jego cechą, określającą potencjał aplikacyjny. W celu zwiększenia efektywności antyutleniającej zaproponowano m.in. zmiany w strukturze elektronowej cząsteczki kwasu poprzez tworzenie kompleksów z nietoksycznymi metalami. Dokonano przeglądu właściwości kwasu cykoriowego i oceny dotychczas przeprowadzonych prób mających na celu zwiększenie aktywności antyutleniającej poprzez poprawę biodostępności.
EN
A review, with 61 refs., of curative properties of chicory acid and its derivatives esp. metal complexes.
PL
Ogólnym trendem stają się obecnie poszukiwania nowych substancji, które wykazywałyby specyficzne właściwości biologiczne (m.in. przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe), a jednocześnie charakteryzowałyby się brakiem lub małą toksycznością w stosunku do środowiska naturalnego. Badania te są wymuszone przez wzrost lekooporności, wzrost zachorowalności oraz wzrost zanieczyszczenia środowiska substancjami, które nie ulegają biodegradacji lub powodują powstawanie toksycznych produktów rozpadu. Roślinne związki fenolowe ze względu na różnorodność strukturalną i biologiczną są intensywnie badane jako nowe substancje o właściwościach cytotoksycznych, mogące mieć zastosowanie w leczeniu nowotworów. W pracy przedstawiono wyniki badań aktywności cytotoksycznej wybranych kwasów fenolowych (p-kumarowego, kawowego i rozmarynowego) oraz ich soli z litem, sodem i potasem w stosunku do komórek raka piersi MCF-7 i MDA-MB-231 oraz linii komórek prawidłowych gruczołu piersiowego MCF-12A.
EN
Cytotoxic activity of p-coumaric, caffeic and rosmarinic acids and their Li, Na, K salts in relation to human breast cancer and normal cells were studied by 3-(4,5-domethylthiazol- 2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay. The acids showed limited toxicity (decrease in survival over 20%). Treatment with Li caffeate resulted in a decrease in the survival of cancer cells (by 20%) but did not show any toxicity in relation to normal cells.
EN
Berries belong to the best dietary sources of bioactive compounds, mainly phenolic compounds (phenolic acids, flavonoids including anthocyanins and flavonols, tannins) and vitamin C (ascorbic acid). These compounds, either individually or combined, are responsible for various health benefits of berries, in that protective effects to lower the risk of various cancers. Over the last 25 years, a significant number of research studies have compared the contents of phenolics and vitamins, nutritionally relevant minerals, toxic metals, pesticide residues and macronutrients in crops from organic and non-organic production systems. The most recent meta-analysis summarizing the results of 343 peer-reviewed studies comparing plant food from organic and conventional production concluded that organic products are, on average, characterized by significantly higher concentrations of various antioxidants (i.e. phenolic compounds) and much lower incidence of pesticide residues than their conventional comparators. This finding suggests that berries from organic production may have a grater health effects than non-organic ones. In this paper research on anticancer properties of berries and their bioactive compounds is reviewed.
PL
Owoce jagodowe należą do najlepszych dietetycznych źródeł związków bioaktywnych, a w szczególności związków fenolowych (kwasów fenolowych, flawonoidów, w tym antocyjanów i flawonoli, garbników) i witaminy C (kwasu askorbinowego). Składniki te, pojedynczo lub współdziałając, są odpowiedzialne za różnorodne korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania tych owoców, w tym działanie ochronne mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe. W ciągu ostatnich 25 lat w wielu badaniach naukowych porównywano zawartość związków fenolowych i witamin, składników mineralnych, metali toksycznych, pozostałości pestycydów i makroelementów w płodach pochodzących z ekologicznych i konwencjonalnych systemów produkcji. Z najnowszej metaanalizy podsumowującej wyniki 343 recenzowanych prac porównujących żywność pochodzenia roślinnego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej wynika, że produkty ekologiczne charakteryzują się średnio znacznie wyższymi zawartościami różnych przeciwutleniaczy (np. związków fenolowych) i znacznie niższą częstotliwością występowania pozostałości pestycydów niż ich konwencjonalne odpowiedniki. To odkrycie pozwala przypuszczać, że owoce jagodowe z upraw ekologicznych mogą mieć większy wpływ na zdrowie człowieka niż owoce z upraw konwencjonalnych. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących właściwości przeciwnowotworowych owoców jagodowych i ich składników bioaktywnych.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule było porównanie zawartości związków o właściwościach przeciwutleniających w przyprawach ziołowych pochodzących z ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji. Materiał do badań stanowiły dostępne na polskim rynku suszone przyprawy ziołowe: majeranek, oregano, lubczyk i kmin rzymski, w których oznaczono zawartość suchej masy metodą wagową, witaminy C metodą miareczkowania oraz związków fenolowych metodą HPLC. Uzyskane wyniki potwierdziły wyższą zawartość suchej masy, witaminy C i sumy kwasów fenolowych w certyfikowanych przyprawach pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do przypraw konwencjonalnych. Przyprawy konwencjonalne natomiast zawierały większą sumę flawonoidów. Ze względu na wysoką zawartość ważnych dla zdrowia związków bioaktywnych zioła z upraw ekologicznych powinny stanowić element wzbogacający dietę i być polecane w profilaktyce zdrowotnej.
