Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permeate flux
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
To improve dye retention, there is a concurrent interest in the development and optimization of an alternative and promising method for the dye recovery in aqueous solutions. In this regard, considerable attention was paid to the polyoxometalates (POMs) assisted ultrafiltration (POMAUF). The aim of the present study is to eliminate toluidine blue (TB) dye by ultrafiltration membrane using keggin polyoxometalates (POMs) as complexing agents. In the first step, the keggin polyoxometalates K3[PW12O40]∙6H2O (PW12) and K7 [PW11O39]∙14H2O (PW11) were prepared. Then, the obtained powders were characterized by X-ray diffraction and infrared spectroscopies. Afterwards, the removal of toluidine blue (TB) using polyoxometalates assisted ultrafiltration (POMAUF) was studied. Factors affecting the retention of dye and permeate flux such as transmembrane pressure, operating time, polyoxometalates concentration, ionic strength, surfactant and pH were investigated. All results of both compounds have been presented and discussed. The results reveal that the addition of POMs leads to an increase in dye retention from 11 to 95% for the PW12 and to 98% for the PW11. The results of this work have thus suggested the promising enhancement of ultrafiltration membrane selectivity for the dye removal using new complexing agents such as POMs in place of polyelectrolytes and surfactants.
PL
Procesy membranowe należą do szybko rozwijających się przetwórczych technik separacyjnych w przemyśle spożywczym. Postęp w produkcji membran oraz projektowaniu instalacji membranowych przekłada się na coraz szersze i bardziej wyspecjalizowane ich zastosowanie, zwłaszcza w przemyśle mleczarskim. Jednak mimo tych wysiłków zjawisko foulingu membranowego, nieuniknione w filtracji membranowej i niekorzystnie wpływające na jej wydajność, może stanowić ważny element decydujący o powodzeniu wdrożenia tych technik w skali przemysłowej. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba zawężenia luki między praktyką przemysłową a pracami badawczymi w zakresie poszerzenia wiedzy o mechanizmach rządzących foulingiem membranowym.
EN
Membrane processes are fast developing, processing separation techniques in the food industry. Progress in the production of membranes and membrane installations’ design is reflected in their wider and more specialized application, especially in the dairy industry. However, despite these efforts, the phenomenon of membrane fouling, inevitable in membrane filtration and negatively affecting its performance can be a key factor in the success of the implementation of these techniques on an industrial scale. Therefore, the aim of this study was to attempt to narrow the gap between the industrial practice and research work in the field of the knowledge of the mechanisms, governing membrane fouling.
PL
Analizowano zmiany szybkości i oporów permeacji w procesach nano- (NF) i wysokociśnieniowej ultrafiltracji (UF) serwatki kwasowej - produktu ubocznego po produkcji twarogów metodą tradycyjną. Zastosowano membrany rurkowe o różnej zdolności rozdzielczej (75% CaCl2 dla NF i 6 kDa dla UF). Otrzymano koncentraty o porównywalnej koncentracji wapnia i magnezu, ale tempo zmian szybkości i oporów permeacji było większe podczas nanofiltracji. Efekt ten przypisuje się szybkiemu formowaniu białkowej warstwy granicznej na powierzchni membrany w procesach UF.
EN
Rate changes and process resistance of permeation were analyzed during nano- (NF) and high-pressure ultrafiltration (UF) of acidic whey - by-product in traditional quark cheese manufacture. Tubular membranes of different selectivity (75% CaCl2 for NF and 6 kDa for UF) were applied. Re- tentates with comparable concentration of calcium and magnesium were obtained. However, in NF process the flux decline rate and the resistance increase with process time were greater. This effect is supposed to be caused by a rapid formation of protein layer at the membrane surface during UF
EN
A statistical description of process variables for an industrial two-stage reverse osmosis (HO) station used for water recovery from permeate remaining after whey nanofiltration was obtained. The permeation rates and resistance, mineral component content in the feed, RO permeate and retentate were evaluated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.