Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pepper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ekstrakty z papryki źródłem substancji bioaktywnych
PL
Porównano stężenie aktywnych składników w liofilizowanych ekstraktach etanolowych z ich zawartością w liofilizowanych owocniach dwóch odmian papryki. Analizowano zawartość witamin C i E, karotenoidów oraz sumy związków fenolowych. Oznaczono też aktywność antyrodnikową w odniesieniu do rodnika DPPH. Stwierdzono wysoki potencjał antyutleniający ekstraktów w porównaniu z owocnią, który był ściśle skorelowany z sumą związków fenolowych. Na tej podstawie sformułowano tezę, że liofilizowane ekstrakty wodno-etanolowe to skondensowane źródło różnorodnych związków o charakterze antyoksydantów, które z powodzeniem mogą być stosowane jako naturalne dodatki do żywności.
EN
Contents of C and E vitamins, carotenoids and phenolic compds. as well as antiradical activity of lyophilized EtOH extracts of two pepper types as well as in their lyophilized pericarps were detd. Freeze-dired fruits had a much higher content of vitamins and carotenoids, lowercontent of phenolic compds. and much lower antiradical activity compared to the tested exts. Addnl., the close correlation between the antiradical activity and the content of phenolic compds. in the studied materials was evidenced.
EN
The aim of this study is to determine the effects of biochar that obtained from walnut shell and thyme stalk on yield and biomass development of pepper plant. Biochar obtained by self-constructed oxygen-free reactor at 400°C. According to experimental design, 2 different biochar raw materials (walnut shell and thyme stalk) at 3 different doses (0, 0.1 and 0.2% w/w) were evaluated in either with or without sulphur application (0 and 0.1% w/w). Results revealed that the all parameters tested were greatly influenced from raw material, biochar dose as well as sulphur applications. Significant differences were determined between the raw materials in which the biochar was made. According to mean values the walnut shell biochar provide 38% more shoot dry weight than thyme stalk biochar. These findings clearly indicate that although biochar almost consisted of carbon, all of the biochar are not the same, and depends on the raw material; biochar even can reduce plant growth. The effect of sulfur application was also significant, especially in the pots where biochar and sulfur were applied together. The lowest yield value was determined at control as well as 0.1% thyme stalk biochar applied pots as 34.2 and 33.4 g pot-1, respectively while the highest yield value was determined at 5 g walnut shell biochar and sulphur applied pot as 75.7 g pot-1. It has been determined that dose and efficiency studies should be performed for each raw material to determine optimal biochar source and doses.
EN
Biochar can get from every biomass material and carbonization of the total mass of organisms. Determining the most suitable dose of the biochar to increase nutrient concentrations of pepper and also determine whether used with chemical fertilizers or not was the aim of the study. In this study, biochar was used either with or without chemical fertilizers. Biochar was applied as 0, 10, 20, 40 t۰ha-1 into two liter pots containing two kilogram of soil. N-P-K was applied as 100 mg۰kg-1 N, 100 mg kg-1 P and 125 mg۰kg-1 K respectively. Leaf N, P, K, Fe, Mn, Cu, and Zn concentrations, soil pH, EC and organic material and plant dry weight were determined in the study. As a result, while biochar combined with chemical fertilizers, the soil pH and organic material increased, soil EC decreased, plant N, P, K, Fe, Mn and dry weight increased. Soil P and K concentrations also increased with the applications. From the results of the study, biochar could be used with chemical fertilizers to increase yield and concentrations of nutrients of pepper.
PL
W artykule przedstawiono analizę kinematyki automatu wydrążająco-tnącego, wchodzącego w skład linii technologicznej do obróbki papryki. Badania przeprowadzono na modelu wirtualnym w zakresie zachowań kinematycznych, w celu ustalenia parametrów pracy automatu w funkcji czasu. Badania symulacyjne pozwoliły także na określenie przemieszczeń poszczególnych mechanizmów oraz na wykrycie lub wykluczenie kolizji elementów i zespołów roboczych.
EN
The article presents a kinematic analysis of core-cutting machine, included in technological line for pepper processing. The research was performed by use of virtual model within the scope of kinematics behaviour, in order to determine machine parameters during operation in time function. The research allowed also to define displacement of particular assemblies or detect and eliminate collisions of elements and operation assemblies.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
W pracy przebadano możliwość osmotycznego blokowania wchłaniania wody przez nasiona w procesie enzymatycznego wydzielania nasion z pulpy owocowej. Określono parametry procesu, zapewniającego zachowanie jakości i zdolności kiełkowania nasion mimo długiego czasu ich przebywania w zawiesinie wodnej.
EN
The work involved examination of the potential for osmotic blocking of water absorption by seeds in the process of enzymatic release of seeds from fruit pulp. The research allowed to determine parameters of the process ensuring preservation of seeds quality and germination capacity in spite of keeping them in water suspension for a long time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.