EN
The aim of this article was to compare the antioxidant substances content in the herbal spices coming from organic and conventional production. The analyzes were done on four kind of dry spices available on the Polish market: marjoram, oregano, lovage and cumin. The following parameters were determined in herbs: dry matter by drying at 105 oC, vitamin C by the titration method and phenols content by the HPLC method. The results showed that the organic spices contained significantly more of dry matter, total phenolic acids, and vitamin C. Conventional spices contained more of total flavonoids. Herbal spices coming from the organic production create a valuable source of bioactive compounds and should be recommended as a preventive treatment.
PL
Oznaczono zawartości polifenoli z grupy pochodnych kwasu benzoesowego i cynamonowego w wybranych suszonych owocach z rodziny różowatych (Rosaceae) oraz w owocach aronii (Aronia melanocarpa). Metodą GC/MS określono zmiany zawartości polifenoli w tych owocach. Stwierdzono, że w suszonych owocach aronii zawartość wytypowanych pochodnych kwasu cynamonowego, z wyjątkiem kwasu cynamonowego, była mniejsza niż 1 mg/100 g suszu i mniejsza niż w suszu pozostałych owoców. W pozostałych suszonych owocach zawartość kwasu m-toluilowego, cynamonowego, kawowego oraz 2,4-dihydroksybenzoesowego była większa niż 4 mg/100 g suszu. Krótkotrwały proces mrożenia owoców aronii nie miał wpływu na ilość zawartych w nich polifenoli, niezależnie od stopnia dojrzałości tych owoców. Stwierdzono, że gwałtowny proces suszenia znacząco zmniejszał zawartość polifenoli w owocach aronii.
EN
Some dried fruits from Rosaceae family plants and fresh Aronia melanocarpa fruits were studied for contents of benzoic and cinnamic acid derivatives by gas chromatog./mass spectroscopy. In the dried chokeberry fruits, the contents of the acid derivatives except for cinnamic acid were lower than 1 mg/100 g of dried fruits. In other fruits, contents of the acids were higher than 4 mg/100 g of dried fruits. The short-period freezing of the fruits had no impact on chokeberry polyphenol content. The fast drying resulted in a significant decrease in polyphenol content.
EN
Four species of leafy vegetables from organic and conventional production (coriander, leaf mustard, rocket salad and watercress) were used in this experiment. The research material consisted of edible parts of vegetables harvested in the beginning of September 2015. After harvest, dry matter content of plant samples was determined. Then plant material was freezedried and stored at -80oC until further laboratory analyses (for chlorophylls, total polyphenols, phenolic acids, flavonoids, carotenoids) were performed. The experiment indicated no differences in dry matter and chlorophylls content between plants from organic and conventional production. At the same time organic vegetables contained, on average, significantly more polyphenols (total) and phenolic acids in comparison to conventional ones. In contrast, plants from conventional production were more abundant in total flavonoids and carotenoids. The effect of agricultural production methods on the content of individual phenolic compounds and carotenoids in vegetables was also observed. Among the examined species, coriander (especially the organic one) was the richest in total polyphenols, in that phenolic acids and flavonoids, as well as carotenoids and chlorophylls. The obtained results provide confirmation that the leafy vegetables, especially those from organic farming, serve as important sources of valuable compounds, i.e. antioxidants with beneficial effects on the human body. Thus, they should be recommended in a preventive healthcare.
PL
W eksperymencie wykorzystano cztery gatunki warzyw liściowych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej (kolendra, musztardowiec, rukola i rukiew wodna). Materiał badawczy stanowiły części użytkowe warzyw, które zebrano na początku września 2015. Po zbiorze w warzywach oznaczono zawartość suchej masy. Następnie materiał roślinny poddano liofilizacji i przechowywano w temperaturze minus 80 °C celem ustabilizowania składu chemicznego, a następnie przeprowadzono analizy laboratoryjne. W wyniku przeprowadzonych badań nie wykazano różnic w zawartości suchej masy i chlorofili pomiędzy roślinami z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Jednocześnie warzywa z produkcji ekologicznej zawierały średnio istotnie więcej polifenoli ogółem i kwasów fenolowych w porównaniu do warzyw konwencjonalnych. Natomiast warzywa z produkcji konwencjonalnej były zasobniejsze we flawonoidy i karotenoidy. System produkcji wpływał również, choć nie tak wyraźnie, na zawartość poszczególnych związków fenolowych i karotenoidów w warzywach. Wśród badanych gatunków najbogatszą pod względem zawartości polifenoli ogółem, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów, a także karotenoidów i chlorofili była kolendra, która pochodziła z produkcji ekologicznej. Uzyskane wyniki stanowią wyraźne potwierdzenie, że warzywa liściowe, a zwłaszcza te z upraw ekologicznych, są istotnym źródłem cennych składników, m.in. przeciwutleniaczy wykazujących korzystny wpływ na organizm ludzki. Dlatego też powinny być one zalecane w profilaktyce zdrowotnej.
PL
Analizowano próbki nasion gryki i uzyskanej z nich kaszy, pochodzące z trzech polskich kaszarni, w celu stwierdzenia, czy stosowany w warunkach przemysłowych proces przetwarzania nasion wpływa na ich barwę i zawartość polifenoli. Wykazano, że stosowane w kaszarniach operacje technologiczne wpłynęły na wielkość określanych wyróżników w różnym stopniu. Proces prażenia spowodował istotną statystycznie zmianę zawartości kilku oznaczanych składników fenolowych – pod jego wpływem zawartość związków fenolowych ogółem zmniejszyła się prawie trzykrotnie, obniżyła się również ilość kwasu kumarowego, a wzrosła wanilinowego. Prażenie nie wpłynęło na poziom występowania pozostałych fenolokwasów (ferulowego i syringowego) ani rutyny, natomiast zawartość tych związków zmieniła się pod wpływem procesu obłuskiwania nasion. Zmianę barwy najlepiej określał parametr S w systemie HSI. Wykazano zależności korelacyjne istotne statystycznie między barwą a zawartością związków fenolowych ogółem, kwasu syringowego i rutyny.
EN
The samples of the buckwheat seeds from three Polish mills were analyzed to find changes of colour and phenolics in industrial conditions process. It was showed that technological operations influenced on detected features in different degree. The process of roasting caused statistically significant differences of some phenolic compounds – a threefold decrease of total phenolics, some reduction of coumaric acid and increase of vanillic acid. Roasting didn’t influence on other phenolic acids (ferulic and syringic) and rutin, but their content changed under dehulling process. Colour changes were best defined by (S) attributes in the HSI system. Statistically significant relationships (p≤0.05) have been found between colour and total phenolics content, syringic acid and rutin.
PL
Artykuł jest przeglądem literaturowym dotyczącym zastosowania związków fenolowych pochodzenia naturalnego w przemyśle, budownictwie, medycynie, rolnictwie i inżynierii środowiska. Toksyczne związki chemiczne wprowadzone do środowiska mogą wywoływać wiele szkodliwych skutków zdrowotnych. Ze względu na szerokie spektrum działania, naturalne związki fenolowe (kwasy fenolowe i flawonoidy) mogą stanowić substytuty, na przykład niebezpiecznych dla środowiska preparatów stosowanych w budownictwie – jako inhibitory korozji metali i biokorozji drewna oraz w rolnictwie jako naturalne pestycydy. Właściwości antyoksydacyjne, antyproliferacyjne, proapoptyczne i przeciwzapalne związków fenolowych są podstawą do stosowania ich w terapii chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych, alergiach i stanach zapalnych oraz cukrzycy.
EN
This article presents a review of literature data about practical application of phenolic compounds, which are widely occurring in plants, in: agriculture, building construction and environmental engineering. Toxic compounds in natural enviroment can trigger negative health effects. Due to the broad spectrum, phenolic compounds such as phenolic acids and flavonoids can be a substitute of harmful compounds, such as metal-corrosion protectos and microbiologically influenced corrosion protecors and in agriculture, as natural pesticides. Antioxidant, antiproliferate, proapoptotic and antiinflammatory propeties of phenolic compounds are the basis for their application in therapy of cancer, neurodegeneration, alergy and inflammation or in diabetes.
9
Content available remote Application of hydrophilic interaction chromatography in phytochemical analysis
EN
Hydrophilic interaction chromatography (HILIC) is a liquid chromatography technique when a polar stationary phases - silica or polar bonded phases and aqueous mobile phase containing amount of a less polar solvent (often acetonitrile) is applied. HILIC is important for the separation of highly polar substances including biologically active compounds, such as drugs, amino acids, peptides, proteins, nucleosides, neurotransmitters, etc. HILIC is also the appropriate method for analysis of plant extract polar components such as carbohydrates, amino acids, peptides, phenolic acids, flavonoids and some alkaloids. Plant extracts are usually multicomponent mixtures of compounds of wide polarity range, which often cannot be analyzed by use of a single separation and detection method because of the high chemical diversity. Good results are obtained by use of coupled method, e.g., reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) and HILIC mode separation. The elution order in HILIC is usually opposite to that in RP separations. This orthogonality determines one of the advantages of HILIC - the possibility of creating multidimensional separations. An important feature of HILIC is the improved sensitivity with electrospray mass spectrometry. This is significant for the analysis of components existing in small concentration in multicomponent mixtures. The high acetonitrile content also gives additional advantage of HILIC - faster separations due to the lower viscosity of HILIC eluents compared to standard RP ones. The presented review deals with the optimization of HILIC separations and application of the method for analysis of plant extracts components.
10
Content available Substancje biologicznie aktywne w winie
EN
Wines are the subject of an increasing number of investigations. The benefits of red wine became widely recognized after the observation of “French paradox” [8–10]. It has been found that there is a low mortality rate from ischemic heart disease among French people despite their high consumption of saturated fatty acids and the prevalence of other risk factors. The health-protective properties of wine are attributed to their antioxidant activity, i.e. the capability to scavenge reactive oxygen species, ROS . An imbalance between antioxidants and oxygen species results in oxidative stress leading to cellular damage. The phenolic compounds present in wine show beneficial physiological properties including protection against coronary heart disease, as well as anti-inflammatory and anti-carcinogenic activity. Most of the beneficial effects of wine are attributed to the presence of flavonoids, resveratrol, phenolic acids and other antioxidants. This paper reviews the significance of different compounds present in wine and their effect on human health. Chapter 1 focuses on flavonoids: flavonols, flavan-3-ols and anthocyanidins (Fig. 1) [14–29]. This class of compounds can exist both in a simple form, as aglycones, and bounded with sugars, as glycosides. The presence of phenolic hydroxyl group in these compounds is essential for their antioxidant activity and enables to scavenge free radicals in vivo. Chapter 2 describes chemical and physicochemical properties of resveratrol (Fig. 2) [30-41] which is the main antioxidant in wine. Moreover, this compound has been shown to inhibit the oxidation of low density lipoproteins and the aggregation of platelets [44-47]. Resveratrol also exhibits anti-inflammatory and anticancer properties [48, 49]. Chapter 3 reveals that wines are also a good source of other antioxidants [50–55] as phenolic acids (Fig. 3), tyrosol and hydroxytyrosol (Fig. 4), and also melatonin (Fig. 5). Unfortunately, some wines can include mycotoxins, mainly ochratoxin A [59, 60] (Fig. 6), which is produced by the phytopatogenic fungi, Aspergillus carbonarius. All types of red wine contain different amounts of ethanol and phenolic antioxidants, and therefore it is probable that the cardioprotective effect of red wine is caused by both these kinds of components [57–58]. Epidemiological observations, clinical and experimental in vitro research prove that regular and moderate intake of wine, particularly red wine, reduces cardiovascular morbidity and mortality [66–70].
PL
W pracy podjęto próby analizy jakościowej wybranych produktów pszczelich pod względem zawartości kwasów fenolowych. Są one bogatym źródłem naturalnych związków biologicznie czynnych, których właściwości profilaktyczne i lecznicze uwarunkowane są m.in. przez aktywność przeciwutleniającą. Celem niniejszej pracy była analiza miodu, pyłku kwiatowego, pierzgi oraz propolisu z wykorzystaniem technik chromatograficznych (TLC i SPE) do oceny zawartości fenolokwasów. Dobrano optymalne warunki rozdziału kwasów fenolowych. W badanych produktach pszczelich wyizolowano i zidentyfikowano kwasy: cynamonowy, galusowy, anyżowy, ferulowy, gentyzynowy, syryngowy, kawowy, wanilinowy oraz p-kumarowy.
EN
In this work attempts were made to establish the optimal conditions for qualitative analysis of chosen bee products, in terms of content of phenolic acids. The bee products are a rich source of biologically active natural compounds the preventive and therapeutic properties of which are determined inter alia by their antioxidant activity. The aim of this study was to analyze the honey, pollen, bee bread and propolis using chromatographic methods (TLC and SPE) in order to evaluate the phenolic content. The optimum separation conditions for phenolic acids were selected. In the studied bee products the following acids were isolated and identified: cinnamic, gallic, anisic, ferulic, gentisic, syringic, caffeic, vanillic and p-coumaric acids.
12
Content available remote Densitometric HPTLC and HPLC analysis of phenolic acids from Aquilegia vulgaris
EN
Densitometric HPTLC and HPLC have been used for quantification of p -coumaric and protocatechuic acids in an ethereal fraction from a methanolic extract of Aquilegia vulgaris L. HPLC analysis was performed on an RP-18 column with methanol-water-formic acid 25:75:0.5 ( υ/υ ) as mobile phase. Thin layer chromatography was performed on Si60 F 254 HPTLC plates with mixtures of heptane, dichloromethane, diisopropyl ether, formic acid, and water as mobile phases. Satisfactory separation of the phenolic acids was achieved by use of the multiple gradient development technique. The quantities of p -coumaric and protocatechuic acids determined by HPLC were 0.374 and 2.283 mg g -1 dry plant material, respectively; HPTLC results were somewhat higher - 0.396 and 2.584 mg g -1 , respectively. The precision of both methods, expressed as relative standard deviation, was satisfactory. The methods are useful for quality control of Aquilegia vulgaris extracts.
EN
Red amaranth (Amaranthus cruentus) and quinoa (Chenopodium quinoa ) are pseudocereals with particularly highly regarded nutritional value. Because of the high biological significance of the flavonoids and phenolic acids in these plants, qualitative and quantitative analysis has been performed by HPLC. Extracts from the seeds of two amaranth varieties (A. cruentus v. Rawa and v. Aztek) and quinoa seeds, and their sprouts grown in natural conditions and in the dark were analyzed. The main phenolic acid found both in seeds and sprouts was gallic acid. p -Hydroxybenzoic acid, vanillic acid, p -coumaric acid, caffeic acid, and cinnamic acid were also found in the seeds and p -coumaric acid, syringic acid, and ferulic acid in the sprouts. The main flavonoid found in the sprouts was rutin. Vitexin, isovitexin, and morin were also detected in the sprouts, and orientin, vitexin, isovitexin, morin, and traces of hesperidin and neohesperidin in the seeds. Although sprouting conditions (daylight or darkness) had no effect on gallic acid content, light caused an increase in the amount of rutin and darkness resulted in increased amounts of isovitexin and vitexin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.